nieuws

Gemeente legt miljoenen bij voor scholenproject vanwege stijgende bouwkosten

bouwbreed Premium 460

De gemeente Renkum heeft op voorhand het budget van een scholenproject in de regio met 4 miljoen verhoogd. Dit om stijgende bouwkosten en extra duurzaamheidseisen het hoofd te kunnen bieden.

Gemeente legt miljoenen bij voor scholenproject vanwege stijgende bouwkosten

Het project was in 2012 geraamd op 3,5 miljoen. Nu wordt dat, als het bedrag goedgekeurd wordt door de gemeente, 7,5 miljoen euro. Het gaat om een project voor nieuwe huisvesting voor twee basisscholen, twee kinderopvangorganisaties en een nieuwe gymzaal.

Oude budget strookt niet meer met huidige marktprijzen

Uit een recente kostenraming die de gemeente had gemaakt kwam naar voren dat er miljoenen extra nodig zouden zijn om het project te kunnen realiseren. Het oude budget was vastgesteld op basis van oude normen uit 2012. “Die stroken niet meer met de huidige marktprijzen”, verklaart René Jansen, projectleider vanuit de gemeente en beleidsmedewerker onderwijshuisvesting.

“Bovendien was in dat budget nog geen rekening gehouden met energiebesparende maatregelen en het gasloos maken van de schoolgebouwen. En daar wil de gemeente wel op inzetten. Ook zat in het oude plan nog geen nieuwe gymzaal, die we wel willen realiseren, en daar is ook extra geld voor nodig”, vervolgt hij.

Mislukte aanbesteding voorkomen

De gemeente hoopt hiermee een mislukte aanbesteding, waar in deze tijd van hoge bouwkosten en een overspannen markt steeds vaker sprake van is, te voorkomen. Met een groter budget, is de kans groter dat aannemers inschrijven. “Maar het blijft nog steeds afwachten. Want het gaat nog wel anderhalf jaar duren voordat we de aanbesteding daadwerkelijk in de markt zetten. Dan weet je natuurlijk niet hoe de markt op dat moment eruit ziet.”

Meer gemeenten worstelen de laatste tijd met hun budgetten voor nieuwbouwprojecten, weet Jansen. “Dit komt door de flink gestegen marktprijzen en ook alle extra duurzaamheidsmaatregelen die nodig zijn. Een paar jaar geleden waren we nog helemaal niet van plan die toe te passen”, legt hij uit. “Gelukkig wordt een deel van het bedrag wel betaald door de scholen zelf.”

Kosten terugverdienen

De gemeente verwacht een ander deel van de kosten terug te verdienen door de verhoogde huurprijzen die de kinderopvangorganisaties moeten betalen. Echter blijft er dan nog steeds een gedeelte over dat de gemeente zelf moet ophoesten. Voor die extra miljoenen moet de gemeente nog toestemming krijgen van de raad.

Als de raad niet het hele bedrag wil betalen, is eventueel versobering van het ontwerp een optie om de kosten te drukken. “We zijn nu uitgegaan van twee frisse scholen met niveau B op alle onderdelen. Dat is een vrij hoge ambitie. We kunnen op sommige onderdelen, op licht en geluid bijvoorbeeld, eventueel nog besparingen toepassen”, legt Jansen uit.

Budget

Van het budget is ongeveer 4,6 miljoen euro gereserveerd voor de scholen, 1,5 miljoen voor de kinderopvanglocaties en 1,1 miljoen voor de gymzaal. De rest blijft over om de omgeving op te knappen.

Meer scholenprojecten komen de laatste tijd in de knel door de stijgende bouwkosten. Vooral bij dit soort projecten vindt er een mismatch plaats tussen budgetten en inschrijfprijzen.

Reageer op dit artikel