nieuws

Minister gelooft niet dat instorting Eindhoven begon bij fundering

bouwbreed 2154

Minister gelooft niet dat instorting Eindhoven begon bij fundering

Minister Ollongren gelooft niet dat te korte funderingspalen en een dikke slappe kleilaag in de bodem de oorzaak zijn van de instorting van de parkeergarage in Eindhoven bijna twee jaar terug. Dat antwoordt ze op Kamervragen.

De vragen werden door VVD kamerlid Daniel Koerhuis en zijn CDA-collega Erik Ronnes gesteld naar aanleiding van een recent artikel in Cobouw. Daarin kwam een gepensioneerde Shell-geoloog aan het woord die kort na de instorting in opdracht van BAM de plaatselijke bodemopbouw en het funderingsplan nog eens grondig bestudeerde. Geoloog Jos Terken wees erop dat onder het ingestorte deel van de garage een kleilaag 18 meter onder maaiveld aanzienlijk dikker is dan elders onder de parkeergarage. En uitgerekend daar zijn de boorpalen juist daar  korter uitgevoerd en houden boven  de kleilaag op in plaats van dat ze eronder in een dragende zandlaag zijn neergezet. Het verbaasde Terken bovendien dat hij nooit meer iets had teruggehoord over de kanttekeningen die hij had geplaatst. Ook niet van de OVV die hij het rapport toestuurde.

“Paallengtes in lijn met sonderingsresultten en grondopbouw”

Naar aanleiding van het bericht in Cobouw heeft de minister nog eens contact opgenomen met de gemeente Eindhoven. Die verzekerde haar, meldt ze in haar kamerbrief , dat de grilligheid in de opbouw van de grond met verschillende grondlagen in Eindhoven niet ongebruikelijk is. “Het aangeleverde funderingsadvies inclusief de sonderingen van de parkeergarage, is op gebruikelijke wijze gecontroleerd door de gemeentelijke constructeur. De gekozen paallengtes zijn in lijn met de sonderingsresultaten van de grondopbouw ter plaatse.”

Ook Simon Wijte van bureau Hageman die in opdracht van aannemer BAM het onderzoek leidde naar de instorting kreeg het rapport destijds onder ogen. Hij benadrukt dat hij een ander schadebeeld verwacht als de instorting bij de fundering zou zijn begonnen. Hij staat nog steeds achter de oorspronkelijke bevindingen en wordt daarin gesteund door de minister. De Onderzoeksraad voor Veiligheid denkt daar overigens net zo over, benadrukt ze.

Ook de twijfels van Ronnes en Koerhuis naar de onafhankelijkheid van bureau Hageman wuift Ollongren van de hand. Daar is ze in een eerdere brief van februari al op ingegaan en ze is sindsdien niet van mening veranderd.

Afspraken gemaakt over akoestisch doormeten

Dat de hoofdconstructeur in opdracht van de opdrachtgever in Eindhoven geen keuring heeft uitgevoerd op de fundering betekent volgens Ollongren niet dat er geen enkele keuring heeft plaats gevonden. De gemeentelijk bouwinspecteur is volgens haar tweemaal op bezoek geweest tijdens het aanbrengen van de boorpalen. Bij een derde bezoek zijn nadere afspraken gemaakt over het akoestisch doormeten van de boorpalen. Bij twee controles op de wapening van de poeren werden geen afwijkingen geconstateerd.

De bevindingen van geoloog Terken hebben daarom volgens Ollongren geen gevolgen voor de inhoud van de nieuwe rekenregels voor de breed- en bollenplaatvloeren en vooral van de afschuifcapaciteit rond de voeg, die door Hageman en TNO als oorzaak zijn aangewezen voor de problematiek. De betonwereld kijkt al maanden met spanning uit naar publicatie van de nieuwe rekenregels. Die zouden eigenlijk al eind april worden gepubliceerd.

 

Reageer op dit artikel