nieuws

Grote Bouw Enquête (deel 2): ‘De overheid laat ons in de steek’

bouwbreed 891

Grote Bouw Enquête (deel 2): ‘De overheid laat ons in de steek’

Cobouw heeft samen met marktonderzoekbureau SAMR onderzoek onder de Nederlandse bouwers uitgevoerd. We hebben ze het hemd van het lijf gevraagd. Afgelopen week kwam naar voren dat opdrachtgevers in de ogen van de bouwers niets van de bouw snappen. Vandaag deel 2. Over de rol van de overheid, innovatie en duurzaamheid. Een derde van de bouwers denkt dat we de duurzaamheidsdoelstellingen van 2030 echt niet gaan halen.

Digitalisering is belangrijk vindt 90 procent van de respondenten uit de Grote Bouw Enquête van SAMR en Cobouw. Maar slechts 41 procent vindt dat de eigen organisatie voorop loopt op dat vlak. Technologische begrippen zoals internet of things, worden door ruim één op de drie als gemeengoed ervaren en door één op de drie helemaal niet. Ruim de helft vindt overigens wel dat de eigen organisatie voldoende middelen heeft vrijgemaakt voor digitale innovaties.

Lees ook deel 1 van de Grote Bouw Enquete

Lees ook deel 1 van de Grote Bouw Enquete

Op de vraag wat de bouw op innovatievlak te wachten staat, zegt een respondent: “Innovaties op het gebied van circulariteit en het hergebruik van afvalstoffen of uitkomende materialen. Innovaties op het gebied van het gebruik van BIG data, voorspellen van de onderhoudsbehoefte van objecten.”

Een ander: “Innovaties in duurzame installaties, innovaties in energieopslag/smart-grids, innovaties in circulariteit: financiële modellen (afschrijving/restwaarde gebouwen) en hergebruik van materialen.”

Een krappe 52 procent maakt op dit moment gebruik van BIM

Op de vraag of de eigen organisatie de ICT-systemen zo heeft ingericht dat uitwisseling van informatie veilig en efficiënt verloopt, zegt overigens slechts 57 procent dat dit het geval is. En een krappe 52 procent maakt op dit moment gebruik van BIM. Er is dus nog een weg te gaan.

Een ruime meerderheid vindt industrialisatie erg belangrijk. Op de vraag of de industrialisatie op dit moment tot voldoende waarde creatie leidt, zien we een ambivalent oordeel: 29 procent is het ermee eens en 27 procent niet.

Een respondent: “We moeten hoe dan ook processen optimaliseren. Met minder manuren op de bouwplaats. Meer prefabricage. Integrale werken, zowel in de ontwikkelings- als in de uitvoeringsfase. Alles geldt ook voor renovatie en woningverbetering.”

‘We moeten hoe dan ook processen optimaliseren. Met minder manuren op de bouwplaats’.

Een ander reageert: “Door IT toe te voegen in de directiekamers zullen nieuwe technieken geïntegreerd kunnen worden in modellen en sensoren steeds meer toegepast worden. Interne technische functies zullen verschuiven naar analytische mensen die door middel van IT-ondersteuning en datamanagement sturing gaan geven aan zaken op basis van kengetallen.”

Verduurzamen en circulariteit zijn belangrijk, vindt driekwart van de ondervraagden. Eén op de drie (29 procent) denkt alleen dat we de doelstellingen voor 2030 niet gaan halen. Een grotere groep van ruim een derde van de ondervraagden (34 procent) denkt van wel. En de doelstellingen van 2050 halen we die dan wel? Jazeker, zegt 49 procent. Een op de vijf blijft echter pessimistisch en denkt niet dat we de doelstellingen in 2050 gaan halen.

Op de vraag of het kabinet wel voldoende doet om de energietransitie mogelijk te maken, zegt een ruime meerderheid van 59 procent: nee! En slechts één op de tien vindt dat er wel voldoende steun van de overheid is.

Amper 10 procent denkt dat het kabinet voldoende doet om de bouw van woningen te bespoedigen.

De overheid is vaker de gebeten hond in dit onderzoek. Amper 10 procent denkt dat het kabinet voldoende doet om de bouw van woningen te bespoedigen. Daar tegenover staat een meerderheidsgroep van 53 procent die dat niet vindt. De provincies en gemeenten worden door respectievelijk 38 procent en 43 procent gewoon als een remmende factor in de bouwproductie beschouwd. De groep die vindt dat de provincie en gemeentes niets te verwijten valt is klein: 14 procent.

We vroegen ze ook of het Rijk de duurzaamheidseisen voor woningen sneller moet opschroeven. Ruim een derde (37 procent) zou dat een goed idee vinden, maar een bijna net zo’n grote groep (31 procent) wil daar niets van weten.

Maar zijn corporaties dan wel in staat om de verduurzaming van de bestaande woningen te organiseren? 28 procent denkt van niet. En 33 procent denkt van wel. De rest weet het niet. Er is kortom nog wel wat diffuusheid op dit duurzaamheidsdossier.

En dan is daar de buitenlandse concurrentie. De bouw blijft een beetje eenkennig. Op de vraag of de overheid grote projecten uitsluitend aan Nederlandse bouwers zou moeten gunnen, antwoordt 66 procent dat dit inderdaad beter zou zijn. Slechts 12 procent vindt dat we de grenzen niet moeten sluiten.

Op de vraag of de overheid grote projecten uitsluitend aan Nederlandse bouwers zou moeten gunnen, antwoordt 66 procent dat dit inderdaad beter zou zijn

Tot slot: de bijzondere uitkomsten. We stelden de bouwwereld ook aan aantal prikkelende vragen. Zo vroegen we of de Nederlandse bouw vertrouwen heeft in de Bouwagenda van Bernard Wientjes. De uitkomst is opmerkelijk. 21 procent heeft er geen enkel vertrouwen in. En slechts 17 procent heeft dat wel. De rest – het brede midden van 62 procent- weet het gewoon niet. Dat schept weinig vertrouwen voor Bernards agenda.

Ook belangrijk: moeten we meer vrouwen in de bouw krijgen? Nog altijd 8 procent wil daar niets van weten.

Ook belangrijk: moeten we meer vrouwen in de bouw krijgen? 63 procent vindt het een goede zaak als dat lukt. Nog altijd 8 procent wil daar niets van weten.

Nog een interessant punt: de veiligheid. Vindt men dat er voldoende aandacht is voor veiligheid in de bouw? Ja, zegt 53 procent. Maar een best grote groep van 23 procent vindt dat die aandacht voor de bouwveiligheid nog te wensen over laat.

Er is veel concurrentie in de Nederlandse markt, moet een aantal grote bouwers niet samen gaan? ‘Nee, niet doen!’, zegt 53 procent.

Er is veel concurrentie in de Nederlandse markt, moet een aantal grote bouwers niet samen gaan? Slechts 13 procent ziet dat wel zitten. ‘Nee, niet doen!’, zegt 53 procent. Verwacht men dan nog wel een overnamegolf in de bouwwereld? 29 procent denkt inderdaad dat het gaat gebeuren en 22 procent gelooft er niets van.

We vroegen ze ook of de eigen organisatie dan wel kijkt naar geschikte overnamekandidaten om te groeien. 43 procent doet dat niet, zeggen ze. En 17 procent wel. Deze dynamiek in de markt is dus niet zo heel erg groot. Men is te druk om de opdrachten op tijd en tegen redelijke kosten af te ronden, dat men er niet aan wil denken om ook nog nieuwe bedrijven toe te voegen. Het is te veel gedoe.

De laatste vraag ging over Bouwend Nederland. Doet de brancheorganisatie voldoende om de Nederlandse bouw vooruit te helpen? Nee, zegt 27 procent. Ja, zegt 20 procent.

De laatste vraag ging over Bouwend Nederland. Doet de brancheorganisatie voldoende om de Nederlandse bouw vooruit te helpen? Nee, zegt 27 procent. Ja, zegt 20 procent. De rest zit ook hier in het midden en heeft er geen mening over. Er is ook hier nog wat werk aan de winkel zou je zeggen.

Het onderzoek

Het onderzoek vond plaats onder 483 bouwprofessionals, afkomstig uit de sectoren: advies (37%), infra (34%), utiliteit (36%), woningbouw (46%), installatie (17%) en toeleveranciers (9%). Daarvan is 23% ondernemer en 23% directie en management. En 21% noemt zichzelf leidinggevende. De respondenten zijn ervaren: 22% heeft 11 tot 20 jaar bouwervaring. 23% is al 21 tot 30 jaar werkzaam in de bouw en 25% zelfs al 31 tot 40 jaar.

Reageer op dit artikel