nieuws

Interview met minister Ollongren over energietransitie en de bouw: luister hier

bouwbreed 1137

Interview met minister Ollongren over energietransitie en de bouw: luister hier

Meer innovaties, regenwater opvangen, integraler bouwen. De bouwsector vliegt de energietransitie echt als kans aan. Dat zei minister Ollongren woensdagochtend tegen Cobouw in een van de eerste wijken van Nederland die aardgasvrij wil zijn.

Overheden, onderwijsinstellingen en marktpartijen zoals Techniek Nederland en Bouwend Nederland ondertekenden woensdag in Zoetermeer (Palenstein) een convenant. Met elkaar willen ze dat mbo-opleidingen techniek meer aansluiten op de energietransitie.

Minister Kajsa Ollongren belooft de bouw- en verbouwstroom de komende jaren op peil te houden. Ze vindt ook dat de enorme energietransitie vraagt om een ‘man-on-the-moon-gedachte.’ Maar wat bedoelt ze daar precies mee?

Kort na de ondertekening van het convenant, en een rondleiding langs studenten van MBO Rijnland die de eerste praktijklessen in nog te ontwikkelen leslokaal in Palenstein zullen krijgen, sprak Cobouw met de minister.

Bent u de first woman on the moon?
Nee het gaat helemaal niet om mij. Het gaat om de mensen erachter. En het gaat erom dat je met al deze partijen in Nederland voelt dat dit (energietransitie, red) een enorme kans is.”

Wat bedoelt u precies met die first man on the moon?
“De energietransitie. Dat je dat niet gaat zien als een heel groot probleem, maar dat je gaat zien als iets dat we gezamenlijk kunnen en willen bereiken. Het gaat echt over de toekomst van onze kinderen.”

Maar de opgave is gigantisch. Maakt u zich daar geen zorgen over?
“Het kan niet allemaal tegelijk. Ik zei net al; er zijn 7 miljoen woningen, 1,1 miljoen utiliteitsgebouwen dat is echt heel veel. Die opdracht moeten we ook gewoon over jaren en jaren uitsmeren. Dat is ook weer een kans. Ook voor de studenten die hier zitten. De banen liggen voor het oprapen. Niet alleen nu, maar ook nog over tientallen jaren levert dit heel veel werk op.”

U wilt als minister de bouw- en verbouwstroom garanderen. Die opgave van jaarlijks 75.000 nieuwe woningen wordt echter niet gehaald. Wat moet er bij?
“We hebben mensen nodig en ideeën en we moeten het ook uitproberen. We zijn hier in een wijk Palenstein waar ze dat doen. Gasvrije wijk uitrollen, daar leren we weer van. Zelfs deze plek, deze oude garage is een living lab. Maar de opleidingen moeten zich ook beter inrichten op wat de vraag is vanuit het bedrijfsleven. Zodat het bedrijfsleven de mensen niet eerst zelf nog moet omscholen, maar dat ze al tijdens hun opleiding leren waar behoefte aan is en dat ze echt ook meteen inzetbaar zijn en aan de slag kunnen. Dit zijn de opleidingen van de toekomst. Het is ook een kwestie van jongens en meisjes verleiden om deze opleidingen te gaan doen. Het is hartstikke leuk werk, de jongens en meiden daar vinden het ook hartstikke leuk.”

Maar we komen tienduizenden vaklieden te kort?
“Ja we hebben grote tekorten. We kunnen niet alles tegelijk doen.”

Moet er niet wat geld bij van het rijk?
“Ik geloof uiteindelijk niet dat geld het grootste probleem is hier. Je moet natuurlijk altijd goed blijven kijken, maar hier gaat het vooral om partijen bij elkaar te brengen, samen te werken, en dan met een beetje dat enthousiasme van ‘kijk eens we doen het ook ergens voor’.”

Kan de bouwsector iets doen om het energievraagstuk sneller op de maan te doen belanden?
“Ik vind dat de bouwsector al heel goed bezig is. Bedrijven zijn al veel innovatiever en veel integraler aan het werk. Het gaat niet alleen om het bouwen, maar ook om hoe je het bouwt en hoe je het ook toekomstigbestendig maakt. Ze zijn ook erg geïnteresseerd in al die andere technieken: klimaatadaptatie, hoe ga je met regenwater om? Ik vind dat de bouwsector echt heeft laten zien, dat ze dat zien. Dat ze weten dat ze zelf moeten aanpassen en dat het ook ene kans is voor de bouwsector.”

Nog heel even over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het laatste nieuws is dat de Eerste Kamer een schriftelijke ronde wil voor ze gaat stemmen en u krijgt al de eerste complimenten vanuit het CDA-kamp. Gaat het u nu wel lukken om die wet door de Kamer te loodsen?
“Ik ben blij dat de Eerste Kamer heeft gezegd dat er stappen zijn gezet door het kabinet, hartstikke mooi. Ik denk dat we met zijn allen ook zien dat kwaliteit in de bouw cruciaal is. Je ziet het soms in negatieve zin als er iets misgaat. Dat betekent dat we daaraan moeten werken. De wet ligt er nu. Met de VNG heb ik goede afspraken gemaakt over een heel zorgvuldig traject van implementatie met pilots.”

U rekent op een succes?
“Ja kijk het parlement beslist. De Eerste Kamer moet dat doen. Ik doe wat ik kan om gewoon goede afspraken te maken en dan moeten we afwachten of de Eerste Kamer daar ook in meegaat.”

Reageer op dit artikel