nieuws

Pensioenafspraken zware beroepen nooit nagekomen- lukt het straks wél?

bouwbreed 2277

Pensioenafspraken zware beroepen nooit nagekomen- lukt het straks wél?

In het pensioenakkoord van 2011 werd al afgesproken dat mensen met zware beroepen moesten worden ontzien. Maar acht jaar later is er nog stééds geen regeling. Integendeel: de AOW-leeftijd is sinds die tijd juist versneld verhoogd. Veel bouwmedewerkers zijn er klaar mee en leggen vandaag het werk neer. Waardoor loopt het toch constant vast?

“Geld”, volgens FNV-bestuurder Hans Crombeen is dat – net als bij zoveel zaken- simpelweg het grootste probleem. “Het geld dat verdiend werd met de verhoging van de AOW-leeftijd is toentertijd heel snel geïncasseerd. Een weg terug lijkt een stuk lastiger. Als je de AOW-leeftijd nu bevriest, gaat dan zo’n 8 miljard euro kosten.”

Definitie heikel punt

Daarnaast is de definitie van zware beroepen een heikel punt gebleken, vervolgt hij.  “Het blijkt erg lastig te zijn uit te maken wat een zwaar beroep precies is. Daardoor is de regeling er nooit gekomen. Maar in zeventien andere Europese landen is het wél gelukt, dus het kan wel, daar ben ik van overtuigd. Zo heeft Oostenrijk een heel handig puntensysteem bedacht. Daar is het aan de rechter om aan te geven of een beroepsgroep eerder met pensioen zou kunnen gaan. Dat werkt, dus het kan hier ook.”

Ook George Raessens, vicevoorzitter van Bouwend Nederland, erkent dat het leggen van een grens wat wel of niet een zwaar beroep is, een lastig punt is. Maar ook hij gelooft dat het wel kan- en dat de bouw er zeker uit gaat komen. “Ja, het wordt hard tijd dat zo’n regeling er komt. Ik ben hier een groot voorstander van, net als veel werkgevers in de bouw. Het moet er alleen nog van komen.”

Klappen pensioenonderhandelingen

Maar waarom is er dan nog steeds niets? “Vanwege het klappen van de pensioenonderhandelingen, een half jaar geleden”, is volgens Reassens de belangrijkste reden. “De onderhandelaars stonden op het punt een overeenstemming te bereiken, maar op het laatste moment brachten de vakbonden extra eisen in en ging het alsnog mis. Als dat niet was gebeurd, had die regeling er al kunnen zijn.”

Volgens de vice-voorzitter staat de overheid welwillend tegenover een regeling voor zware beroepen, dus daar ligt het niet aan. “Ik verwacht dat er binnenkort gewoon een akkoord komt. Daarin wordt een kader geschapen voor werkgevers en werknemers in zware beroepen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de RVU-boete wordt beperkt en de overheid heeft al aangegeven daar wat aan te willen doen. Ik geloof dus dat ze eruit komen. Dat zijn ze mensen gewoon verplicht.”

‘Uiteindelijk komt die regeling er wel’

Ook Crombeen heeft het idee dat de overheid in ‘beweging komt’. Al ligt er volgens de vakbond op dit moment nog lang niet genoeg om tafel om überhaupt weer te gaan onderhandelen. Daardoor is een oplossing volgens hem op dit moment nog mijlenver weg.

Pensioenakkoord 2011
Van de afspraken uit het pensioenakkoord van 2011 blijkt weinig terecht gekomen. De verhoging van de AOW-leeftijd is er wel gekomen, maar concrete maatregelen voor de fysiek zwaar belastende werkgevers, kwam er niet. Het was te lastig te definiëren wat een zwaar beroep precies is. In de plaats daarvan kwam er in 2016 een wetsvoorstel voor flexibele AOW, waarbij werknemers zelf kunnen bepalen wanneer ze met pensioen gaan. Wie voor zijn 67ste met pensioen ging, werd met 6,5 procent op zijn AOW gekort. Degene die pas na 67 jaar stopte met werken, kreeg er juist 6,5 procent bij, was het idee. Maar ook dit is er nooit van gekomen.

“Ik heb het idee dat we over een regeling voor zware beroepen uiteindelijk wel uit gaan komen. Maar het probleem is nu dat de overheid een afspraak wil over een hele herziening van het pensioenstelstel, de zware beroepen zijn daar slechts een onderdeel van. Voordat we dus de discussie over deze regeling met de overheid weer kunnen aanzwengelen, moeten we weer met alle partijen aan tafel komen. Wat daarvoor nodig is? Een stap van de overheid. De overheid moet nu écht over de brug komen.”

‘Goede oplossing bedacht’

Stel dat dat lukt, en er net als in 2011 weer afspraken over worden gemaakt, blijft de definitie van zware beroepen dan niet alsnog te lastig om te overbruggen? “Ja, het invoeren van zo’n regeling blijft lastig. Maar wij als vakbonden hebben een goede oplossing bedacht, wij zijn ervan overtuigd dat die kan werken. We willen een fonds voor zwaar werk oprichten, waarin de overheid geld stort om voor de overbrugging van vier jaar, zodat je vier jaar eerder kan stoppen met werken. De sectoren bepalen zelf of een beroep zwaar is of niet, en vullen ook zelf een bedrag aan tot een niveau waarop de mensen gewoon kunnen leven”, legt Crombeen uit.

Hoeveel deze regeling zou kosten, dat weet de FVN-bestuurder echter nog niet. “We zijn nu druk aan het tellen. Maar voordat we over geld gaan praten, is het van belang de discussie hierover met de overheid weer gaan voeren”, aldus Crombeen.

Reageer op dit artikel