nieuws

Jacques Monasch: ‘Gecertificeerde bedrijven moeten voorrang krijgen, dat is mijn inzet’

bouwbreed 641

Jacques Monasch: ‘Gecertificeerde bedrijven moeten voorrang krijgen, dat is mijn inzet’

In de twee jaar na zijn Kamertijd was hij vrij onzichtbaar. Maar inmiddels heeft oud-PvdA’er Jacques Monasch een nieuwe uitdaging gevonden: hij wordt voorzitter van Stichting Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Een nieuwe stap, in een voor hem bekende wereld.

Het corvee en de verplichte vergaderingen: nee, dat mist de oud-politicus niet. Maar het feit dat je als volksvertegenwoordiger het verschil kunt maken, wél. In zijn nieuwe functie bij ERM hoopt hij dat weer te kunnen doen. Vooral als het gaat om certificering wil Monasch stappen zetten. “Daar is nog een wereld te winnen.”

Wat maakt u de geschikte man om het stokje over te nemen?
“In mijn Kamertijd heb ik veel aandacht besteed aan monumentenzorg en restauratie door de portefeuilles Wonen en Bouwen die ik onder mijn hoede had. Zo heb ik me onder andere ingezet voor de BRIM-regeling en heb ik 20 miljoen weten los te peuteren voor onderhoud aan grote kerken. Ik zat ook in de commissie kunst en cultuur en had veelvuldig contact met de Aannemersfederatie. Voor mij is deze sector dus vrij bekend.”

Waarom gaat de huidige voorzitter Harry van Waveren weg?
“Wat ik heb begrepen is dat hij als wethouder van gemeente Hoekse Waard steeds minder tijd heeft om het voorzitterschap goed te vervullen.”

U heeft de baan aan uw goede contacten met de AFNL overgehouden?
“Dat geloof ik niet, de afgelopen twee jaar heb ik geen contact over dit onderwerp gehad. Er was een vacature en ik bleek de meest geschikte kandidaat.”

Heeft u wat met erfgoed?
“Absoluut. Ik heb grote passie voor mooie dingen, zeker voor ons nationaal erfgoed. Zelf heb ik een galerie. Wat ik mooi vind aan deze stichting is dat het vrij breed is. Het is niet alleen monumenten, het gaat ook over roerend erfgoed, groen en cultureel erfgoed.”

Wonen volgens Monasch

Jacques Monasch was van 2010 tot 2017 lid van de Tweede Kamer en had de portefeuilles wonen en bouwen onder zijn hoede. In zijn tijd heeft hij zich ingezet voor de woningmarkt. Ook al is hij al twee jaar weg, nog steeds heeft hij hier een duidelijke mening over. Hij vindt dat er in de discussie over de krapte van de markt te weinig aandacht besteed wordt aan de vraagkant. “Er wordt te veel gefocust op het aanbod. Het gaat in de discussie constant over dat er te weinig woningen worden gebouwd. Maar de vraag laten we ook ongeremd toenemen. Hoeveel buitenlandse studenten moeten we hier nog huisvesten? Dat soort discussies wordt vermeden”, aldus Monasch.

Certificering is een van de zaken waar u meer aandacht voor wilt. Waarom?
“Ik denk dat het nodig is dat het belang van certificering meer over het voetlicht komt. Met name richting de overheid en opdrachtgevers is nog een wereld te winnen. Er is al veel gebeurd de afgelopen jaren, maar het is niet verplicht om te werken met bedrijven met gecertificeerd personeel. Ik denk dat we in een fase terecht zijn gekomen dat het verplicht gesteld gaat worden. Ik zou me er voor willen inzetten dat gecertificeerde bedrijven voorrang krijgen.”

Wilt u dat de overheid dit verplicht gaat stellen?
“Of dit via een wet geregeld moet worden, laat ik in het midden. Dat wil ik niet aan het begin van mijn voorzitterschap bepleiten. Maar ik wil op dit punt een discussie aanzwengelen.”

En verduurzaming? Dat is een belangrijk thema, ook voor de erfgoedsector.
“Zeker. En niet alleen de verduurzaming, maar ook bijvoorbeeld de verdroging van vorig jaar. Dat heeft veel invloed op monumenten.”

Gaat het wel snel genoeg?
“Dat kan ik lastig beoordelen. Maar de discussie hierover staat nog wel in de kinderschoenen. Hoe kun je monumenten verduurzamen zonder dat ze te veel worden aangetast? Over dit soort zaken wordt veel gesproken. Het klopt dat de tijd dringt en ik ben zeker voorstander van aanpakken. Maar je moet wel weten hoe. Daarom staat dit thema zeker op de volgende agendabesprekingen. Er is een inhaalslag te maken.”

Wat moet er volgens u gebeuren?
“Ik moet mijn eerste vergadering nog voorzitten, dus ik ga niet direct roepen: dit is nodig of dat. Ik vind het wel
belangrijk dat we dit soort zaken gaan aanpakken.”

‘Zonder de instroom van nieuwe arbeidskrachten is de monumentenzorg ten dode opgeschreven’, is de mening van uw voorganger Van Waveren. Wat vindt u hiervan?
“Daar ben ik het absoluut mee eens. Het is van groot belang dat het werk in de monumentenzorg ook doorgaat in crisistijd, zodat er continue genoeg mensen worden opgeleid. Anders kunnen we ook niet genoeg bedrijven certificeren.”

Wat moet er gebeuren om die stroom op gang te krijgen?
“Veel voorlichting, op scholen en bij stages, maar ook bij mensen die al in de bouw werken. In nieuwbouw verdwijnen uiteindelijk de banen door robotisering, maar de monumentenzorg blijft altijd vakwerk waar handjes voor nodig zijn.”

De brand in de Notre Dame heeft de erfgoedsector op zijn kop gezet. Hoe denkt u over de brandveiligheid van kerken in Nederland?
“Ik heb sterk de indruk dat we de boel hier nog niet op orde hebben. Het is ook hier zeer de vraag of kerken wel aan alle eisen voldoen en bovendien is inspectie beperkt. Ik maak me hier wel zorgen om, ik heb alarmerende verhalen gehoord.”

Wat gaat u hieraan doen?
“Ik denk dat het van belang is dat we steekproeven gaan uitvoeren en aan de inspectie gaan vragen om hier verscherpt op te gaan letten.”

Reageer op dit artikel