nieuws

Opinie | Open brief van een oudere bouwvakker

bouwbreed 6653

Opinie | Open brief van een oudere bouwvakker

Op 29 mei leggen bouwvakkers in vier Nederlandse steden het werk neer. Ze protesteren tegen de hoge aow-leeftijd. Een van hen is Johan. Hij schreef onderstaande brief aan de redactie van Cobouw.

‘De verhoging pensioenleeftijd pakt desastreus uit voor laagopgeleide werknemers in zware beroepen’, hoorde ik Johan Mackenbach laatst zeggen. Mackenbach is hoogleraar en hoofd maatschappelijke gezondheidszorg bij Erasmus MC.

Ik heet ook Johan. Johan van der Meulen. En ik ben bouwvakker. Ik heb inmiddels 45 jaar gewerkt en kan alleen maar bevestigen wat mijn naamgenoot zegt. Ik heb het in de afgelopen 10 jaar zien aankomen.

Dat is geen hogere wiskunde. Mijn collega’s en ik zitten er met de neus bovenop. We zien dat  collega’s moeten doorwerken, ondanks dat ze in de loop van de jaren helemaal versleten zijn door het zware werk.

50 jaar werken

Ik vind het een grof schandaal is dat hier nog geen oplossing voor is. Dat je zelfs na 45 jaar zwaar werk en premies en belasting betalen nog niet kan stoppen, omdat dat financieel niet kan. In de praktijk moeten we nu meer dan 50 jaar werken!

En dat terwijl er in het pensioenakkoord uit 2011 staat dat er een regeling zou komen voor zware beroepen. Namens de FNV heeft Agnus Jongerius dit akkoord ondertekend.

Wat zij toen niet kon weten, is dat die regeling er tot op de dag van vandaag, 7 jaar later, nog steeds niet is. Integendeel, de Pensioen/AOW-leeftijd is vanaf toen versneld verhoogd, tegen de afspraken in. Dat bewijst dat de andere sociale partners en de politiek volstrekt onbetrouwbaar zijn.

Ziektewet

Werkgevers lijken nu tot inkeer te komen, door schade en schande wijzer geworden. Zij komen namelijk met steeds meer oudere werknemers te zitten. In hun goede jaren waren dat harde werkers. Maar na 40 tot 50 jaar hard werken belanden ze nu maar al te vaak in de ziektewet. De politiek laat het hier volstrekt afweten en kijkt het liefst de andere kant op, uitzonderingen daargelaten.

Het is dus niet zo vreemd, dat de vakbonden nu zeggen: ‘Dit zijn onze eisen! en zolang jullie daar niet mee akkoord gaan praten we niet.’ Dit heeft alles te maken met de niet nagekomen afspraken uit het verleden en de gevolgen daarvan.

Wat is zwaar

Het grote struikelblok is de vraag: Wat is een zwaar beroep?

U zult begrijpen hoe hier in een bouwkeet tegenaan wordt gekeken. Een bouwvakker ervaart elke dag, jaar in jaar uit, wat een zwaar beroep is.

De discussie hierover is voor ons dan ook een grote frustratie. Hoe moeilijk kan het zijn? Daar komt nog bij dat de ene na de andere zogenaamde deskundige al jaren over ons praat. Ze beweren vaak de grootste onzin. Dat wakkert onze frustratie alleen maar aan en die slaat soms om in woede, omdat ze wel óver ons, maar niet mét ons praten.

Loop eens een dag met ons mee

Is iemand van hen ooit wel eens in een keet met bouwvakkers geweest? Om ons te vragen hoe wij erover denken? Wat onze ervaringen zijn?

Toen ik 45 jaar geleden begon met werken, was allang bekend dat ons beroep zwaar is, maar toen kon je na 40 jaar werken stoppen en had je bovendien een goed inkomen. Er zijn meer echt zware beroepen, maar verder lijkt het zo langzamerhand een modeverschijnsel: bijna iedereen heeft een ‘zwaar beroep’.

Ik zou graag iedereen die roept dat hij een zwaar beroep heeft, willen uitdagen om eens een paar weken met een ploeg bouwvakkers aan het werk te gaan. Dat moet toch te regelen zijn. Je wordt tussen 5 en 6 uur ‘s morgens van huis opgehaald en tussen 17 en 18 uur weer thuisgebracht. En ben je een slechte slaper? Nou, dan niet meer! Als ze ’s avonds nog even tv willen kijken, vallen een heleboel (vooral oudere) bouwvakkers op de bank in slaap. Want je bent helemaal op na een werkdag, vooral als het overdag koud en nat weer is.

Ik ben een van hen.

Ik vind dan ook dat van de zware beroepen de bouw wel één van de zwaarste is. Dit komt vooral doordat een bouwvakker meestal buiten werkt. In alle seizoenen en onder alle weersomstandigheden. Hij moet veel klimmen, traplopen en op z’n knieën werken. Veel bukken, tillen, sjouwen, bijna altijd op oneven terrein lopen, enzovoort. Kortom: zwaar fysiek werk.

Meer fouten

Daar komt nog bij dat tijdens de crisis het werktempo enorm is opgeschroefd. Er moet veel meer gebeuren met minder mensen in kortere tijd. Met alle gevolgen van dien. Meer stress, meer fouten en veel meer mensen die tegelijkertijd op dezelfde plek hun werk moeten doen, wat weer voor spanningen onderling zorgt. Kortom, de bouw is er niet leuker op geworden.

Beste deskundigen, politici, werkgevers en andere betrokkenen, ik hoop dat jullie nu een beeld hebben gekregen hoe er vanuit een bouwvakkerskeet tegen u en de pensioen/AOW-problematiek wordt aangekeken. En ik roep jullie op: behandel ons vanaf nu met respect. En zorg voor een goede oplossing!

Jullie zijn aan zet!

Johan van der  Meulen Bouwvakker en ervaringsdeskundige,
Mede namens al mijn collega Bouwvakkers.

Reageer op dit artikel