nieuws

Hof wijst eisen voor gezonde lucht af

bouwbreed 573

Het gerechtshof in Den Haag heeft de vorderingen van Milieudefensie voor gezonde lucht afgewezen. Dat betekent dat de Nederlandse staat nu geen extra maatregelen hoeft te nemen tegen de luchtvervuiling door fijnstof en stikstofdioxide bovenop die nu al zijn genomen.

Hof wijst eisen voor gezonde lucht af

Het hof verwees naar een nieuw plan van de Staat om de luchtkwaliteit te verbeteren, onder meer bij knelpunten zoals verkeersknelpunten en de intensieve veehouderij. Milieudefensie heeft tijdens de beroepsprocedure geen kritiek op deze maatregelen geleverd. Maar omdat dit plan er nog niet lag aan het begin van de rechtszaak, heeft het hof besloten dat de beide partijen hun eigen kosten moeten betalen.

‘Wel zin gehad’

De rechtszaak heeft volgens Milieudefensie wel degelijk zin gehad, omdat het oude plan van de Staat niet goed was. Inmiddels zijn er onder druk nieuwe maatregelen bedacht. De milieuorganisatie vindt nog steeds niet dat dit voldoende is, maar stelt vast dat het hof hierdoor geen juridische basis ziet om haar eisen toe te wijzen.

Milieudefensie wilde ook dat Nederland ging voldoen aan strengere normen voor schone lucht, maar ook deze eis wees het hof af.

Al eerder verloren

De milieuorganisatie had de zaak in eerste aanleg ook verloren. Het hof vond wel dat Milieudefensie en tientallen mede-eisers bij de juiste rechter hebben aangeklopt. De Staat vond dat deze procedure bij de bestuursrechter gevoerd had moeten worden. Het hof was het daar niet mee eens.

Reageer op dit artikel