nieuws

Eureka! | CO2 warmtepomp schreeuwt om grootschalig praktijkonderzoek

bouwbreed 11677

Eureka! | CO2 warmtepomp schreeuwt om grootschalig praktijkonderzoek
Rudy Grevers. Foto: Ries van Wendel de Joode

De innovatieve CO2-warmtepomp van Mitsubishi Electric was oorspronkelijk ontwikkeld voor de bereiding van warm tapwater. In samenwerking met distributeur Alklima heeft het Japanse bedrijf het systeem zodanig doorontwikkeld dat het ook ingezet kan worden voor ruimteverwarming. Zes pilots moeten uitwijzen hoe effectief dat is. Vooral voor verduurzaming van de bestaande bouw zijn de verwachtingen hooggespannen.

Het bijzondere aan de warmtepomp is dat het werkt op basis van het koudemiddel CO2 in plaats van het gangbare R410A of R32. “Deze leveren een optimale prestatie bij lage aanvoertemperaturen van ongeveer 35 graden terwijl de CO2-warmtepomp juist goed presteert bij hoge temperaturen zoals 60 tot 70 graden”, vertelt Rudy Grevers, manager Woningbouw bij Alklima. Hierdoor is het mogelijk om bestaande bouw – die doorgaans minder goed geïsoleerd is – gasloos te maken.

“Ruimten kunnen worden verwarmd via de bestaande radiatoren en extra – hoogwaardige – isolatie in huis is niet altijd nodig. Dat scheelt veel investeringskosten.”

EUREKA! Afwijkend, nieuw, baanbrekend, slim, klein, groot. Met deze rubriek staan we stil bij innovaties in de bouw. Heeft u ook iets slims bedacht? Schroom niet en stuur ons een mailtje: marijedeleeuw@vakmedianet.nl of thomasvanbelzen@vakmedianet.nl.

Zes pilots bij diverse projecten moeten straks uitwijzen of die theorie ook werkt in de praktijk. Hierbij is gekozen voor verschillende varianten waarbij zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen – van slecht tot matig en goed geïsoleerd – van de nieuwe techniek zijn voorzien.

Grote uitdaging is de performance: de CO2-warmtepomp presteert het beste bij een hoge aanvoertemperatuur en een grote delta T (bijvoorbeeld 10 graden aanvoer en een uittrede van 60 graden). Bij een regulier afgiftesysteem (zoals vloerverwarming en radiatoren) ligt het temperatuurverschil echter lager. Wat dat betekent voor de performance zullen de pilots, die zijn opgezet in samenwerking met meerdere bouwconsortia en woningbouwcorporaties, moeten uitwijzen.

Wat maakt de CO2-warmtepomp zo interessant?
“Deze kan de verduurzaming van bestaande bouw echt een stuk op weg helpen. Alle woningen van na 2000 zijn goed geïsoleerd en kunnen nu al voorzien worden van de bestaande warmtepompsystemen. Maar we hebben ook nog een grote voorraad huizen waarbij dat niet het geval is. Met deze warmtepomptechniek op basis van CO2 kunnen we een sprong voorwaarts maken. Daarbij wil ik benadrukken dat het vertrekpunt het terugdringen van de energievraag is.”

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten van de pilots?
“Waar we het meest benieuwd naar zijn is de performance in ruimteverwarming. Het mooie is dat we gelijktijdig gelijksoortige woningen monitoren met een normale warmtepomp van ons fabricaat. We zijn straks dus in staat om vergelijkingen te maken tussen de verschillende systemen en verschillende woningtypes.”

Hoe zit het met de omvang en het geluid van de pomp?
“Het geluid in de binnenunit is te verwaarlozen. Het mooie van de CO2-buitenunit is dat het geluidsniveau enorm laag ligt. Een bewuste keuze omdat we dit lage geluidsniveau graag als nieuwe norm willen stellen voor de geluidniveaus van de buitendelen. Dit in verband met de aankomende wetgeving op dit gebied. De CO2-warmtepomp hoor je nauwelijks, zo zijn de reacties vanuit het veld.”

Wat gaat de CO2-warmtepomp kosten?
“De exacte verkoopprijs staat nog niet vast. Dit heeft mede te maken met eventuele aanpassingen die nog doorgevoerd gaan worden. Het zal in ieder geval boven de reguliere systemen komen te liggen aangezien het om een systeem gaat met hogere drukken. Dit vraagt andere wanddikten qua leidingen en materialen.”

Naam: Rudy Grevers
Leeftijd: 46
Bedrijf: Alklima BV / Mitsubishi Electric
Missie: “Alklima BV heeft een missie om de gebouwde omgeving naar All Electric te brengen waarbij samenwerking met meerwaarde binnen de keten een belangrijk uitgangspunt is.”
Motto: “Niet lullen maar poetsen”
Voorbeeld: Veel bedrijven en merken motiveren en inspireren ons. Dit zijn bedrijven uit andere branches, maar ook co-makers die stappen willen zetten in de verduurzaming. Ons bedrijf en merk vaart hierbij een eigen koers waarbij we uiteraard graag geïnspireerd worden door andere partijen en ontwikkelingen.”

Wanneer zijn de resultaten van de pilots bekend?
“Dat duurt nog wel een aantal maanden. Enkele systemen draaien dan ongeveer een half jaar en dan kunnen voorlopige conclusies worden getrokken. Aan de hand van de resultaten van de pilot willen we vervolgens door ontwikkelen. Daarna kunnen we snel schakelen als het tot een productintroductie komt. Mitsubishi Electric is in elk geval heel nieuwsgierig naar de monitoringdata en wil graag een product leveren dat aansluit op de Nederlandse vraag naar verduurzaming. Kortgeleden ontvingen we een delegatie uit Japan. De bezoekers toonden zich verrast over hoe ver wij in Nederland zijn met de verduurzaming van woningen.”

Reageer op dit artikel