nieuws

Lonen in timmerindustrie gaan met 35 euro bruto per maand omhoog

bouwbreed 1074

Lonen in timmerindustrie gaan met 35 euro bruto per maand omhoog

Medewerkers in de timmerindustrie krijgen per 1 juli dit jaar een loonsverhoging van 35 euro bruto per maand. Vanaf 2020 krijgen ze ook een loonsverhoging van 1,5 procent.

Dit hebben werkgevers en vakbonden afgesproken in een nieuw cao die tot 31 juli 2020 loopt. Per 1 juli 2020 worden de maandlonen opnieuw met 35 euro bruto per maand verhoogd.

‘Harde euro’s’

“Vooral die verhoging met harde euro’s vind ik van belang”, reageert onderhandelaar Jerry Piqué van CNV Vakmensen op het akkoord. “Dat maakt dat de mensen in de onderste loonschalen ook echt profiteren. Want alleen procenten van een lager loon dan jouw collega’s levert natuurlijk ook een lagere loonsverhoging op. Dit is eerlijker en maakt de branche aantrekkelijk voor nieuwe jonge vaklui.”

Betere regeling voor uitzendkrachten

Ook is in de cao afgesproken dat na negen maanden uitzendwerk een arbeidsovereenkomst moet worden aangeboden aan een arbeidskracht. De Vakraad moet toezien op de naleving daarvan. “In dit akkoord worden goede stappen gezet om excessen in uitzendwerk terug te dringen”, zegt Hans Crombeen, van FNV Bouwen en Wonen.

Eerlijker AOW

Daarnaast heeft de NBvT toegezegd zich richting de overheid te zullen inspannen voor een eerlijker AOW-systeem. Voor medewerkers met meer dan 45 dienstjaren in de fysiek zwaardere functies is ook in de timmerindustrie de behoefte aanwezig een mogelijkheid te bieden eerder met werken te stoppen, verklaart onderhandelaar Michiel Nijenhuis.

“Uiteraard wordt zoveel als mogelijk geprobeerd deze medewerkers te ontlasten, maar die mogelijkheid is er niet altijd, zeker in de kleinere bedrijven. Daarom vinden werkgevers een AOW die na 45 dienstjaren ingaat gerechtvaardigd.”

Reageer op dit artikel