nieuws

Verdubbelen van het aantal woningen in je gemeente doe je het snelst met Vinex

bouwbreed 841

Verdubbelen van het aantal woningen in je gemeente doe je het snelst met Vinex
Nieuwbouw aan de Bennerbroekerweg in Hoofddorp. Foto: Ruud Jonkers

Tussen 1996 en 2015 is in alle Nederlandse gemeenten het aandeel woongebied gegroeid, of tenminste gelijk gebleven, blijkt uit onderzoek van het CBS. De grootste groei vond plaats in gemeenten met Vinexwijken. In Barendrecht verdubbelde het woonareaal bijna.

In Utrecht en Den Haag, gemeenten met grote Vinex-locaties, nam de oppervlakte woongebied toe met 31,2 procent en 24,7 procent. De impact van deze Vinexwijken was nog groter in randgemeenten, ontdekte het CBS. Het oppervlakte woongebied in Barendrecht groeide tussen 1996 en 2015 met 91 procent. In Pijnacker-Nootdorp kwam er 81 procent hectare aan woongebied bij, in Lansingerland 76 procent.

Flevoland telde drie gemeenten die tot de snelste groeiers behoorden. Almere kende de sterkste toename van het woonareaal: 60 procent.

Oppervlakte met woongebieden 13 procent gegroeid

Het oppervlakte aan woongebieden steeg in twintig jaar met ruim 13 procent. Het bodemgebruik voor bedrijven groeide met 22 procent nog sneller; deze groei is vooral toe te schrijven aan een toename van bedrijfsterreinen, met ruim 25 duizend hectare. Het grondgebied voor infrastructuur nam met bijna 6 procent toe.

In twintig jaar tijd is er in Nederland per saldo bijna 60.000 hectare bij gekomen voor wonen, werken en infrastructuur. Bijna 90 procent hiervan is nieuw woon- en werkterrein. In West-Nederland was de groei van woon- en werkterrein het sterkst.

Uitbreiding oppervlak bebouwd terrein. Illustratie: CBS

Landbouwgrond wordt vooral woongebied

In 2015 werd 493.000 hectare (14,6 procent) van het Nederlands grondgebied gebruikt voor wonen, werken en infrastructuur. In 1996 was dat nog 433.000 hectare (13 procent). De nieuwe bebouwde terreinen bestaan voor 47 procent uit woongebied, voor 43 procent uit werkterrein (onder andere voor bedrijven, openbare voorzieningen, glastuinbouw) en voor 10 procent uit infrastructuur (wegen, spoorwegen, vliegvelden). Deze uitbreidingen zijn voornamelijk op voormalige landbouwgrond gerealiseerd.

Het aantal gemeenten met minder dan 5 procent bebouwd oppervlak daalde tussen 1996 en 2015 van 19 naar 11. Deze bevinden zich doorgaans buiten de stedelijke regio’s van Nederland. Vijf van deze gemeenten zijn de Waddeneilanden.

Bij een op drie gemeenten is meer dan helft grond in gebruik als woongebied

Het aantal gemeenten waarvan meer dan 50 procent van het grondgebied in gebruik is voor wonen, werken en infrastructuur, is tussen 1996 en 2015 toegenomen van 24 naar 34. Verreweg de grootste toename van de bebouwde oppervlakte vond plaats in Barendrecht, van 36 naar 58 procent.

De drie gemeenten met het hoogste aandeel bebouwd terrein in 2015 zijn Westland (76 procent), Capelle aan den IJssel (74 procent) en Krimpen aan den IJssel (73 procent). In de twee laatst genoemde steden bestaat bijna de helft van de gemeente uit woongebied.

Reageer op dit artikel