nieuws

Ontbreken handtekening maakt aanbesteding niet altijd meer ongeldig

bouwbreed 998

Ontbreken handtekening maakt aanbesteding niet altijd meer ongeldig

Het Rijksvastgoedbedrijf maakt het mogelijk voor bouwers om gebreken in de ondertekening van aanmeldings- en inschrijvingsdocumenten binnen 2 werkdagen te herstellen. Hiermee wordt voorkomen dat door een klein foutje een inschrijving helemaal ongeldig maakt.

Wanneer een bedrijf deelneemt aan een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf moeten bepaalde documenten worden ondertekend door een of meer personen die daartoe bevoegd zijn.

Bikkelharde regels, ongeldig

Het gebeurt echter regelmatig dat een aanmelding of inschrijving ongeldig moet worden verklaard omdat de juiste handtekeningen ontbreken. De regels zijn bikkelhard: als een document niet rechtsgeldig is ondertekend, moet de terzijde worden gelegd.

De rechtsgeldige ondertekening is een eis die het Rijksvastgoedbedrijf zelf stelt en is niet vereist door de Aanbestedingswet 2012 of het ARW 2016. Dat deze handelswijze juridisch toelaatbaar is, is bevestigd door een arrest van het Gerechtshof Amsterdam.

Geen handtekening: 2 dagen respijt

De eis blijft dat bepaalde aanmeldings- en inschrijvingsdocumenten – zoals de eigen verklaring en het inschrijvingsbiljet – wel rechtsgeldig moeten zijn ondertekend, maar in de aanbestedingsleidraden is nu uitdrukkelijk bepaald dat ondertekeningsgebreken binnen twee werkdagen kunnen worden hersteld nadat het Rijksvastgoedbedrijf daarom heeft gevraagd.

Model K

Eerder maakte het Rijksvastgoedbedrijf het al mogelijk om gebreken in de Model K-verklaring te laten herstellen. En mogen ondernemingen aanmeldings- en inschrijvingsdocumenten nog steeds voorzien van een ‘natte’ handtekening in plaats van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Reageer op dit artikel