nieuws

Architecten te laat naar de rechter: geen heraanbesteding theater Den Bosch

bouwbreed 1074

Architecten te laat naar de rechter: geen heraanbesteding theater Den Bosch

De bouw van het nieuwe Theater aan de Parade in Den Bosch kan volgens planning doorgaan. Uitstel dreigde omdat de vier architectenbureaus die bij de aanbesteding van het ontwerp achter het net gevist hadden, naar de rechter waren gestapt. De rechtbank in Den Bosch oordeelt nu dat ze dat te laat gedaan hebben en daarmee hun recht verspeeld hebben om zich nog verder met de zaak te bemoeiden. Ze zijn daarom niet-ontvankelijk verklaard.

De vier afgewezen partijen –  MVRDV, AMA, van Dongen – Koschuch en Kraaijvanger – vinden dat de gemeente ernstige fouten in de aanbestedingsprocedure heeft gemaakt. Daardoor kwamen alle vijf de inschrijvers, dus ook de winnende architect NOAHH, voor een onmogelijke opgave te staan, betoogde de advocaat van de verliezers tijdens de zitting vier weken geleden.

Ontwerpen voldeden niet

Het functioneel ontwerp dat de gemeente opstelde week volgens hem af van het geldende bestemmingsplan uit 2013. Door die tegenstrijdige eisen voldeden alle vijf de ontwerpen niet.

De gemeente zou ook nog net eens net voor de sluitingstermijn van het indienen van de ontwerpen geprobeerd hebben om met een reparatieprocedure de eisen toch met elkaar in overeenstemming te brengen. De vier bureaus eisten daarom dat de gemeente Den Bosch de overeenkomst met NOAHH zou ontbinden en over zou gaan tot een nieuwe aanbesteding.

Te laat

De voorzieningenrechter wees die eisen af omdat de bureaus te laat waren met hun kort geding. Ze hadden na de voorlopige gunning op 22 februari twintig dagen de tijd om bezwaar te maken of een rechtszaak aan te spannen.

Toen ze dat niet deden, kon de gemeente Den Bosch overgaan tot een definitieve gunning. De afgewezen architectenbureaus brachten in dat ze pas na het verstrijken van de bezwaarprocedure op de hoogte waren van de gebreken in de aanbestedingsprocedure. Volgens de rechter is dat niet zo. Hij meent dat er ook geen bijzondere omstandigheden zijn om hiervan af te wijken.

Geen grond voor uitsluiting

Dat de inschrijving van NOAHH ongeldig zou zijn, net als die van de vier verliezers, en dus ontbonden moet worden, gaat ook niet op in de ogen van de rechter. Als een ontwerp niet volledig voldoet aan het programma van eisen, is dat geen grond voor uitsluiting, maakt hij op uit het gemeentelijk programma van eisen.

De gemeente Den Bosch is al ruim jaar bezig met de voorbereidingen voor een nieuw theater. Een eerste aanbesteding mislukte. Inmiddels loopt ook de selectieprocedure voor een aannemer. Er zijn er nog vijf in de race. De gemeente wil in september een definitieve keuze maken.


Aanbestedingen in de bouw

Als je wilt, weet je er alles over.

Kijk maar

 

Reageer op dit artikel