nieuws

Slopers woest over asbestrapport TNO: ‘werknemers met mondkapjes worden nu uitgelachen’

bouwbreed 4738

Slopers woest over asbestrapport TNO: ‘werknemers met mondkapjes worden nu uitgelachen’

Tendentieus. Een simplificatie van de werkelijkheid. Over de rug van het asbestbeleid: slopers zijn woest op TNO dat een rapport opstelde over asbest in opdracht van corporatiekoepel Aedes. “Risico’s worden vergaand gebagatelliseerd.”

Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken wil het asbest-saneringsbeleid in Nederland hervormen. Het huidige ‘spel’ van risico’s en regels is volgens haar niet efficiënt genoeg. Om niet te zeggen, te duur.

Tot zover is iedereen in het asbestwereldje van opdrachtgevers en aannemers het wel eens. Daarna gaat het mis. De weg naar een risico-gestuurd saneringsbeleid is er een van lange adem, van voor- en tegenstanders die boe en bah roepen langs de lijn, bezaaid met onzichtbare kuilen en andere obstakels die belangenbehartigers opwerpen.

Arjan Hol van de branchevereniging voor sloopaannemers en asbestsaneringsbedrijven kan erover meepraten. “Deze discussie is van alledag. Met als hoofdvraag: waar kan het strenger en waar minder streng?”

Miljarden

Balanceren tussen veiligheid en kosten. De een verdedigt het huidige stelsel, de ander zet juist de aanval in.

Aedes, koepelvereniging voor corporaties is een van de partijen die hervorming toejuicht. Volgens de corporatiebond kan het allemaal stukken slimmer, misschien wel miljarden goedkoper.

Aedes schakelde TNO in, de Universiteit van Utrecht, de Radbouw Universiteit en Crisislab. Samen onderzochten zij of het huidige asbestbeleid inderdaad niet te betuttelend is.

Het onderzoek (inzichten voor proportioneel asbestbeleid) richt zich op blootstellingsrisco’s in een aantal concrete situaties (zie kader) en de kosten en baten van het asbestbeschermingsbeleid in deze situaties.

Scenario’s waar veiligheidsmaatregelen mogelijk overdreven zijn

  1. Brand in een gebouw waarin asbest aanwezig is met derhalve risico’s voor brandweer en omgeving.
  2. Bewerking van niet-hechtgebonden asbesthoudende plafondplaten door particulieren, installateurs en saneerders.
  3. Wonen in woningen waarin een asbestverontreiniging aanwezig is.
  4. Werken in of bezoeken van een gebouw waarin een asbestverontreiniging aanwezig is.
  5. Werken door onderhoudspersoneel in ruimten waar asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn die een verontreiniging hebben veroorzaakt.
  6. Verwijderen van asbestdaken door saneerders of particulieren

(Bron: Inzichten voor proportioneel asbestbeleid)

Conclusie? Vooral werknemers lopen risico. Vooral bij het dagelijks slopen van  plafondplaten met niet-hechtgebonden asbest zonder persoonlijke bescherming.

“Voor die situatie is een beschermingsbudget beschikbaar van tussen de 10.000 euro en 24.000 euro per jaar, afhankelijk van de asbestsoort. Het huidige Nederlandse asbestbeschermingsbeleid is voor deze situatie dus terecht streng.”

Asbestdaken

Tot zover geen nieuwe inzichten, geen ophef, weinig commentaar. Kritisch wordt het in de situaties waarbij onder meer TNO stelt dat het mee lijkt te vallen met de gevaren: bij brand, of bij wonen of werken in een gebouw met asbest, bij het verwijderen van asbestcementdaken.

“Beschermingsmaatregelen zijn daar dus niet noodzakelijk.”

Corporatiekoepel Aedes ziet in het rapport vooral een bevestiging van wat het al eerder wist. Ruim een half jaar geleden al haalde Jeroen Pepers, directeur van Aedes, vernietigend uit naar de asbestverwijderingsindustrie tegenover  de NOS.

“Bij asbest is een bepaalde mate van hysterie bereikt”, zei Pepers. “Die angst voor asbest zorgt ervoor dat er een factor zeven aan het saneren ervan wordt verdiend. Dat bedrag loopt in de miljarden. Ik zou die euro’s graag aan iets anders willen uitgeven.”

‘Ronduit verbijsterend’

Slopersvereniging Veras en de VVBT, de Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen, ergeren zich mateloos aan Aedes, TNO en en de andere onderzoekers, blijkt uit een brief van 15 maart aan de Raad van Bestuur van TNO.

“In het rapport worden de risico’s van asbest vergaand gebagatelliseerd”, schrijven de ‘asbest-aannemers’. “De inhoud van het rapport is ronduit verbijsterend. Jarenlang overheidsbeleid en overheidscommunicatie gericht op het veilig en gezond omgaan met asbest wordt te grabbel gegooid door uw rapport.”

Buitenproportionele kosten? Onzin, aldus de brievenschrijvers. “Er worden scenario’s beschouwd die flagrant in strijd zijn met de arbowet- en regelgeving en met nationale en Europese asbestregelgeving.”

Strafbaar feit? Geen commentaar

Als voorbeeld noemen Veras en VVBT het boren van gaten in asbesthoudende plafonds. “Dit is een strafbaar feit.” Ze noemen het rapport tendentieus en een simplificatie van de uitdagingen die er werkelijk zijn. Met directe gevolgen op de werkvloer.

“Door het rapport worden onze werknemers door klanten en hun omgeving uitgelachen om de veiligheidsmaatregelen die zij iedere dag treffen. De directeuren van onze bedrijven krijgen boze klanten aan de lijn die eisen dat er andere werkmethoden worden gehanteerd, in strijd met de regels. Werknemers zijn niet meer gemotiveerd om veilig te werken.”

De rol die TNO in het verhaal speelt, steekt Veras en VVBT het meest: “schrijnend, ongepast, over de rug van het asbestbeleid”. TNO is juist het instituut dat hier aantoonbaar een belangrijke stempel op heeft gedrukt…”

TNO wil niet reageren op de brief. “We gaan het gesprek binnenkort met ze aan. Deze discussie willen we niet via de krant voeren”, zegt een woordvoerder van TNO. Hij verwijst naar een statement dat TNO maakte op de eigen website en benadrukt dat het rapport is opgesteld door meerdere partijen.

TNO zegt geen sorry

“Of TNO al sorry heeft gezegd? Nee”, zegt Arjan Hol van Veras. Hij wil kwijt dat slopers ook voor een risico-gestuurd asbestbeleid zijn.

“Maar nu zwalkt de discussie van de ene naar de andere kant: de ene week zeggen Kamerleden dat boeren hun daken misschien wel zelf kunnen saneren. De andere week – als er asbest op de A4 uit een vrachtwagen is gevallen – roepen ze: kan het niet strenger?”

Anders werken is volgens Veras ook mogelijk. “Neem een vensterbank. Sommige vensterbanken kun je op een bepaalde manier losmaken, waardoor er geen breuken ontstaan. Daardoor blijft de emissie laag en kun je met minder veiligheidsvoorzieningen volstaan. Prima zeggen wij, maar dat moet je dan wel laten door gecertificeerde partijen. Wij zijn vooral bang dat er te licht over de risico’s wordt gedacht.”

Over de rug van het asbestbeleid

Over de wijze waarop Aedes dit debat voert, is Veras absoluut niet te spreken.

Hol: “Wij denken ook dat saneren soms goedkoper kan, maar zeven keer, zoals Aedes zegt is echt flauwekul. Waarom ze er zo hard in gaan? Ik begrijp wel dat opdrachtgevers niet meer willen betalen dan nodig is, maar miljarden te veel, is gewoon niet waar. Kijk maar naar het onderzoek dat binnenkort verschijnt van EIB. Daar zal uit blijken dat we ‘slechts’ enkele honderden miljoenen per jaar omzetten. Precies dat is on punt. De suggestie dat wij veel verdienen, klopt niet en kan niet kloppen.”

Lukt het Tamara van Ark, Staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om het asbestbeleid deze regeringsperiode nog te hervormen? 

Hoe dit afloopt? Staatssecretaris van Ark heeft nog geen onomkeerbare besluiten genomen. Veras gaat binnenkort in gesprek met TNO.

Moet het rapport gerectificeerd?

“Nee”, zegt Hol. Wij willen vooral dat de staatssecretaris onze zorgen serieus neemt. Hoe dan ook is er een stevig gesprek nodig met TNO. Hoe kun je aan de ene kant zeggen dat simpele mondkapjes te duur zijn en aan de andere kant adviseren dat de eisen voor adembescherming strenger moeten?” 

Reageer op dit artikel