nieuws

Opinie | Meer vrouwen in de bouw: het kan

bouwbreed 263

Bij de presentaties ‘Gezocht: bouwvrouwen’ in Pakhuis in Amsterdam naar aanleiding van de Cobouw Bouwvrouwen Top50, viel ons op dat een aantal factoren die de bouw aantrekkelijker kunnen maken om voor te werken niet of nauwelijks werden benoemd. Deze factoren zijn zowel voor mannen als voor vrouwen van belang.

Opinie | Meer vrouwen in de bouw: het kan

De bouw is, zo vinden wij, een mooie sector die gezichtsbepalend is voor Nederland. De bouw aantrekkelijker maken, zodat ook vrouwen daar graag willen werken, is een spannende uitdaging voor alle betrokken partijen. Hoe wordt de bouw aantrekkelijker? We noemen een aantal zaken:

  • Maak meer gebruik van innovatieve bouwtechnieken en -materialen. De kennis is aanwezig en het komt erop aan om te experimenteren met deze nieuwe technieken en materialen. Opdrachtgevers, vaak de overheid, kunnen hierbij een stimulerende rol spelen door dit in de opdrachtverlening op te nemen en financieel mogelijk te maken.
  • Helaas staat de bouw nog steeds in de top 3 van sectoren waar de meeste arbeidsongevallen gebeuren. Het aantal dodelijke ongevallen in de bouw is hoog. Dat het nog veiliger moet is een gedeeld belang van alle betrokken partijen.
  • De bouw kent bijzondere arbeidstijden, vroeg beginnen en regelmatig laat eindigen. Dit heeft onder andere te maken met de lange reistijden. Dit maakt een combinatie van werk en zorgtaken (voor zowel mannen als vrouwen) erg lastig. Maar dat is geen wetmatigheid, er kunnen andere beslissingen worden genomen door werk anders in te richten en te organiseren. Ook hier kan experimenteren helpen om tot nieuwe inzichten te komen, bijvoorbeeld door deeltijdwerk beter mogelijk te maken.
  • Tenslotte heerst in de bouw een mannencultuur, vooral op de bouwplaats. Maar ook dat is niet in beton gegoten. Bedrijven kunnen samen met werknemersorganisaties bewust sturen op een andere cultuur. Een cultuur die niet alleen voor vrouwen vriendelijk is maar ook voor mannen.

Meer over bouwvrouwen?

Meer over bouwvrouwen?

De bouw heeft de laatste jaren een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Plannen, coördineren en samenwerken zijn kernkwaliteiten die in de bouw van groot belang zijn. Voor vrouwen een aantrekkelijke werkomgeving, zou je zeggen. Maar hoe komen we daar?

Een vrouwvriendelijke cultuur, voorzieningen op de bouwplaats, een vrouwenquotum gesteld door de opdrachtgever zijn factoren die kunnen erbij helpen. Nu de tekorten op de arbeidsmarkt oplopen is de zoektocht naar goede bouwvakkers begonnen. De bouw doet er goed aan om het potentieel bouwvrouwen aan te boren door het nemen van maatregelen die het werken in de bouw aantrekkelijk maken. Wij zijn ervan overtuigd dat als de wil er is, dit ook kan.


George Evers, FNV sectoradviseur Bouwen en Wonen en Bernet van Leeuwen, bestuurder FNV Bouwen en Wonen

Reageer op dit artikel