nieuws

Flinke daling van bouwvakkers in WW

bouwbreed Premium 1161

Flinke daling van bouwvakkers in WW

Het aantal bouwmedewerkers in de WW is maar liefst met tweederde gedaald. De dalende lijn werd ingezet in 2016 en gaat nog steeds voort.

Dit blijkt uit cijfers van UWV die Cobouw heeft opgevraagd. In februari 2016 werden er nog 39.678 WW-uitkeringen verstrekt, terwijl dat er in februari 2019 nog maar 12.989 waren. Dit is een daling van 67 procent.

Sterkste daling bij 45+

De sterkste daling was te zien in de leeftijdsgroep 45-55 jaar en binnen de groep tot 25 jaar. In februari 2019 is het aantal WW-uitkeringen voor deze twee leeftijdscategorieën 72 procent lager dan dezelfde periode 2016. Bij de groep 25-45 jarigen is het aantal WW-uitkeringen in deze periode met 67 procent afgenomen.

Ook minder WW bij ouderen

Maar ook bij het aantal ouderen boven de 55 jaar zijn flink minder uitkeringen verstrekt. Daarbij is een daling van zo’n 62 procent te zien, ten opzichte van 2016.

In 2014 was de hoogste piek aan WW-uitkeringen in de bouw. Toen werden er bijna 45.000 werkeloosheidsuitkeringen verstrekt.

Weer snel een baan

Bouwvakkers kwamen de afgelopen twee jaar ook weer relatief snel aan een baan. Van alle uitvoerende beroepen op de bouwplaats zijn zowel de bouwarbeiders ruwbouw, afbouw, schilders, timmerlieden als loodgieters weer relatief snel aan de slag: van deze beroepsbeoefenaren vond zo’n 71 procent binnen een half jaar na instroom in de WW werk (geheel of gedeeltelijk).

Bij de uitvoerders vond circa 57 procent binnen een half jaar weer een baan, terwijl dat bij de beroepsgroep hulparbeiders bouw ruim 67 procent is. Al deze percentages liggen ruim boven het gemiddelde van de werkhervattingen van alle beroepen tezamen (46 procent).

Bijstand

Het wil niet zeggen dat alle werknemers die uit de WW zijn gekomen, ook direct een baan hebben gevonden. Het kan ook zijn dat ze na een paar jaar WW nu in de bijstand zitten.


Heeft u het idee dat oudere werknemers (boven de 55) weer meer aan de bak komen? Laat het Cobouw dan weten.

Reageer op dit artikel