nieuws

Onderzoek: groot gedeelte kantoren voldoet niet aan duurzaamheidseis

bouwbreed 371

Onderzoek: groot gedeelte kantoren voldoet niet aan duurzaamheidseis

60 procent van het kantooroppervlak in Nederland heeft nog geen energielabel C of hoger, terwijl in 2023 alle kantoren in Nederland moeten voldoen aan deze eis. Het tempo van verduurzaming moet dus fors omhoog om de doelstelling te halen, blijkt uit onderzoek van Calcasa, een onafhankelijk technologiebedrijf voor ontroerend goed.

De achterstand wordt onder andere veroorzaakt doordat een meerderheid van deze kantoren (83 procent) überhaupt nog geen energielabel heeft, stelt Calcasa. Totaal moet nog 29,7 miljoen vierkante meter worden verduurzaamd, is de schatting. Dat is 5 tot 8,5 miljoen vierkante meter per jaar.

Ter vergelijking: in de afgelopen drie jaar is de kantooroppervlakte met energielabel C of beter jaarlijks gemiddeld met 4,2 miljoen vierkante meter toegenomen.

Versnelling

Wel is er de laatste jaren een versnelling van het aantal kantoren dat voldoet aan de eis (C of beter) waarneembaar, blijkt uit het onderzoek. In 2011 had 0,8 procent van de kantoren een energielabel C of beter, dit steeg naar 4,2 procent per eind 2015 en nam verder toe naar 17,1 procent halverwege 2019. Wat verder opvalt is dat vooral grotere kantoren een energielabel hebben. De verduurzamingsopgave ligt de komende jaren dus met name bij de kleinere kantoren.

Stabiel

Ook valt volgens Calcasa op dat van de kantoren met een energielabel, het aandeel van kantoren met een label C of beter relatief stabiel blijft. Dit is te verklaren doordat de groep kantoren met een D-G label in deze periode ook is gegroeid – meestal doordat een D-G label is toegekend aan kantoren die nog geen label hadden.

Voor dit onderzoek is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) als uitgangspunt genomen. Indien een verblijfsobject naast een kantoorfunctie ook een andere functie heeft, is 50 procent van het oppervlak als kantoorfunctie gekwalificeerd. Daarna zijn per pand de volgende eisen toegepast: minimaal 50 procent kantooroppervlak en een minimaal totaal oppervlakte van 100 vierkante meter.


Circulair bouwen

Als je wilt, weet je er alles over.

Kijk maar

 

Reageer op dit artikel