nieuws

Witteveen+Bos levert winst in na extreem hoge uitstroom van personeel

bouwbreed 3025

Witteveen+Bos levert winst in na extreem hoge uitstroom van personeel

Witteveen+Bos kampt met een hoger dan verwachte in- en uitstroom van personeel. Mede daardoor daalde de nettowinst van het ingenieursbureau afgelopen jaar met een kleine 10 procent tot 11,3 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de onderneming uit Deventer heeft gepubliceerd.

De onderneming boekte een omzet van 132,9 miljoen, ongeveer 2 miljoen meer dan in het jaar ervoor. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 15,6 miljoen, een daling van ruim 7 procent. “Hoewel onze nettowinstmarge nog boven ons minimum van 8 procent ligt, zijn we hier niet geheel tevreden mee”, laat de directie weten in het jaarverslag.

Witteveen+Bos zag in 2018 in totaal 155 werknemers vertrekken. Dat komt neer op een uitstroom van 14,7 procent, daar waar het bedrijf maximaal 10 procent wenselijk acht. Het vinden van vervanging kostte de onderneming tijd en dus geld.

“De groei en vervanging van medewerkers vraagt de nodige energie, die ten koste gaat van de directe inzetbaarheid en resultaten”, laat algemeen directeur Karin Sluis weten in een toelichting op de cijfers. Dat werknemers bij het ingenieursbureau vertrekken, heeft volgens haar meerdere redenen. “Een reden is dat medewerkers ambitieus zijn en zich willen blijven ontwikkelen”, zegt ze. “Daarom gaan we ons bedrijf nog meer profileren als ‘leerschool’. Zo zijn we in 2018 gestart met de interne PLUSschool for Professionals met specifieke opleidingen voor ontwerpers, projectbeheersing en stakeholdermanagement en een traject voor inhoudelijk professionals met bijvoorbeeld +TALKs. Ons totale pakket aan opleidingen en trainingen wordt de komende jaren wereldwijd verder versterkt en uitgebreid.”

‘Ingenieurs en adviseurs zijn liever bezig met dijken, tunnels en waterzuiveringen dan met het verzenden van facturen’

Dit jaar zal Witteveen+Bos ook meer energie steken in het innen van openstaande rekeningen en het op tijd versturen van facturen. Noodzakelijk want afgelopen jaren zag het ingenieursbureau het totaalsaldo voor onderhanden werk en debiteuren gestaag stijgen. Gewerkt wordt nu aan verbeteringen op projectniveau en bedrijfsniveau.

Sluis: “Sturen doe je aan de voorkant. Dus we maken nu betere factureringsafspraken bij de start van projecten. We stellen frequenter cashflowanalyses in de offertefase op en gaan in gesprek als klanten ons vragen om substantieel voor te financieren. Daarnaast leiden we onze projectleiders op om vervolgens daadwerkelijk volgens die afspraken te factureren. Daar is ook nog flink wat winst te behalen. Ingenieurs en adviseurs zijn liever bezig met dijken, tunnels en waterzuiveringen dan met het verzenden van facturen.”

Hogere werkvoorraad en maatregelen moeten dit jaar gaan zorgen voor winstgroei

Witteveen+Bos werkte afgelopen jaar vanuit 21 kantoren wereldwijd aan zo’n 4.000 projecten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. De onderneming is onder meer betrokken bij de Noord/Zuidlijn, de Afsluitdijk en de circulaire Waterfabriek Wilp.

Voor dit jaar rekent het bedrijf op een hogere winst. De gestegen werkvoorraad en de genomen maatregelen ten aanzien van projectbeheersing en reductie van de uitstroom geven Sluis, die volgend jaar april stopt als algemeen directeur bij Witteveen+Bos, vertrouwen dat dat gaat lukken.

Reageer op dit artikel