nieuws

“Zonder belastingsproef vooraf is die hele breedplaatproeftuin van het Rijksvastgoedbedrijf een farce”

bouwbreed Premium 1369

“Zonder belastingsproef vooraf is die hele breedplaatproeftuin van het Rijksvastgoedbedrijf een farce”

Als het Rijksvastgoedbedrijf ècht wil weten wat het aan moet met haar ministerietorens met bollenvloeren, moet het eerst een proefbelasting uitvoeren. Maar vooralsnog krijgt Rob Plug van BubbleDeck weinig signalen dat de geplande breedplaatproeftuin in Lelystad ook met zo’n nulmeting van start gaat.

Het is volgens de directeur van BubbleDeck een uitgelezen kans. “Een schot voor open doel eigenlijk. Elke rechtgeaarde wetenschapper zou er op aan moeten dringen. Geen zinvol onderzoek zonder een nulmeting.”

Deze dagen loopt de inschrijvingstermijn af van een tender door het Rijksvastgoedbedrijf waarin betonreparateurs, constructeurs en andere specialisten worden uitgenodigd om methodes aan te dragen voor het versterken van bollenvloeren. De dienst zit immers nog in haar maag met panden als de JuBi-torens en Rijnstraat 8 in Den Haag, waarvan delen buiten gebruik zijn genomen nadat Hageman en TNO hun onderzoek naar de instorting van de parkeergarage in Eindhoven publiceerden.

Voor de proef heeft het Rijksvastgoedbedrijf een oud pand van het OM in Lelystad beschikbaar, dat nagenoeg leeg staat. Daar kunnen de bedrijven hun methode op een paar vloervelden demonstreren.  De ambtenaren kunnen dan beoordelen wat het effect is, hoeveel overlast het veroorzaakt en of de versterking plaats kan vinden in een pand dat onderwijl deels in gebruik blijft.

Begin met een nulmeting waarbij je een paar kritische naden belast

“Wil je dat experiment echt een wetenschappelijke basis geven, dan begin je met een belastingproef”, stelt BubbleDeck directeur Plug.  “Een nulmeting, waarbij je een paar van de meest kritische naden flink belast. Dan weet je of versterking überhaupt nodig is, maar kun je ook later, als alles achter de rug is, precies vaststellen wat het effect is van de versterkingsmaatregel.  Zonder zo’n nulmeting weet je eigenlijk niets.”

Plug dringt al langer aan op het uitvoeren van meer proefbelastingen. De veronderstelde systeemfout met de naden en de koppelstaven is volgens hem helemaal niet aan de orde. Hij is er van overtuigd dat de bollenvloeren sterk genoeg zijn en afschuifkrachten worden overgedragen.

Alle gebouwen die tot nu toe werden proefbelast doorstonden de test glansrijk

Veelbetekenend is wat hem betreft dat bij alle proefbelastingen die afgelopen jaar plaatsvonden van verdachte school- en andere gebouwen, er nooit één vloer faalde. Zelfs het deel van de parkeergarage in Eindhoven dat overeind was blijven staan, doorstond de proefbelasting. Diep weggestopt in de bijlagen van het OVV rapport stond het verslag van een geïmproviseerde proef door sloper Beelen. Daarbij werd een naad die vooraf was aangewezen als kritisch blootgesteld aan een puntbelasting met de sloophamer van 60 ton.  Maar de vloer deed helemaal niets. Ook beuken op die naad haalde niets uit. Pas toen eerst de ponswapening werd doorgeknipt en de hamer opnieuw inbeukte op de naad stortte de zaak in. Dat gebeurde op een manier zoals de parkeergarage in mei 2017 ook ineen zeeg. Dat zegt Plug genoeg.

Plug is er ook van overtuigd dat ook de vloeren van het pand in Lelystad de proefbelasting zullen doorstaan. “Mocht een vloerveld toch bezwijken dan valt dat niet te ontkennen natuurlijk. Dat zal ik dan ook zeker niet doen. Maar als dat niet zo is, kun je gericht twijfels stellen of we met zijn allen op de goed weg zijn. en niet veel te veel geld uitgeven aan onnodige maatregelen. Of we niet het paard achter de wagen spannen. Bovendien heb je de resultaten van die belasting vooraf ook nodig om achteraf te kunnen vaststellen of de versterkingsmethode wel echt een versterking is.”

Zelf heeft hij namelijk het idee dat veel versterkingsmethoden meer kwaad aanrichten dan goeds. Het Polakgebouw in Rotterdam, het Noma gebouw in Amsterdam en gebouw X in Zwolle zijn volgens hem zeker niet versterkt . Vooral bij het laatste gebouw waar alle bollen rondom de plaatnaden werden gevuld met mortel en aangeboord met een anker heeft hij ernstige twijfels. Eerder zei hij al in Cobouw dat de vloer volgens op slopershoogte was gebracht.  “Terwijl er in Gebouw X nota bene voorspanning in de vloeren was toegepast. Versterking was helemaal niet nodig.”

Rijksvastgoedbedrijf draait om de hete brei heen

Plugs contactpersoon bij het Rijksvastgoedbedrijf draaide een beetje om de hete brei heen, toen hij vroeg waarom ze niet eens een grootschalige belastingproef wilden uitvoeren. Op het moment dat hij die vraag voorlegde wist Plug overigens nog niet dat de dienst al een pand op het oog had voor de experimenten. “Het oude OM pand in Lelystad is natuurlijk ideaal voor een belastingproef.” Plug vermoedt dat de noodzakelijke belastingproef wordt tegengehouden door de partijen die de hele breedplaatdiscussie domineren: TNO en Hageman. “Als die belastingproef uitwijst dat ons vloersysteem prima is, hebben zij een enorm probleem. Dan hebben we ons met zijn allen op veel te hoge kosten laten jagen.  De belastingproef in Lelystad kan bovendien ook een goed alternatief zijn voor de grootschalige proef die hoogleraar Rob Nijsse van de TU Delft al eerder voorstelde bij de commissie van de Tweede Kamer. Die uitte immers ook al  zijn twijfels had bij de experimenten die aan de TU Eindhoven waren gedaan. Daar zijn immers maar kleine reepjes van een vloer getest. Dat is niet heel representatief voor hoe de parkeergarage in elkaar zat.”

“Hoe vreemd is dit verzoek nou?”  besluit Plug. “Een nulmeting, daar start toch elk serieus experiment mee?   Daar kan een rechtgeaarde onderzoeker, die op zoek is naar de waarheid, toch alleen maar voorstander van zijn?”

 

Reageer op dit artikel