nieuws

Internationaal onderzoek naar werkende oplossingen voor circulair en biobased bouwen

bouwbreed 519

Internationaal onderzoek naar werkende oplossingen voor circulair en biobased bouwen

Onder leiding van de Brabantse hogeschool Avans doen Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de komende drie jaar onderzoek naar het efficiënt gebruik van grondstoffen in de bouw om de CO2-uitstoot terug te dringen tijdens de hele levenscyclus van gebouwen. Doel van het Europese Interreg-project Circulair Biobased Construction Industry (CBCI) is om te komen tot een werkende aanpak voor circulair en biobased bouwen.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het toepassen van biobased materialen bij twee concrete projecten in Nederland en België, zogeheten ‘living labs’: de renovatie van een kliniek van zorginstelling Emergis in Zeeland en een bouwproject van de KU Leuven. Er worden op werkelijke schaal prototypes gemaakt van gevelelementen, die na gebruik weer ontmanteld worden om elders weer ingezet te worden. Het is nog niet bekend welke hernieuwbare grondstoffen gebruikt gaan worden. Die keuze hangt onder meer af van de bevindingen van Spark, de innovatiecampus voor de bouw in Den Bosch. Voorafgaand aan de proef in Zeeland en Leuven zullen bij Spark prototypes ontworpen, gemaakt, gemonteerd en gedemonteerd worden. De onderzoekers beproeven daar ook verschillende productiemethodes en -technieken, waaronder het gebruik van robots, om zo oplossingen te vinden voor een circulaire economie waar de sector baat bij heeft. De praktijktesten beginnen waarschijnlijk rond het najaar van 2020.

Aanpak met aandacht voor zowel technische als juridische en sociale aspecten en businessmodellen

Omdat circulair en biobased ontwerpen en bouwen niet alleen een kwestie is van andere bouwmaterialen kiezen, is binnen het project gekozen voor een bredere aanpak met daarin ook aandacht voor zowel technische als juridische en sociale aspecten en businessmodellen. Of zoals de projectorganisatie dat zelf omschrijft: “De insteek is dat wat wij ontwikkelen vervolgens op industriële schaal gemaakt kan worden.”

Naast Avans als trekker van het onderzoeksprogramma participeren negen andere kennisinstellingen en organisaties uit de deelnemende landen, waaronder het Wetenschappelijk Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf en de Vlaamse Confederatie Bouw. Daarnaast zijn er achttien ondersteunende partners, die onder meer workshops geven en prototypes testen. Ook hbo-studenten vanuit verschillende Avans-opleidingen worden bij het project betrokken.

Het project CBCI loopt tot eind september 2022 en heeft een omvang van 7 miljoen euro.

Onderzoek resulteert in praktische gids en een haalbaarheidsstudie met informatie voor eigen bouwprojecten

Om de bouwsector te stimuleren en inspireren om zelf circulair te gaan werken met hernieuwbare materialen moet het onderzoek resulteren in publicaties als een praktische gids en een haalbaarheidsstudie met praktische informatie voor eigen bouwprojecten. Tegelijkertijd zal er in het Belgische Westerlo aan het einde van de project een tentoonstelling te zien zijn met aandacht voor leeropbrengsten en ontwikkelde materialen.

Reageer op dit artikel