nieuws

Cruciaal deel Eerste Kamer fileert Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

bouwbreed Premium 1019

Cruciaal deel Eerste Kamer fileert Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Kritiek op de proefprojecten, op onderaannemers die straks mogelijk de dans kunnen ontspringen, op de bouwkosten, op de Toelatingsorganisatie, op de juridische houdbaarheid van het akkoord met gemeenten en kritiek op het opleververbod. In de Eerste Kamer zijn ze nog niet echt overtuigd van de ‘aangepaste’ Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die al zoveel stof deed opwaaien.

Nu of nooit. Dat is aan de orde bij de wet die de bouwkwaliteit fors moet verbeteren en de manier van bouwtoezicht drastisch zal wijzigen. Binnenkort buigt de Eerste Kamer (na ruim een jaar van vertraging) zich erover. In de aanloop naar het debat stelde de senaat de minister alvast vragen.

Bij vooral het CDA en de ChristenUnie zijn de zorgen niet weg, mede door uitspraken van de professoren Van Gulijk en Neerhof in Cobouw. De twee deskundigen stellen dat constructeurs, architecten, adviseurs en kwaliteitsborgers met de nieuwe wet  hun aansprakelijkheid verregaand kunnen beperken, terwijl de aansprakelijkheid van de aannemer juist fors wordt uitgebreid.

Onbalans

“Als dit klopt zou dit een behoorlijke onbalans kunnen creëren”, vrezen het CDA en de ChristenUnie.

…“Vooral omdat uit het Platform Constructieve Veiligheid en TNO Bouw blijkt dat de meerderheid van de ernstige bouwfouten (ruwweg tussen de 55  en 65 procent) ontstaat door fouten gemaakt door de constructeur/ontwerper.”

Ook vragen de twee christelijke partijen zich af hoe de minister de onafhankelijkheid van toekomstige private kwaliteitsborgers waarborgt.

“Hoe is dit vastgelegd? En als de gemeente nog steeds haar publieke taken behoudt, wat betekent dit dan voor de leges, het was toch de bedoeling dat die zouden dalen?”

Extra opleverkosten

Daar blijft het niet bij. Zo plaatsen de christendemocraten kanttekeningen bij het verbod van ingebruikname bij oplevering, bijvoorbeeld als een opleverdossier niet volledig is.

Met de PvdA vraagt het CDA zich ook af voor wie de hieruit voortvloeiende kosten zijn bij zo’n verbod.

“De opdrachtgever? De aannemer? De kwaliteitsborger? De gemeente die door capaciteitsproblemen wellicht niet tijdig kan beoordelen? Degene die het betreffende (missende) document niet tijdig aangeleverd heeft?”

Bestuursakkoord

Kritiek is er verder op de voorgenomen proefprojecten van de minister en de juridische waarde van het Bestuursakkoord dat ze sloot met gemeenten. En waarom moet de Eerste Kamer eigenlijk nu al over een wetsvoorstel stemmen?

Minister Ollongren vertrouwt op een goede afloop: “Ik doe wat ik kan”

D66 lijkt een stuk positiever over het wetsvoorstel en beperkt zich tot een enkele vraag. De partij (van de minister zelf) plaatst wel kanttekeningen bij de nog op te tuigen Toelatingsorganisatie. Van de minister wil D66 horen waarom dit “zware en dure middel nodig is”.

De PvdA wil onder meer van de minister weten in hoeverre verzekeraars een rol kunnen spelen in het nieuwe stelsel.

Risicobeoordeling

GroenLinks noemt de rol van gemeenten, ook in het toekomstige stelsel, cruciaal. Twijfels heeft de partij echter onder meer op de uiteindelijke invulling van de risicobeoordeling (voor gemeenten) en het ‘dossier bevoegd gezag’ in onderliggende wetgeving: waarom wordt dit niet in de wet zelf verankerd?

Antwoorden

Wanneer de minister met antwoorden komt, is nog onduidelijk. De datum van de stemming is ook nog niet bekend.

Het wetsvoorstel is al langer omstreden. Tijdens de ‘nacht van Greetje de Vries’ ging het de vorige keer mis in de Eerste Kamer (lees: werd er niet over gestemd, omdat er geen meerderheid was).

CDA-senator Greetje de Vries heeft nog tal van vragen over het wetsvoorstel

Om de kritiek weg te nemen, sloot de huidige minister Ollongren eind vorig jaar een Bestuursakkoord met gemeenten. Daarin staat onder meer dat deze wet pas ingaat als uit proefprojecten blijkt dat de wet aantoonbaar leidt tot een hogere bouwkwaliteit.

Met het akkoord is er volgens de minister ook meer duidelijkheid gekomen over de rol van gemeenten.

Reacties in bouw

In de bouwsector zijn de reacties op het Bestuursakkoord niettemin verdeeld. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland meent dat de zorgen die er in 2017 waren over hoge kosten, meer juridische geschillen, bureaucratie en werkdruk, met dat akkoord niet zijn weggenomen.

Een deel van de achterban van de Aannemersfederatie ziet de wet nu ook niet meer zitten, juist door dat Bestuursakkoord.

Minister Ollongren verklaarde eerder tegenover Cobouw dat ze op een goede afloop rekent. “Maar de Eerste Kamer gaat erover. Ik doe wat ik kan.”

Reageer op dit artikel