nieuws

Rutte en G4 kiezen voor gloednieuwe aanpak gebiedsontwikkeling: ‘honderdduizenden’ woningen in de maak

bouwbreed Premium 2387

Rutte en G4 kiezen voor gloednieuwe aanpak gebiedsontwikkeling: ‘honderdduizenden’ woningen in de maak

Het kabinet Rutte en de grote vier gemeenten zijn het eens geworden dat vier belangrijke nieuwe woongebieden in de Randstad op een nieuwe manier gefinancierd gaan worden. Het gemeentefonds, de verhuurdersheffing en een nieuwe op te richten investeringsinstelling Invest NL moeten daarbij helpen. Met de nieuwe aanpak moeten honderdduizenden woningen van de grond komen.

Dat heeft minister Ollongren (wonen) vrijdag bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De eerste gebieden die op een nieuwe manier gefinancierd zullen worden zijn Rotterdam Oostflank, Den Haag Binckhorst, Utrecht Zuidwest en Amsterdam Westzijde. Het kabinet is geïnspireerd door gebiedsontwikkelingsvormen uit het buitenland. Afgelopen woensdag zijn de G4 het met minister-president Rutte en minister Ollongren eens geworden dat “een vernieuwing in de aanpak van de verstedelijkingsopgave gerealiseerd kan worden”.

Het kabinet en de G4 hebben zich “gecommitteerd” de weg voor de nieuwe aanpak vrij te maken. Zo wordt onder andere onderzocht of en hoe het gemeentefonds en de verhuurdersheffing bij kunnen dragen. Ook wil het Rijk met de nieuwe investeringsinstelling Invest NL, dat een 100 procent dochter van de Staat wordt, zorgen dat er voldoende geld gestoken kan worden in maatschappelijk gewenste verstedelijkingsprojecten, zoals energieneutrale woningbouw.

Honderdduizenden woningen wachten op nieuwe aanpak gebiedsontwikkeling

In alle regio’s zullen de komende tijd gesprekken plaatsvinden over de samenhang tussen ruimtelijke ordening, woningbouw en bereikbaarheid. Dat zal stap voor stap gebeuren in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De woondeals, die binnenkort worden afgesloten met de Metropoolregio Amsterdam, de regio Utrecht en de Zuidelijke Randstad, zullen gekoppeld zijn aan investeringen in bereikbaarheid.

Een studiegroep onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaat onderzoeken hoe de baten van ruimtelijke- en bereikbaarheidsinvesteringen ingezet kunnen worden om gebiedsontwikkeling op een alternatieve manier te financieren.

Als blijkt dat de nieuwe aanpak in de vier steden werkt, wil het kabinet die ook toepassen in andere delen van Nederland. Bij elkaar zou de gebiedsontwikkeling die het kabinet op deze manier wil aanpakken volgens een woordvoerder van Ollongren “honderdduizenden” nieuwe woningen moeten opleveren. 

Ollongren verwacht dat de nieuwe aanpak door de gemeenteraden en de Tweede Kamer beoordeeld moeten worden.

Reageer op dit artikel