nieuws

Heijmans-topman Ton Hillen: ‘Snel landelijk beleid nodig voor de woningmarkt’

bouwbreed 3001

Heijmans-topman Ton Hillen: ‘Snel landelijk beleid nodig voor de woningmarkt’

Effect op de winstmarge hebben de opgelopen bouwkosten niet gehad. Ook zijn er niet of nauwelijks projecten door stil gevallen. Toch maakt Heijmans-ceo Ton Hillen zich wel zorgen over de kosten die maar blijven oplopen. Vooral voor de woningmarkt kan dat voor problemen gaan zorgen, vreest hij.

Vrolijk en vrij ontspannen oogt ceo Ton Hillen tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Een praatje over carnaval, over zijn dochters en over zijn dyslexie gaat aan zijn officiële toelichting vooraf. “Of ik zenuwachtig ben? Nee, maar ik hoef hier ook geen hele teksten op te lezen. Dan wordt het voor mij lastig, met mijn dyslexie”, grapt hij.

Weer gezond

Reden om vrolijk te zijn heeft Hillen ook wel. De cijfers van Heijmans over 2018 zijn netjes. Met een omzetgroei van 13 procent en een winst onderaan de streep van 20 miljoen kan de topman tevreden terug kijken op 2018. Een paar jaar geleden, toen Heijmans nog diep in de rode cijfers zat, beloofde hij dat het bouwbedrijf in 2018 weer gezond zou zijn. Die belofte heeft waargemaakt.

Toch wil Hillen ook weer niet té blij overkomen. “De cijfers zijn goed, als we die vergelijken 2016 en 2017, maar er zijn nog genoeg zaken die we kunnen verbeteren”, zegt hij. Met beiden op de grond blijven staan, is wat hij wil. Dat is ook niet zo gek, want het bouwbedrijf blijft wél kwetsbaar met een ongecorrigeerde operationele marge van slechts 1,4 procent.

 

Hans Janssen (cfo, links) en Ton Hillen van Heijmans tijdens de persconferentie.

Hans Janssen (cfo, links) en Ton Hillen van Heijmans tijdens de persconferentie.

Heel hard bouwlocaties nodig

Een van de grootste zorgen die Hillen heeft, gaat over de woningmarkt. De woningbouwtak van Heijmans behaalde weliswaar goede resultaten (een omzet 440 miljoen euro), maar wil het concern ook in de toekomst genoeg woningen kunnen blijven bouwen, dan zijn er hard, héél hard, nieuwe bouwlocaties nodig, benadrukt Hillen.

“Er is behoefte is aan 1 miljoen huizen. Iedereen roept: we moeten die binnenstedelijk bouwen. Maar als we dat doen zijn de risico’s dat de kosten gaan stijgen, veel groter. Er is risico op meer bezwaar als we de hoogte in gaan, de grondprijzen zijn duurder. Dan lopen de prijzen voor de woningen alleen nog maar verder op. De betaalbaarheid, vooral voor de lage en middeninkomens, komt hierdoor echt onder druk te staan.”

Liever vertraging, dan een onveilige werkplek

Heijmans gaat zich de komende jaren nog meer inzetten voor veiligheid. Veel te vaak wordt er volgens ceo Ton Hillen gekozen voor tijd en geld, en niet voor een veilige werkplek. Daar wil hij verandering in brengen.

Het aantal ongevallen bij Heijmans is afgelopen jaar weer flink toegenomen: van 77 naar 87. Dit gaat dan niet om dodelijke ongelukken, maar toch vindt Hillen de cijfers veel te hoog. “Bij BAM zijn de cijfers wel gedaald. Dat ze bij ons zijn gestegen, vind ik niet goed. Het valt me zwaar. Wij hebben een verantwoordelijkheid voor onze mensen. Daarom wil ik hier nog meer nadruk op gaan leggen.”

Soms kan dat betekenen dat projecten vertraging gaan oplopen. “Soms is de tijdsdruk zo hoog om een opleveringsdatum te halen, dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Ik heb dan liever dat het project wat vertraging oploopt.”

Landelijk beleid

Het is niet de eerste keer dat Hillen dit roept. Al twee jaar waarschuwt hij de markt, maar vooral ook de overheid hiervoor. De topman vindt dat er landelijk beleid gericht op de woningmarkt nodig is. Zodat er vanuit het grotere plaatje bepaald kan worden op welke locaties er wordt gebouwd en welke behouden blijven voor de natuur.

“Ik zie dat er weinig beweging in zit vanuit de overheid. Toch vind ik dat ik dit signaal moet blijven afgeven. Je ziet de laatste tijd pas echt hoe de betaalbaarheid onder druk komt te staan.”

Infra blijft kwetsbaar

Naast de woningmarkt, zijn er ook zorgen over infra. Die tak blijft kwetsbaar. Ook al zijn de resultaten van de infradivisie volgens Hillen ‘naar verwachting’, toch daalde de omzet licht. De echt grote probleemprojecten als de Westfrisiaweg en de Wilhelminasluis zijn inmiddels wel opgelost, maar toch zijn er projecten die effect hebben gehad op het resultaat. Een daarvan is de beëindiging van het contract van Wintrack II contract door TenneT.

“We zijn erg teleurgesteld dat dit contract is beëindigd”, zegt de topman. “Maar we zijn nog steeds in overleg met elkaar. Mochten we er echt niet uitkomen, dan schromen wij er niet voor een arbitrageprocedure te starten.”

Vertraging Zuidasdok

Een ander project dat voor problemen zorgt is het Zuidasdok. Dit project, waar Heijmans voor 15 procent inzit, beïnvloedt niet het resultaat, maar zorgt wel voor flinke vertraging. Dit komt omdat de herijking, de periode tussen het gunnen van het project aan de aannemer en het begin van de bouw, een stuk langer duurt dan verwacht.

“Er zijn onverwachts aanpassingen in het ontwerp nodig”, verklaart Hillen. “Het gaat om scope-wijzingen, afwijzingen van de bestaande situatie die in de tenderfase bekend waren. Denk dan aan veranderingen in de ov-knooppunten. We zijn hierover in gesprek met de opdrachtgever (Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam, red). We verwachten dat we medio 2018 eruit komen.”

Ook vertraging door oplopende bouwkosten

Ook heeft de vertraging te maken met de opgelopen bouwkosten, geeft Hillen toe. “Ja, dat is toch iets waarover je praat met z’n allen. We willen de kosten beheersbaar houden.” Volgens hem is het normaal dat er bij projecten discussies zijn tussen opdrachtgever- en nemer over bouwkosten. “Die zijn er altijd, bij élk project. Ook in tijden dat de kosten niet zo hoog zijn.”

Toch maakt de Heijmans-baas zich niet veel zorgen over het project. “Ik heb liever dat het nu vertraging oploopt, dan als er straks 2.000 man aan personeel rondloopt en het project stil komt te liggen.”

2019

Voor 2019 zijn de voorspellingen voor Heijmans redelijk gunstig. Er wordt een vergelijkbaar resultaat als in 2018 verwacht. Hillen blijft inzetten om risicobeheersing- en voorspelbaarheid. “De infrasector blijft een uitdagende markt, waar nog weinig in wordt verdiend. Dus kunnen we niet teveel risico’s nemen.”

Reageer op dit artikel