nieuws

Flink minder zand, steen en grind naar Nederland vervoerd in 2018

bouwbreed 343

Flink minder zand, steen en grind naar Nederland vervoerd in 2018

In 2018 is er fors minder steen, zand, en grind naar Nederland vervoerd. Dit komt door de periode van extreem laag water, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdagochtend.

Totaal heeft de binnenvaart 360 miljoen ton goederen vervoerd afgelopen jaar, bijna 2 procent minder dan het jaar daarvoor. Vooral de doorvoer nam af. Met minder dan 46,5 miljoen ton goederen dan in 2017 daalde het vervoerde gewicht met ruim 10 procent, schrijft het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Afname van 3,2 miljoen ton

De aanvoer van goederen naar Nederland nam af met 3,2 miljoen ton. Het gaat dan vooral om zand en grind, aardolieproducten en containers die hoofdzakelijk in België of Duitsland zijn geladen.

De daling valt samen met de periode van extreem laag water. De grootste daling was in de maanden oktober en november. Daarna herstelde het goederenvervoer via de binnenvaart zich op het niveau van 2017.

Aantal scheepsbewegingen van bulkgoederen nam af

De invloed van de lage waterstand is vooral te zien in het aantal scheepsbewegingen per maand en de hoeveelheid goederen die per beweging zijn vervoerd, schrijft het CBS. Gemiddeld nam het aantal bewegingen van bulkschepen met 10 procent toe tijdens de lage waterstand. Tegelijkertijd daalde het gemiddelde vervoerde gewicht per beweging. In november was dit zelfs ruim 20 procent minder.

Materiaalprijzen flink gestegen

De periode dat er minder steen, zand en grind naar Nederland is vervoerd, heeft voor grote problemen gezorgd voor fabrikanten, maar ook voor bouwbedrijven. Het zorgde voor leveringsproblemen in een toch al drukke markt en bovendien dreef het de prijzen van materiaal flink op.

Reageer op dit artikel