nieuws

Bouwpersoneel in 2019 goedkoper voor werkgevers

bouwbreed Premium 2303

Bouwpersoneel in 2019 goedkoper voor werkgevers

Hoewel werknemers in de bouw er flink op vooruitgaan in 2019, wordt bouwpersoneel voor werkgevers aankomend jaar niet duurder. Integendeel: werknemers in deze sector worden juist goedkoper.

Dit blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP op basis van de premies vanaf januari 2019. Over het algemeen gaan werkgevers dit jaar meer betalen voor hun personeel. Dit komt doordat bedrijven meer kwijt zijn aan andere algemene bijdragen zoals de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de algemene werkloosheidspremie (Awf).

225 euro voordeel per werknemer

De bouwsector is echter een opvallende uitzondering. Doordat de sectorpremie van 5,74 procent daalt naar 0 procent worden werknemers in de bouw juist goedkoper. Dit kan oplopen tot een voordeel van 225 euro per werknemer per vier weken.

Het positieve vermogen van het sectorfonds een belangrijke invloed op de daling van de personeelskosten. Een werknemer met een vierwekenloon van 3.000 euro wordt 163 euro voordeliger. Bij iemand met een salaris van 4.500 euro scheelt dit maar liefst 215 euro, aldus ADP.

Wel hoger nettoloon

Dit betekent niet dat werknemers onder aan de streep minder over houden. ADP berekende ook dat mensen die werkzaam zijn in de bouw dit jaar juist meer nettoloon overhouden.  Zo gaat een werknemer met een modaal salaris er 56 euro op vooruit. Bij twee keer modaal gaat een werknemer in de bouw er 39 euro op vooruit. Dit komt onder andere door lagere belastingtarieven.

Personeel in metaal en techniek wel duurder

Werknemers in de metaal- en technieksector worden wel duurder. De iets lagere pensioenpremies, zijn niet voldoende om de hogere algemene premies te compenseren. Voor een werknemer met een maandloon van 3.000 euro is een werkgever 4 euro minder aan pensioenpremie verschuldigd, maar stijgen de overige werkgeverslasten met 15 euro. Per saldo wordt deze werknemer dus 10 euro duurder per maand. De hogere kosten lopen op tot 37 euro voor werknemers met een salaris van meer dan 5.500 euro.

Reageer op dit artikel