nieuws

“Tijdens opeenvolgende bezuinigingsronden werd de kapconstructie van het AZ stadion slanker en slanker”

bouwbreed 9716

“Tijdens opeenvolgende bezuinigingsronden werd de kapconstructie van het AZ stadion slanker en slanker”
Constructief model van het AZ stadion

Een te slanke staalconstructie in combinatie met een bouwfout. Dat zijn zondag de meest gehoorde oorzaken voor het bezwijken van het dak van het AZ stadion in Alkmaar. De voetbalclub heeft inmiddels HaskoningDHV in de arm genomen voor onderzoek naar de oorzaak van de instorting waarbij de club aan een ramp ontsnapte.

Maandagmorgen voegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid zich bij de constructeurs van HaskoningDHV voor het zogeheten verkennend onderzoek.  De raad denkt een kleine twee weken nodig te hebben om te bepalen of het daadwerkelijk een groter onderzoek opstart of niet. Ondertussen gaat het speculeren naar de oorzaak van de instorting publiekelijk verder. Direct al na de instorting wezen veel experts naar de extra belasting van de zonnepanelen die in 2015 aan een deel van de kap was toegevoegd, zonder dat daar extra versterkingsmaatregelen voor waren genomen. Precies dat deel van de tribune, de Molenaarstribune stortte zaterdagmiddag in.

Hoogleraar constructief ontwerpen Rob Nijsse van de TUD betwijfelde zondag in het NOS journaal of dat de belangrijkste oorzaak kan zijn. De belasting van de zonnepanelen bedraagt volgens hem slechts een kwart van de sneeuwlast waarop de kapconstructie berekend moet zijn. Dus dat kan nooit doorslaggevend zijn. Hij acht het waarschijnlijker dat als gevolg van bezuinigingsronden het ontwerp van de constructie steeds verder uitgekleed is in combinatie met een bouw- of montagefout.

Dikkere staven waren alleen al uit oogpunt van brandveiligheid gewenst

Het AD liet zondag Ynso Suurenbroek aan het woord.  Die keek bij de vergunningaanvraagop verzoek van de brandweer van Alkmaar naar de constructie van de kap. Hij pleitte toen al voor toepassing van dikkere stalen staven in de vakwerkconstructie omdat die het in geval van brand langer zouden houden. Het rapport dat hij in 2006 opstelde verdween in een la. Sindsdien wacht hij naar eigen zeggen op een incident als dat van zaterdag. Volgens Suurenbroek voerde toenmalig AZ-eigenaar en bankdirecteur Dick Scheringa grote druk uit op de gemeente en  de bouwers om de constructie zo licht en goedkoop mogelijk uit te voeren.

Suurenbroeks lezing wordt ondersteund door Andries Broersma, die een constructie adviesbureau runt in Den Haag. Hij was hoofdconstructeur voor het nieuwe stadion totdat Scheringa en aannemer Midreth  bedankten voor zijn diensten in een poging om de bouwkosten met zo’n tien miljoen euro terug te dringen. Daarna schakelde de gemeente Alkmaar hem in om te waken over de constructieve veiligheid van het stadion. Volgens Broersma is bij de optimalisatie de rand opgezocht, maar voldeed het allemaal net wel aan het bouwbesluit. Net als Nijssen vermoedt hij dat er een montagefout is gemaakt bij de bouw van de kap. Hij wordt in dat vermoeden naar eigen zeggen bevestigd als hij de foto’s bekijkt van de instorting.  “Het lijkt alsof een verbinding bezweken is, een compleet vlak is in een keer naar beneden gekomen”, zegt hij tegen het AD.

Reageer op dit artikel