nieuws

Installatiebranche ontsnapt aan stakingen: alsnog cao-akkoord metaal en techniek

bouwbreed 3797

Installatiebranche ontsnapt aan stakingen: alsnog cao-akkoord metaal en techniek

Werkgevers en vakbonden hebben alsnog een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de 300.000 werknemers en 27.000 bedrijven in de metaal en techniek. Daarmee zijn de stakingsacties in onder meer de installatiesector van de baan.

De nieuwe cao heeft een looptijd van meer dan twee jaar en loopt tot oktober 2021. In die periode stijgen de lonen met bijna 8 procent. Per 1 december worden de salarissen met 3,5 procent verhoogd, per 1 juli 2020 met 3,5 procent en per 1 maart 2021 met nog eens 0,93 procent. In 2021 volgt ook nog een éénmalige uitkering van 306 euro.

Om het tekort aan technici en technische vakmensen in de kleinmetaal aan te pakken, zijn afspraken gemaakt om de sector aantrekkelijker te maken voor jongeren. Zo krijgen jongeren die vakgerichte scholing volgen een extra beloningen.

Meer geld voor scholing

Voor CNV Vakmensen was dat een belangrijk punt. Tijdens de onderhandelingen hamerde de bond nadrukkelijk op het belang van scholing. “Daar maken we nu opnieuw geld voor vrij”, laat onderhandelaar Marco Hietkamp van CNV Vakmensen weten. “Er komen opnieuw zo’n duizend vouchers beschikbaar van maximaal 1.500 euro. Ook een deel van de uitzendkrachten kan hier een beroep op doen.”

Voor BBL-leerlingen komt er bovendien een aparte loonschaal. “Zo laten we zien dat leren en ontwikkelen loont”, aldus Hietkamp. De scholingsdag voor mbo-leerlingen (niveau 3 en 4) wordt doorbetaald.

Leeftijd voor extra vakantiedagen schuift op

De cao-partijen hebben voor oudere medewerkers afspraken gemaakt in het kader van het Generatiepact. “De nieuwe afspraken geven meer ruimte, maar zijn wel verbonden aan heldere spelregels”, aldus Ron Follon, hoofdonderhandelaar van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek.

Ook zijn er volgens hem stappen gezet wat betreft de extra vakantiedagen voor ouderen. Follon: “Oudere werknemers blijven langer vitaal. Daarom is het logisch dat de leeftijd waarop ouderen in aanmerking komen voor de extra vakantiedagen met de nieuwe cao wederom opschuift met een jaar.”

Dreiging van stakingen van de baan

Met het akkoord is de druk van de ketel in de sector. Op 5 juni liepen de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers vast. Dat leidde eind die maand tot een actiedag. Afgelopen week hadden de bonden gedreigd opnieuw te gaan staken.  “Werkgevers bleken dan toch bereid om stappen te zetten”, zegt onderhandelaar Hietkamp. “Het resultaat is een goed akkoord, waarin de ontwikkeling van werknemers een belangrijke rol speelt.”

Reageer op dit artikel