nieuws

7 miljoen naar nieuwe maatregelen tegen droogte

bouwbreed 627

7 miljoen naar nieuwe maatregelen tegen droogte

Minister Cora van Nieuwenhuizen neemt nog meer maatregelen om Nederland beter voor te bereiden op extreem droge zomers, zoals die van afgelopen jaar. Ze trekt in totaal 7 miljoen euro uit, maakt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vandaag bekend.

De droge zomer van 2018 heeft het Nederlandse waterbeheer flink op de proef gesteld. De economische schade wordt geschat op maar liefst zo’n 500 miljoen tot 2 miljard euro. Daarom heeft de minister al eerder een Beleidstafel Droogte in het leven geroepen en vandaag zijn daaruit de eerste bevindingen bekend gemaakt.

Gedaald grondwaterpeil

Hieruit blijkt dat de droogtemaatregelen die vorig jaar zijn toegepast goed hebben gewerkt, maar dat er ook knelpunten zijn, zoals het sterk gedaalde grondwaterpeil en de hoge zandgronden in het oosten van Nederland. Om deze zo snel mogelijk op te lossen, stelt het ministerie nu geld beschikbaar.  Daarnaast wordt er vanuit regio’s aanvullend geld geïnvesteerd.

“We moeten van kampioen dijken bouwen tegen hoogwater nu ook kampioen wateropslag worden als remedie tegen droge zomers”, zegt Van Nieuwenhuizen. “Ons watermanagement gaan we nog meer inrichten op het vasthouden van water zodat we in komende zomers over grotere buffers beschikken.”

4 miljoen naar wateropslag

Om problemen met de grondwaterstand voor de hoge zandgronden in het oosten en het zuiden van Nederland op te lossen, gaat er 4 miljoen naar wateropslag in die regio’s. Zelf leggen ze ook ‘een veelvoud van dat bedrag’ bij. Nog eens 2 miljoen euro wordt gestoken in maatregelen tegen verzilting, en voor onderzoek en kennisontwikkeling komt 1 miljoen euro beschikbaar.

Het zijn niet de eerste maatregelen die getroffen worden om nog een droge zomer te voorkomen. Zo houden waterschappen al een half jaar het waterpeil van sloten op een hoger peil om het grondwater aan te vullen. Rijkswaterstaat zorgt dat het waterpeil van het IJsselmeer op zijn hoogst is bij de start van de zomer, zodat een grotere zoetwaterbuffer ontstaat.

Reageer op dit artikel