nieuws

Verkoop warmtepompen groeit bijna 30 procent

bouwbreed 5808

Verkoop warmtepompen groeit bijna 30 procent

De verkoop van warmtepompen voor Nederlandse woningen en kantoren is afgelopen kalenderjaar met ongeveer 30 procent gegroeid. Dit meldt het vakblad Warmtepompen op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens het CBS werden in 2018 voor alle gebouwen samen (woningen + utiliteit + agrarisch) 107.834 warmtepompen verkocht. Daarmee is de totale verkoop met ruim 27 procent gegroeid ten opzichte van 2017: in dat jaar gingen nog 84.832 warmtepompen over de toonbank.

Uitgesplitst naar toepassingsgebied, nam de verkoop van warmtepompen in de woningbouw volgens het vakblad Warmtepompen toe met 31 procent (2017: 48.031, 2018: 63.164). In de overige gebouwen nam het aantal warmtepompen toe met 21 procent (2017: 36.801, 2018: 44.670).

Hybride ventilatiewarmtepompen zijn niet meegeteld

Toegespitst op de woningbouw is het volgens het vakblad niet verrassend dat de meeste groei werd genoteerd bij lucht-warmtepompen (zowel lucht/water als lucht/lucht). In 2018 werden 6.078 bodemgebonden warmtepompen voor woningen verkocht (2017: 4.468), en 57.086 lucht-warmtepompen (2017: 43.563). Bij de bodemgebonden systemen valt op dat de verkoopgroei uitsluitend gesloten systemen betreft; het aantal verkochte open systemen bleef in 2018 nagenoeg gelijk.

Bij al deze cijfers moeten volgens het vakblad twee kanttekeningen worden gemaakt. Ten eerste zijn er alleen bodem- en ‘buitenlucht’-warmtepompen in opgenomen. Ventilatiewarmtepompen die in een hybride opstelling een hr-ketel ondersteunen, zijn dus niet meegeteld. Een ander punt van aandacht is dat het CBS steevast – ook dit jaar – alle ‘buitenlucht/lucht-warmtepompen’ meetelt, zonder onderscheid te maken tussen ‘echte’ warmtepompen en airco’s voor koeling.

Het totaal aantal in woningen opgestelde systemen uit die categorie nam in 2018 toe van 112.991 tot 145.771; afgelopen kalenderjaar zijn er dus 32.780  van verkocht. Het overgrote deel daarvan betreft echter ‘koeling-airco’s’ die niet primair voor verwarming worden gekocht.

Reageer op dit artikel