nieuws

Elektriciteitsnet vol? ‘Absoluut niet, we moeten er slimmer naar kijken’

bouwbreed 3937

Elektriciteitsnet vol? ‘Absoluut niet, we moeten er slimmer naar kijken’

Het elektriciteitsnet is niet ‘vol’ en hoeft geen vertragende factor te zijn in de energietransitie. Dit stelt Peter Grispen, business development manager bij technisch dienstverlener SPIE Nederland. Hij wil het beeld over het elektriciteitsnet dat stroom van zonneparken en windparken niet aankan, uit de wereld helpen.

Steen en been wordt er de laatste tijd geklaagd. Ons elektriciteitsnet zou de grote hoeveelheid stroom van nieuwe zonneparken en windparken niet meer aankunnen. Continue verschijnen er verhalen in de media over netbeheerders die zich zorgen maken. De energietransitie komt erdoor in gevaar, vrezen zij.

Peter Grispen is er klaar mee. Het is volgens hem hoog tijd dat er eens een ander geluid in de media verschijnt. Het is helemaal niet zo slecht gesteld met ons elektriciteitsnet, is zijn overtuiging. “Het probleem ligt ergens anders: in onze veranderingsbereidheid.”

Dus het verzwaren van het elektriciteitsnet, waar netbeheerders enorm druk mee zijn, is helemaal niet nodig?
“Op sommige plekken zal het best nodig zijn. Maar dat hoeft de energietransitie niet in de weg te staan. Er zijn nog zoveel plekken waar je makkelijk zonneparken en windparken kunt plaatsen, waar het elektriciteitsnet die hoeveelheid stroom prima aan kan en waar dus geen verzwaringen nodig zijn. We moeten alleen met z’n allen beter kijken waar we die parken plaatsen.”

CV
Peter Grispen werkt bijna vier jaar bij Spie Nederland. Hij begon als business unit manager en is sinds begin dit jaar business development manager. Grispen heeft altijd al in de energietechniek gezeten en heeft er een grote passie voor. Hij begon als monteur en heeft zich bij verschillende bedrijven doorontwikkeld.

Op wat voor plekken dan?
“Het is verstandig zonneparken te plaatsen bij eindgebruikers, dus bij bijvoorbeeld een fabriek, die al gebruik maken van zware aansluitingen. Daar is het netwerk al verzwaard en hoef je dat niet nog eens te doen. Zo heeft SPIE een zonnepark van Engie aangesloten bij een hogestroomverbinding, busbar, in de Flevopolder. Nu denken we: dat we daar niet eerder aan hebben gedacht.”

 Zijn er wel genoeg van dit soort locaties?
“Ja, daar ben ik van overtuigd, alleen hebben we dat nog niet voldoende onderzocht in Nederland. Daar ligt ook het probleem: we moeten veel beter met z’n allen kijken waar het elektriciteitsnet al geschikt is. Nu gaat het zo: netbeheerders wachten totdat ze een aanvraag krijgen van een ontwikkelaar en gaan ermee aan de slag. Ontwikkelaars kijken alleen of die gebieden financieel aantrekkelijk zijn. Ze gaan niet met elkaar in gesprek of het elektriciteitsnet eigenlijk wel geschikt is voor het park.”

Dus er is meer overleg nodig?
“Ja, en de bereidheid het anders te willen doen. Als je maar die standaard route blijft volgen, en niet met elkaar in overleg gaat, ga je op allemaal plekken het net verzwaren terwijl dat niet nodig is. Dan lopen de kosten enorm op en dat zorgt ook voor een grote vertraging. Er zijn overigens wel partijen die dit ook zien en er ook mee aan de slag gaan. Maar als ik dan twee grote netbeheerders in de krant hun zorgen hoor uitspreken waar het met de kosten naartoe gaat, dan concludeer ik dat er nog veel partijen zijn die nog helemaal niet in overleg zijn.”

En daar maakt u zich zorgen om?
“Ja, het vertraagt de vooruitgang. Het zorgt voor een discussie die maar duurt en duurt.”

Kan het tekort aan kabels en aan technici, waar netbeheerders mee kampen, hiermee ook worden opgelost?
“Ja, als je beter kijkt waar je moet verzwaren, is er ook minder werk. Heb je minder kabels nodig, en minder mensen.”

En daarmee kunnen we de energietransitie versnellen?
“Ja, maar er is meer voor nodig. We moeten dan ook gaan standaardiseren. Neem een voorbeeld aan Duitsland, daar hebben ze één standaard ontwikkeld voor zonneparken. Als we nog veel meer zonne- en windenergie willen realiseren, moeten we daar ook mee aan de slag. Als je een standaard pakket hebt klaarliggen, dan duren de processen niet zo lang. Als je die parken op locaties legt waar je niet zoveel weerstand tegenkomt, zoals op vuilnisbelten en fabrieksterreinen (en niet in de natuur), kun je veel sneller veel meer van die parken realiseren.”

Nederland kan op meer terreinen een voorbeeld nemen aan Duitsland, is uw overtuiging toch?
“Klopt, in Duitsland worden hele wijken gerenoveerd waarbij de energievoorziening direct per wijk wordt georganiseerd via smart grids. Het gevolg is dat het energiebesef onder de burgers aanzienlijk is verbeterd. Lokaal opgewekte energie wordt op deze manier lokaal gebruikt.”

Maar in Nederland zijn er toch ook van dit soort initiatieven?
“Klopt, er zijn wel wat proefprojecten, maar nog op vrij kleine schaal. Het is ook niet zo dat dit allemaal in een keer te realiseren is, het is een proces. Ook mensen moet je meenemen, niet iedereen is bereid op een andere manier stroom te gaan gebruiken. Dus dit is niet direct het ei van Columbus, het is óók een manier om versnelling teweeg te brengen.”

Ligt hierin een rol voor de overheid?
“Absoluut. De overheid kan veel beter faciliteren. Meer collectieve lokale ondersteuning en wetgeving waar nodig aanpassen. Waarom stellen zij het bijvoorbeeld niet verplicht dat als je een nieuw bedrijfspand gaat bouwen, dat je dan moet kijken of je zonnepanelen op het dak kunt plaatsen?”

En de rol voor de installateurs dan?
“Installateurs hebben relaties met de netbeheerder en de ontwikkelaar. Zij kunnen nog beter een nuance aanbrengen in de aanvragen. Zij kunnen die samenwerking en die gesprekken over het elektriciteitsnet op gang brengen. Wij proberen die rol ook meer te pakken.”

Uw visie is duidelijk, maar is er simpelweg niet te weinig bereidheid om te veranderen?
“Ja dat is vaak een probleem. Maar ik ben ervan overtuigd dat je mensen wel langzaam hun patronen kunt laten veranderen. Het  is belangrijk dat je je successen viert. Dan komen mensen uiteindelijk in beweging. Als je maar blijft roepen dat de kosten te hoog zijn en dat het geen zin heeft, dan lukt het niet. We zitten nu in een vrij heftige tijd met de energietransitie, maar aan de andere kant is onze leefomgeving zolang er al mensen rondlopen continue aan het veranderen.”

Reageer op dit artikel