nieuws

CBS: vacatures bouw dalen voor het eerst in jaren

bouwbreed 384

CBS: vacatures bouw dalen voor het eerst in jaren

Na een jarenlange stijging is het aantal vacatures in de bouw het tweede kwartaal van 2019 voor het eerst licht gedaald. Terwijl er in het eerste kwartaal nog 18.700 vacatures openstonden, waren dat er het tweede kwartaal 18.400, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

UWV voorspelde het een paar maanden geleden al: het aantal vacatures in de bouw zal de komende jaren dalen. Dat die daling zo snel zo worden ingezet, was begin dit jaar nog nauwelijks voor te stellen: toen bereikte het aantal vacatures een recordhoogte van 18.700.

Nog steeds veel vacatures

Ondanks de lichte daling is het personeelstekort in de sector nog steeds nijpend. Het aantal vacatures ligt in het tweede kwartaal dit jaar nog fors hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar, toen er 16.200 open stonden.

Toch is er voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2013 een daling ingezet. In die periode stonden er nog slechts 3.200 vacatures open, maar sindsdien stegen de aantallen wel elk kwartaal.

Andere sectoren wel stijging

In veel andere sectoren steeg het aantal vacatures wel. De meeste openstaande vacatures zijn er in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg. Bij vijf van de veertien bedrijfstakken is er een nieuw hoogtepunt bereikt. Totaal in Nederland namen de vacatures ook toe met 6.000 tot 284.000. Er zijn nu ruim driemaal zo veel vacatures als op het dieptepunt in 2013.

Vacaturegraad erg hoog

De vacaturegraad (het aantal vacatures per duizend banen) blijft in de bouw in vergelijking met andere sectoren wel erg hoog. In de bouw zijn er 57 vacatures per duizend banen. Alleen in de bedrijfstak informatie en communicatie en in de horeca is de vacaturegraad hoger. Samen met deze bedrijfstakken is het gebrek aan werknemers nog steeds het nijpendst, stelt het CBS.

Ook bleef het aantal banen in de bouw onverminderd groeien. Er kwamen ten opzichte van het eerste kwartaal 6.000 bij.

Reageer op dit artikel