nieuws

Minister steunt ‘professor breedplaatvloer’, maar wil geen mist rond nieuwe rekenregels

bouwbreed 1026

Minister steunt ‘professor breedplaatvloer’, maar wil geen mist rond nieuwe rekenregels
Ir. Simon Wijte, directielid van Adviesbureau Hageman, is hoogleraar Material related Structural Design Sustainment of Concrete Structures aan de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven.

De nieuwe rekenregels om breedplaatvloeren op instortingsgevaar in gebouwen definitief te kunnen testen, zijn bijna klaar. Dat schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. Om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, schakelt ze bureau Horvat in.

Hageman. Waarom is bureau Hageman in het verhaal over broze breedplaatvloeren overal bij betrokken?

Bij het onderzoek van BAM, als bouwer van de parkeergarage in Eindhoven waar de ‘ellende’ mee begon…
… Bij het stappenplan, dat in opdracht van de minister werd gemaakt.
… Bij de nieuwe rekenregels die binnenkort voor alle gebouwen in Nederland definitief uitsluitsel moeten bieden of ze wel of niet veilig zijn?

Waarom steeds Hageman en Simon Wijte, als spin in dit toch al warrige web dat langer en langer wordt?

“Vanwege de grote deskundigheid en autoriteit op het gebied van constructieve veiligheid van betonconstructies”, reageert minister Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze gaat verder.

“Professor Wijte van Bureau Hageman is voorzitter van de NEN-normcommissie Betonconstructies en lid van de CEN-commissie voor de Europese voorschriften voor Betonconstructies. Juist door deze deskundigheid is het verklaarbaar dat de aannemer (BAM) en de opdrachtgever (Airport Eindhoven) Hageman hadden gevraagd de instorting te onderzoeken.”

Niets aan de hand dus, snoert Ollongren criticasters de mond. Temeer omdat tal van organisaties, zoals de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland, maar ook het Betonhuis en Bouwend Nederland, meekijken bij de werkzaamheden van Bureau Hageman.

Dubbele petten

De twijfels bij Kamerleden over de vermeende dubbele petten van Simon Wijte, worden mede ingegeven door de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid(OVV).

Ook die onderzocht de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven. De OVV (bureau Horvat, red) legt echter andere accenten dan de Hageman. Niet alleen de vloerconstructie en gebrekkige normen, ook het draaien van de bollenplaatvloer ligt volgens Horvat ten grondslag aan de instorting,

Wijte gaat daar niet in mee. Ook zonder die draai, zou de parkeergarage bij het vliegveld zijn ingestort, verdedigde hij onlangs in de Tweede Kamer. Of anders gezegd: de bevindingen van de OVV doen volgens hem geen afbreuk aan het ‘stappenplan’ dat hij in opdracht van de vorige minister ontwikkelde om gebouwen te testen.

Definitieve test

De minister onderschrijft dat: ‘het stappenplan (of informatiedocument) hoeft niet aangepast.’

Dat neemt niet weg dat er nieuwe rekenregels komen. Rekenregels waarmee alle risicovloeren in heel Nederland nog een keertje ‘definitief’ kunnen worden getest.

Hoe die worden gemaakt? Op basis van nieuwe materiaalonderzoeken die zijn uitgevoerd door de Technische Eindhoven, de universiteit van Simon Wijte, schrijft de minister daarover. Mét de NEN-commissie waar Simon Wijte voorzitter van is. Wijte, van Hageman.

Hageman? Waarom altijd Hageman?

So what, denkt Ollongren: “Ik zie geen aanleiding om te twijfelen aan de integriteit, onafhankelijkheid en deskundigheid van prof. Wijte.”

Geen discussie

Er is wel een maar. De minister wil draagvlak. Geen gedoe of twijfels.

“Wel ben ik van mening dat het proces om te komen tot het vaststellen van definitieve rekenregels om bestaande gebouwen te kunnen beoordelen aan geen enkele twijfel onderhevig dient te zijn en hierover geen discussie moet zijn.”

En dus schakelt de minister ook Adviesbureau Horvat (die was ingeschakeld door de OVV) in. Ook die mag adviseren over de nieuwe rekenregels. En Wijte vindt dat goed.

De minister verwacht dat de rekenregels eind april beschikbaar zijn. Dan kunnen alle gebouweigenaren testen of hun vloer wel of niet stevig genoeg is.

Reageer op dit artikel