nieuws

Werkvoorraad in totale bouwsector neemt opnieuw iets toe

bouwbreed 447

Werkvoorraad in totale bouwsector neemt opnieuw iets toe
Met een speciaal geïmporteerd zaagblad wordt de Hollandiatunnel onder de voormalige rijksweg A7 bij Joure wordt in stukken gezaagd. Daarmee wil Rijkswaterstaat schade aan omliggende woningen voorkomen. Tijdens een eerdere poging van Van der Wal Sloopbedrijf met een trilnaald, die het dikke beton van de tunnel brak, ontstonden scheuren in twee huizen. Het werk werd daarom afgelopen voorjaar stilgelegd. Het zagen neemt meer tijd in beslag, maar geeft minder trillingen. De vloer van de 290 meter lange tunnel wordt in stukken van maximaal achttien ton gezaagd.

De werkvoorraad van de bouw is in oktober met twee tiende maand gestegen ten opzichte van een maand eerder. De totale voorraad komt uit op 9,8 maanden werk.

Dit blijkt uit de maandelijkse conjunctuurmeting van het EIB. De werkvoorraad in de b&u nam met één tiende maand toe naar 10,4 maanden werk. De orderportefeuilles in de utiliteitsbouw namen met drie tiende maand toe en kwamen uit op 10 maanden werk. In de woningbouw nam de orderportefeuille wel met één tiende maand af naar 10,8 maanden werk.

Werkvoorraad gww fors gestegen

De orderportefeuilles van wegenbouwbedrijven namen met drie tiende maand toe naar 6,9 maanden werk. De werkvoorraad van grond- en waterbouwbedrijven kende een forse stijging van zes tiende maand en kwam uit op 10,2 maanden werk. Voor de gww als geheel nam de werkvoorraad toe met vier tiende maand naar 8,5 maanden werk.

In deze maand heeft een herijking van de wegingsfactoren plaatsgevonden. Hierdoor is er een trendbreuk ontstaan vergeleken met voorgaande cijfers. Het EIB heeft de cijfers voor heel 2018 teruggerekend op basis van de nieuwe methodiek.

Grafiek: EIB

Toch stagnatie

Ondanks de stijgende lijn, gaf vier op de tien bouwbedrijven aan stagnatie te ondervinden in werk. Bij b&u-bedrijven worden problemen in de personeelsvoorziening als de belangrijkste oorzaak voor stagnatie gezien, terwijl de bedrijven in de gww onvoldoende orders als belangrijkste oorzaak noemden.

De productie is bij ruim een derde bedrijven in de afgelopen drie maanden wel toegenomen. Daarnaast beoordelen ruim drie op de tien bedrijven hun huidige orderpositie als groot en zes op de tien als normaal.

Prijzen blijven stijgen

Drie op de tien bouwbedrijven verwachten meer personeel aan te nemen in de komende drie maanden. Prijzen zullen in de komende drie maanden bij meer dan de helft van de bouwbedrijven gaan stijgen, is de verwachting.

Aan de maandelijkse conjunctuurmeting, die in opdracht wordt uitgevoerd van de Europese Commissie, verlenen ongeveer 225 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Reageer op dit artikel