nieuws

Deze vrouw moet de bouw van morgen beschermen: ‘techniek moet een basisvak worden op de basisschool’

bouwbreed 1412

Deze vrouw moet de bouw van morgen beschermen: ‘techniek moet een basisvak worden op de basisschool’
Thea Koster, foto: Nina Crebas

Ze volgt de ontwikkelingen van warmtepompen op de voet en stelt dat we zonder techniek nergens zouden zijn.Tegelijkertijd ziet ze dat het niet opschiet met de ‘technische revolutie in Nederland’ bij gebrek aan animo onder de jeugd van tegenwoordig. Daar wil Thea Koster, de nieuwe voorzitter van het Techniekpact, iets aan doen. “De tijd van experimenten is voorbij.”

Dertig. Toen was ze al wethouder in Leeuwarden. Infrastructuur, Jeugdzorg en Onderwijs, dus van alle markten thuis. Na zeven jaar verliet ze de politiek. Nu zit ze in het bestuur van het Deltion College in Zwolle, waar niet minder dan 17.000 studenten MBO-onderwijs genieten.

Maar er is meer. Sinds deze week mag Thea Koster(40) zich ook voorzitter noemen van het Techniekpact. Je weet wel, dat pact dat het vak techniek een hoger aanzien moet geven, nee sterker, de instroom van nieuw technisch talent moet zien te bevorderen.

Tijd voor een interview, dacht Cobouw, want ondanks dat pact, lijkt het nog niet echt te vlotten met die technische revolutie. Niet in de bouw, ook niet daarbuiten.

Hoe gaat dat, voorzitter worden van het Techniekpact?
“Ik ben gevraagd, het ministerie van Economische Zaken belde me. Ze zochten iemand die zowel de ministeries kent als de regio. Ik zei snel ja, want het is een eervolle vraag en het gebrek aan mensen in de techniek is een actueel thema.”

Een actueel thema, maar ook lastig. Ondanks allerlei initiatieven blijft het aantal technische vacatures oplopen.. 
“Klopt. Nog steeds kiezen best veel mensen met een techniekopleiding voor een managementfunctie. Jongeren zouden ook veel trotser moeten zijn op hun vak. Iedereen wil maar naar het HBO, dat merk ik ook bij ons op het Deltion College. Dat heeft ook te maken met een gebrek aan waardering voor het VMBO en het MBO.”

Jongeren willen voetballer worden, of vlogger. Ontbreekt het niet gewoon aan inspirerende voorbeelden in die technocratische techniekbrance?
“Inderdaad. Daar is dringend behoefte aan. We moeten met zijn allen uitdragen dat je niet alleen als directeur kunt uitblinken in je vak, maar ook als vakman. De skillswedstrijden die Mbo’s organiseren belonen die kennis wel. Dat soort initiatieven helpen.”

Toch is techniek nog steeds niet echt populair onder jongeren… 
“Dat heeft ook met geld te maken. De afgelopen jaren is er fors minder geïnvesteerd in het VMBO, terwijl je als school ook de juiste materialen en voorzieningen moet hebben. Gelukkig stelt het Rijk nu weer jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar voor het VMBO. Daarmee hopen we de negatieve cijfers te kunnen bijsturen.”

Zijn mensen niet gewoon bang voor techniek?
“Mensen vinden het van origine moeilijk om te veranderen. De technologie zorgt voor snelle verandering. Dan is het best lastig om rustig te blijven. Sterker. Mensen hebben de neiging daarvan weg te blijven. ”

Werkt het Techniekpact eigenlijk wel, het bestaat al sinds 2013?
“Het Techniekpact werkt fantastisch als regionale aanpak, er is volop geëxperimenteerd, maar nu moeten we wel de stap maken naar grote veranderingen. Van kleine initiatieven naar systeemaanpassingen, een grootscheepse aanpak.”

Wat is er volgens u voor zo’n technische revolutie nodig?
“Techniek moet een basisvak worden in het basisonderwijs. Vanaf vier jaar moet je er als kind mee in aanraking moeten komen, net zoals rekenen en taal. In Engeland doen ze dat bijvoorbeeld al met het vak programmeren. Daarnaast zou iedereen in Nederland de baas moeten zijn over zijn of haar eigen opleidingsbudget. Als je nu als monteur wordt opgeleid voor warmtepompen, terwijl wellicht waterstof straks doorbreekt, moet je tegen die tijd kunnen omscholen.”

Wat heeft u eigenlijk zelf met techniek?
“Techniek is overal. Deze samenleving draait niet meer zonder techniek. Zonder nieuw technologische ontwikkelingen zouden we nergens zijn.”

Welke techniek spreekt u persoonlijk in het bijzonder aan. De Tesla of zo?
“Ik ben vooral geïnteresseerd in technieken die met duurzaamheid te maken hebben, zoals waterstof of warmtepompen. Met veel belangstelling volg ik de ontwikkelingen daarvan. Nee, techniek is allang geen saai onderwerp meer of typisch iets voor mannen. Dat vind ik echt een achterhaalde gedachte. Wie heeft er niet met techniek te maken? Iedereen heeft toch een laptop thuis, een mobiele telefoon, een Cloud.”

Techniek is veel meer dan bouwen alleen dus uw opdracht is ook een stuk breder. Heet u nog een boodschap of advies voor de bouwsector?
“Jeetje.. Ik denk dat er in de bouw veel vormen van techniek bij elkaar komen. De bouw zou als grote werkgever werknemers kunnen blijven stimuleren om mee te gaan in verandering. Niet alleen in tijden van groei, maar juist ook in tijden van recessie.”

Is het Techniekpact niet aan vernieuwing toe?
“D afspraak is dat we tijdens de huidige kabinetsperiode de doelen uitvoeren die in het Techniekpact staan. Daarna gaan we evalueren.”

Wanneer bent u tevreden? 
“Als we de mooie regionale initiatieven kunnen verbinden met elkaar en als we de verbinding naar Den Haag kunnen maken. Nogmaals: de tijd van experimenten moeten we achter ons laten. We moeten gaan voor de echte systeemaanpassingen die nodig zijn om grotere en snelle stappen voorwaarts te maken.”

 

Reageer op dit artikel