nieuws

CBS: Mkb’ers met meer dan tien werknemers daalt fors in de bouw

bouwbreed 607

CBS: Mkb’ers met meer dan tien werknemers daalt fors in de bouw

Het aantal mkb-bedrijven in de bouw met 10 tot 250 werknemers is de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Tegelijkertijd nam het aantal zzp’ers die maximaal tien man in dienst hebben juist flink toe.

Per saldo is daardoor het aantal mkb’ers in de bouw de afgelopen jaren wel toegenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onlangs becijferde het CBS nog dat het totaal aantal bouwbedrijven is gestegen tot 182.0000, het hoogste aantal ooit gemeten.

Enige sector met daling

De bouw is de enige sector in de ‘business economy’ waarbij het aantal mkb-bedrijven met tussen de 10 en 250 man personeel flink is geslonken in de afgelopen tien jaar. Het gaat om afname van 18,3 procent. In andere sectoren, zoals in de horeca, kwamen er juist veel van dit soort bedrijven bij (in de horeca maar liefst 88,4 procent). Alleen in de industrie is ook een afname te bespeuren, maar daar gaat het om een klein percentage van 1,7 procent.

Forse toename zzp’ers

Wel kwamen er veel kleinere bedrijfjes bij met tussen de 1 en 10 werknemers: in deze tak gaat het om een stijging van 40,2 procent.

Op 1 januari van 2019 bestonden 467 duizend bedrijven in tien jaar of langer. In de bouw had ongeveer 47 procent van de mkb-bedrijven deze leeftijd.

Reageer op dit artikel