nieuws

Omzet architecten stijgt fors, afhankelijkheid van woningbouw groeit

bouwbreed 636

Omzet architecten stijgt fors, afhankelijkheid van woningbouw groeit

De omzet van architectenbureaus is in 2017 met 6,6 procent gegroeid naar 996 miljoen euro. Vooral opdrachtgevers in woningbouw zijn een goede broodheer.

Dat blijkt uit de BNA Benchmark Jaarcijfers 2017 en Conjunctuurmeting najaar 2018. De vraag naar woningen en kantoren is de voornaamste aanjager van deze groei. De investeringen in scholen, gezondheidszorg, sport en recreatie vertoonden een afname.

Particulieren blijven de belangrijkste opdrachtgevers. Het bedrijfsleven komt op een tweede plaats. Ook het omzetaandeel van corporaties, projectontwikkelaars en particulieren nam toe. De omzet vanuit de overheid en de gezondheidszorg liet een daling zien.

Meer inhuurkrachten

De branche biedt werk aan ongeveer 11.300 mensen. De personeelskosten bij bureaus zijn toegenomen. Er is een opvallende groei te zien in het aandeel inhuurkrachten bij bureaus. Dit aandeel steeg in 2017 van 7 procent naar 14 procent. Redenen hiervoor zijn volgens de BNA de noodzakelijke flexibiliteit bij projecten, de krapte op de arbeidsmarkt en het toegenomen aantal zzp-architecten. Deze ontwikkelingen leiden tot een stijging het gemiddelde honorarium van bureaus door opdrachtgevers.

Voor 2019 verwachten de architecten een verdere groei van het aantal nieuwe opdrachten. Een aanzienlijk aandeel van de bureaus verwacht een omzetstijging en een groei van aantal nieuwe opdrachten. Belemmeringen die zij daarbij ervaren zijn vooral de stijging van de bouwkosten, trage besluitvorming en een tekort aan medewerkers.

 

 

Reageer op dit artikel