nieuws

Maatregelen nodig in acht overheidsgebouwen vanwege breedplaatvloeren

bouwbreed 796

Maatregelen nodig in acht overheidsgebouwen vanwege breedplaatvloeren
Vliegbasis Volkel valt in de categorie rood.

In acht complexen van het Rijk zijn herstelmaatregelen nodig wegens problemen met breedplaatvloeren. Het gaat om onder meer torens met ministeries in Den Haag, maar ook om de Hoge Raad en Europol in die stad. Daarnaast onder meer de rechtbank Zwolle en gebouwen op vliegbasis Volkel.

Deze acht gebouwen vallen in de categorie ‘rood’ en hebben dus herstelmaatregelen nodig, meldt verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops in een brief aan de Tweede Kamer. Hij had de Kamer beloofd om na de afronding van verkennende onderzoeken over de instorting van parkeergarage Eindhoven, een inzicht te geven in de stand van zaken rondom de problematiek van breedplaatvloeren.

Tijdelijke maatregelen

In deze acht gebouwen zijn al tijdelijke beheersmaatregelen getroffen. Zo is het aantal medewerkers in bepaalde ruimtes beperkt. Ook door minder materiaal op te slaan is de belasting van de vloeren verminderd. Knops benadrukt dat de complexen veilig te gebruiken zijn.

Gebouwen met breedplaatvloeren in de categorie rood: 
• Rijksverzamelkantoor Rijnstraat 8, Den Haag
• Rijksverzamelkantoor Turfmarkt 147, Den Haag
• Rechtbank Zwolle
• Hoge Raad, Den Haag
• Braam van Houckgeestkazerne, gebouw 90, Doorn • Europol, Den Haag
• Vliegbasis Volkel, gebouwen 1000, 1050 en 1060
• Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort

In totaal werden uit voorzorg 3792 gebouwen bekeken, waarvan 103 nader. Naast de acht complexen in ‘rood’, zijn vier gebouwen bestempeld de categorie ‘oranje’, waarvoor het advies geldt een extra belasting van vloeren te vermijden. Directe maatregelen hoeven daar nog niet te worden getroffen. Negen gebouwen vallen in de categorie ‘blauw’, waarbij het vernieuwde stappenplan van BZK moet worden toegepast. Bij de overige gebouwen is geen risico aanwezig.

Nog geen definitieve beoordeling

Met het nieuwe stappenplan van de minister moeten deze gebouwen opnieuw worden doorgerekend. Daarmee kan per pand definitief worden vastgesteld of er sprake is van een herstelopgave en zo ja, hoe groot die is. In de periode tot de definitieve beoordeling blijven de huidige beheersmaatregelen van kracht, aldus de staatssecretaris.

Er wordt door het Rijksvastgoedbedrijf nog onderzoek gedaan naar herstelopties. Via een marktconsultatie heeft het Rijksvastgoedbedrijf aan marktpartijen gevraagd om kennis van en ervaringen met mogelijke herstelmethoden te delen. Daaruit komt naar voren dat de markt over valide herstelmethodieken beschikt, schrijft Knops.

Het Rijksvastgoedbedrijf stelt een locatie in Lelystad aan bedrijven beschikbaar voor het plaatsen van proefopstellingen. De bedoeling is om zo per herstelmethode inzicht te krijgen in de impact op het gebouw, het minimaliseren van de overlast voor de gebruiker en mogelijke bijeffecten tijdens de uitvoeringsfase. Deze testen vinden medio 2019 plaats.

Kosten

Hoeveel de breedplaatvloerenproblematiek gaat kosten, is nog niet bekend. Dat hangt volgens de staatssecretaris samen met het aantal te herstellen vloeren, wat de conclusies zijn na de nieuwe doorrekening en de keuzes voor de herstelmethodiek. “Daardoor kan ik geen inzicht geven in de planning”, aldus Knops.

Reageer op dit artikel