nieuws

Bouwer staat 3:1 achter bij tendergeschil: ‘Bizar dat politiek ingrijpen uitblijft’

bouwbreed 4900

Bouwer staat 3:1 achter bij tendergeschil: ‘Bizar dat politiek ingrijpen uitblijft’

Opdrachtgevers winnen onredelijk vaak bij tendergeschillen. In meer dan driekwart van de rechtszaken over aanbestedingsconflicten trekt de marktpartij aan het kortste eind. MKB-Infra en de Aannemersfederatie zijn dan ook verbijsterd dat staatssecretaris Mona Keijzer niet ingrijpt.

”De positie van de commissie van Aanbestedingsexperts wordt nog verder uitgehold en de plannen voor een hoger beroep slaan helemaal nergens op. Onbegrijpelijk dit”, briest voorzitter Philip van Nieuwenhuizen van MKB Infra.

“Ik had dit keer echt goede hoop dat de politiek zou ingrijpen op de rechtsongelijkheid waar de bouw nu al decennia lang tegenaan loopt.” Het tegendeel blijkt echter waar. Hij viel bijna letterlijk van zijn stoel toen hij de brief van Mona Keijzer de dag van het Kamerreces op de mat zag ploffen. “Die timing lijkt wel boze opzet. Zodat dit belangrijke onderwerp onderin de stapels verdwijnt.”

Contraproductief

In politiek Den Haag ligt alles nog stil. Toch is Van Nieuwenhuizen samen met zijn collega van de aannemersfederatie alvast in de pen geklommen. “De door u voorgenomen maatregelen zijn volstrekt onvoldoende en op punten zelfs contraproductief om een betere rechtsbescherming bij aanbestedingen te bereiken”, windt de brief richting Keijzer geen doekjes om de grieven van het MKB.

Wij/zij denken domineert bij aanbesteden

Wij/zij denken domineert bij aanbesteden

De brief van 3,5 kantjes zal morgen bij het ministerie van Economische Zaken op de mat vallen: “Een mkb-aannemer is maar in een ding geïnteresseerd en dat is zijn bedrijfscontinuïteit. Daarvoor heeft hij niets aan mooie uitspraken nadat het werk al is gegund of aan schadevergoedingen. Hij wil werk!”

Van Nieuwenhuizen kondigt vast aan dat de hele bouwbranche komende maanden in verzet zal komen tegen de vage plannen van de staatssecretaris. “We hebben afgesproken samen op te trekken met Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers, NLIngenieurs en BNA. We hebben hier allemaal last van. Deze brief is alvast een voorproefje.”

Ingrijpen blijft uit

Het MKB is vooral verbolgen over het uitblijven van concrete ingrepen. “De staatssecretaris heeft steeds aangegeven dat een eind moet komen aan de scheve rechtsverhouding. Nou, dat gaat op deze manier in elk geval niet lukken. Het lijkt wel of de lobby van machtige opdrachtgevers heeft gewonnen. Het is toch bizar dat advocaten bouwers afraden om bij tendergeschillen naar de rechter te stappen omdat ze geen schijn van kans maken. Het Kwink rapport – nota bene uitgevoerd in opdracht van het ministerie – maakt dat nog eens klip en klaar helder. Daar staan ook prima aanbevelingen in, maar die worden dus niet overgenomen door het ministerie.” Alles op alles wordt komende maanden op touw gezet om de staatssecretaris op andere gedachtes te brengen.

Het blijft modderen

MKB Infra zet in op een aparte aanbestedingsautoriteit die toezicht houdt. “Zoals de ACM doet bij de mededinging. Dat hoeft geen groot instituut te worden, maar kan prima werken op basis van steekproeven en klachten. Dat idee wordt nu als onuitvoerbaar van tafel geveegd. Jammer. Maar het ontbreekt in zijn geheel aan ingrepen of initiatieven. Behalve dan dat de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt gedegradeerd tot een adviesclubje. Versterking van hun machtspositie had nog iets kunnen uitmaken. Een alternatief is dat de Raad van Arbitrage zich weer gaat buigen over tenderconflicten. Maar ook dat is niet aan de orde. Helaas blijft het zo doormodderen.”

Reageer op dit artikel