nieuws

Hoe bouw is Baudet?

bouwbreed Premium 4526

Hoe bouw is Baudet?
Foto: ANP Bart Maat

Hij is geen van fan van het Klimaatakkoord. Woningen nul-op-de-meter maken, is volgens hem verspilling van geld, om niet te zeggen belachelijk. Maar wat heeft de voorman van Forum voor Democratie, de partij die vannacht een monsterzege boekte, eigenlijk wel met de bouw? Hoe bouw is Baudet?

36 lentes jong. Geboren in Heemstede. Gisteren ‘verbouwde’ hij het Binnenhof, als een ongeduldige, uitgesproken opzichter, die het liefst furore maakt, ver voor de oplevering.

Thierry Baudet. Zijn piepjonge Forum voor Democratie (FvD) is sinds vandaag de grootste partij in de Eerste Kamer: een Ruimtelijke Ordening van het politieke landschap, een renaissance, noemt hij het zelf.

In tal van provincies is de ploeg van Baudet (zeer waarschijnlijk) de grootste. In Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Drenthe, Overijssel en in Gelderland zal zijn partij meepraten. Maar gaat FvD ook meebesturen?

En zo ja. Hoe? Met wie? En als dan, wat is dan zijn visie op het gebied van wonen, werken en infrastructuur en oudere bouwvakkers? Heeft Baudet daar opvattingen over?

Jazeker, blijkt uit bestudering van de ‘bouwdelen’ in zijn verschillende, regionale verkiezingsprogramma’s.

“Het bouwtempo moet omhoog”, “er moet meer gebouwd worden langs de randen van de steden, met daarnaast grote parkeergarages en snelfietspaden.”

Procedurekiller

De man die “niet behekst” zegt te zijn door de “Klimaathekserij” wil ook af van ingewikkelde woningbouwprocedures. De regie over de woningbouw moet meer bij gemeenten liggen.

Er zijn ook dromen en vergezichten. Zo is een vliegveld op zee volgens Baudet onvermijdelijk, omdat het goed is voor de innovatie in het land en de woningbouw rond Schiphol. En waarom zou Nederland niet het toekomstige Silicon Valley van Europa kunnen zijn?

66 jaar

De grote overwinnaar van vannacht, wil ook meer aandacht voor ambacht in het mbo. In het kader van arbeid en zware beroepen hamert hij op een vastgestelde AOW-leeftijd van 66 jaar, net zoals onder meer de FNV.

Het mkb wil hij helpen aan meer provinciale klussen en verlossen van allerlei hoge kosten en regeltjes. “Kleine bedrijven moeten weer personeel durven aannemen”, is zijn betoog. “Met soepeler ontslagrecht en betere uitkeringen. Naar het Deense model.”

Lightrail

De schrijver, historicus en politicus zegt er ook te zijn voor zzp’ers. Zij moeten beschermd worden tegen goedkope arbeidskrachten uit het buitenland, vindt Baudet. Het belastingstelsel moet simpeler en zolang dat niet het geval is, koestert hij de hypotheekrenteaftrek.

Ook op lokaal niveau, heeft de man die op een dag graag de allereerste rechtstreeks gekozen minister-president van Nederland wil zijn, uitgesproken plannen.

Zo wil Baudet in Zuid-Holland de uitbreiding van het Lightrail netwerk “voortvarend” aanpakken en hij wil in Friesland goed openbaar vervoer, met betere verbindingen binnen Friesland, maar ook richting de Randstad en het Duitse achterland.

Hoogbouw buiten de kernen van Utrecht

In Utrecht gelooft Baudet in hoogbouw, buiten de historische kernen van Utrecht-stad en Amersfoort en grondgebonden woningen in de kleinere gemeenten. En verder wil hij verdubbeling van het spoor tussen Emmen en Zwolle en een nieuwe spoorverbinding van Emmen naar Groningen en een autoweg via Flevoland naar Gelderland en Overijssel.

Wat er allemaal van terechtkomt? Dat is in de politiek altijd de vraag. Bovendien zijn nog niet alle stemmen geteld. Maar. Op dit moment (21 maart, 13:00) ziet het er naar uit dat het FvD met 13 zetels de grootste partij wordt in de senaat.

Of dat van invloed is op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, wagen insiders te betwijfelen. Meerdere Haagse bronnen gaan ervan uit dat er nog deze Kamerperiode (dus voor de installatie van de nieuwe senaat) over het omstreden wetsvoorstel wordt gestemd.

Reageer op dit artikel