nieuws

‘Scheve positie bouwers moet Europees worden aangepakt’

bouwbreed 1260

‘Scheve positie bouwers moet Europees worden aangepakt’
De campagnefoto voor het CDA van bouwadvovaat Daan Versteeg

De rechtspositie van aannemers is relatief slecht en achtergesteld. Wie een gunning wil aanvechten staat 3:1 achter ten opzichte van de opdrachtgever. Bouwadvocaat Daan Versteeg maakt zich er al jaren boos over en heeft nu als missie om die scheve praktijk in Brussel te gaan aanpakken.  

Versteeg is sinds 2006 advocaat en sinds 2016 compagnon bij Rozemond Advocaten. Als jurist is hij gespecialiseerd in het bouw- en aanbestedingsrecht. Regelmatig is hij te vinden in de rechtbank, meestal aan de zijde van opdrachtnemers en bouwers. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei staat Versteeg op plaats 7 voor het CDA.

Waarom kandideert een bouwrechtadvocaat zich voor het Europees Parlement?
“Verreweg de meeste van mijn cliënten zijn aannemers. Door mijn specialisatie in het aanbestedingsrecht, word ik dagelijks geconfronteerd met de achtergestelde positie van aannemers ten opzichte van de overheid. Daar heb ik me – ook in Cobouw – vaak kritisch over uitgelaten. Dan kun je blijven mopperen of je kunt je verkiesbaar stellen om de problemen aan te pakken.”

Speerpunten voor in Brussel:

  1. Verhogen Europese aanbestedingsdrempels
  2. Verbeteren rechtsbescherming van inschrijvers
  3. Vereenvoudigen van aanbestedingsregels
  4. Stimuleren van innovatie, duurzaamheid en circulariteit, door aanbesteding op levenscycluskosten in plaats van meer belastingen
  5. Gelijk loon voor gelijk werk

Hoe worden aannemers achtergesteld?
“Bij deelname aan aanbestedingen hebben aannemers last van disproportioneel zware procedures en eisen. Vooral voor het MKB is het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure complex, tijdrovend en duur. Daarbij is hun kans op succes juist kleiner. Kwaliteit is in die procedures vaak een papieren tijger, zoals de beoordeling van een plan van aanpak. Daarop scoren kleine aannemers vaak slecht omdat ze niet altijd goed zijn in het schrijven van die plannen, maar dat zijn ze wel in het leveren van goed werk.”

Dat klinkt oneerlijk. Kunnen ze dat aanvechten?
“Zeer beperkt, juist na afloop van een aanbesteding hebben aannemers last van de veel sterkere positie van overheden voor de rechter. Opdrachtgevers kunnen veel informatie onder de pet houden. Rechters toetsen de beoordeling van een inschrijvingen nauwelijks inhoudelijk. Daarnaast worden de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts door overheden slecht opgevolgd. En – last but not least – als een aannemer na een verloren kort geding in hoger beroep gaat, kunnen zij een gunning niet meer ongedaan maken. Ook al oordeelt de rechter in het hoger beroep dat de gunning onterecht was.”

Hoe kan een politicus in Brussel daar iets aan doen? Dit zijn toch vooral zaken die Nederland zelf moeten aanpakken?
“Een speerpunt in ons verkiezingsprogramma is het verhogen van de drempelwaardes waarboven je Europees moet aanbesteden. Met het verhogen van die drempels kunnen ook grotere werken onderhands en meervoudig onderhands gegund worden. Dat leidt tot veel minder administratieve lasten bij inschrijving. Daar hebben alle aannemers baat bij en in het bijzonder het MKB.  De inrichting van de rechtsbescherming is inderdaad een Nederlandse aangelegenheid, maar wel binnen de kaders van de Europese rechtsbeschermingsrichtlijn. Op dit moment voert staatssecretaris Mona Keijzer onderzoek uit naar rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Ik hoop dat de uitkomst daarvan leidt tot verbetering van de positie van aannemers. Maar mocht dat niet het geval zijn, dan moeten we het maar Europees regelen en de rechtsbeschermingsrichtlijn aanpassen. Met die opdracht wil ik wel naar Brussel.”

Daan Versteeg

  • 2003 Provinciaal Statenlid Gelderland
  • 2006 Advocaat Stibbe Amsterdam
  • 2012 Advocaat Rozemond Amsterdam
  • 2019 Kandidaat Europees Parlement

Is dat een dreigement naar de Staatssecretaris? Die nota bene een partijgenoot is.
“Ik heb alle vertrouwen in de capaciteit en daadkracht van Mona Keijzer. Maar het zou best kunnen dat zij zich beperkt voelt door de Europese richtlijnen bij het verbeteren van de rechtsbescherming. In 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat je een gunning in principe niet kan terugdraaien in hoger beroep. Daarbij verwijst de Hoge Raad onder meer naar de Europese richtlijn. Wat mij betreft berust dat oordeel op een verkeerde lezing van die richtlijn. Maar als dat het probleem is, heb ik er geen moeite mee om het in de volgende versie van de richtlijn beter op te schrijven.”

Vanwaar ineens deze politieke ambitie? “Ik ben al jaren lid van het CDA en de overstap naar een politieke carrière lijkt me niet eens zo groot. In een rechtbank moet je ook partijen overtuigen en goede argumenten gebruiken. Dat zal in Brussel niet veel anders zijn.”

Is plek zeven wel genoeg?
“Het CDA heeft nu 5 zetels, dan is plek 7 lastig. Maar met 50.000 voorkeurstemmen lukt het ook om een zetel te veroveren. En alleen in bouw werken al meer dan 300.000 mensen.”

Reageer op dit artikel