nieuws

‘Levende proeftuin moet gww innovatief zetje in de rug geven’

bouwbreed Premium 590

‘Levende proeftuin moet gww innovatief zetje in de rug geven’
10-07-2017 © foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen Start herinrichting omgeving Blokhuispoort De Blokhuispoort is een levendig gebied en gezichtsbepalend deel van Leeuwarden. Naast broedplaats voor de creatieve industrie, centrum van LF2018 en hostel, biedt de Blokhuispoort straks ook onderdak aan een nieuw restaurant en de bibliotheek. De openbare ruimte rondom de Blokhuispoort wordt daarop afgestemd. Feestelijk startmoment De officiële start van de herinrichting vondt plaats op maandag 10 juli om 10.30 uur op het Blokhuisplein. Wethouder Henk Deinum en de kunstenaars Tilly Buij en Gerard Groenewoud plaatsen een tegel in een miniatuurweergave van het plein. Het plein krijgt een bijzonder mozaïek van grote betontegels die verschillen van vorm en kleur. In de tegels zijn kleine silhouetten van vogels te zien. Meer aandacht voor langzaam verkeer Door de herinrichting gaat de Blokhuispoort meer bij de binnenstad horen. De indeling van de ruimte wordt anders en het plein krijgt naast de bijzondere bestrating ook speciale ledverlichting aan spandraden. De weg rondom de Blokhuispoort is onderdeel van de parkeerring. Dit blijft zo, maar de balans tussen autoverkeer en langzaam verkeer wordt beter. Voetgangers kunnen bijvoorbeeld straks gemakkelijker oversteken en de maximum snelheid voor auto’s wordt 30 km per uur. Samenwerking Ook bijzonder is de samenwerking binnen het project. Zo leverde het Wijkpanel Binnenstad het ontwerp voor het plein. Zij huurden kunstenaars Tilly Buij en Gerard Groenewoud in om het plein een unieke uitstraling te geven. Vervolgens pakten Oosterhof Holman, Royal Haskoning DHV en de gemeente Leeuwarden de uitwerking samen op. Hierdoor ontstond ondanks de verschillende achtergronden een hecht bouwteam met dezelfde focus. U bent van harte uitgenodigd om bij het startmoment aanwezig te zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de perstelefoon van de gemeente Leeuwarden, tel. 058 233 40 02.

De gww-sector moet nog een flinke inhaalslag maken, wil Nederland de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 halen. Innovaties zijn hard nodig, vindt René Garlich van Ohpen Ingenieurs. Daarom is het ingenieursbureau (samen met haar partner PolyCiviel) bezig met het bouwen van een proeftuin voor gww-innovaties in Groningen. Vorige week werd de eerste steen gelegd.

Op dit moment is er nog vrij weinig te zien op het kale terrein van Stichting BuildinG in Groningen, maar straks, over pakweg een half jaartje, moet daar een levende proeftuin ontstaan waar innovaties getest, onderzocht en uiteindelijk gevalideerd kunnen worden. Elke
gww-aannemer, bouwbedrijf of leverancier die een innovatief idee heeft met een klimaatbestendig tintje, kan daar terecht.

“De tuin wordt geen showtuin voor producten die al bestaan, maar een plek waar deelnemers echt aan de slag kunnen met innovaties”, vertelt Garlich, hoofd van het ingenieursbureau en penvoerder van het initiatief.

Het klinkt prachtig zo’n proeftuin. Maar is dit echt nodig?
“Jazeker. Omdat de gww-sector nog steeds vrij traditioneel is. Als we de klimaatdoelstellingen van 2050 willen halen, moet er echt iets gebeuren. De sector moet dan flink gaan innoveren. Er is een inhaalslag nodig.”

Innoveert de gww-sector echt zo weinig?
“Overheden en bedrijfsleven praten wel veel over bijvoorbeeld duurzaamheid en circulariteit, maar het is nu tijd om zaken concreet te maken. Er wordt wel steeds meer geïnnoveerd, maar ik merk dat de meeste innovaties vaak bij een pilot blijven. Het wordt niet doorgezet.”

Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat deze innovaties wel doorbreken?
“In de proeftuin brengen wij diverse partijen bij elkaar. Zo zijn er leveranciers die dingen kunnen testen, maar ook andere marktpartijen en overheidsinstellingen. Zo heeft de gemeente Groningen de intentie om er met een aantal producten aan de slag gaan. We werken daarnaast samen met kennisinstellingen, zoals de Hanzehogeschool en de RUG. Op die manier kunnen ook studenten meedenken en helpen bij de innovaties en kennismaken met de nieuwste technieken. Door vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten en een broedplaats van creativiteit te organiseren is de kans groter dat een product succesvol wordt en op de markt verschijnt. De proeftuin biedt letterlijk die
ruimte.”

Hoe is het idee voor de proeftuin ontstaan?
“Stichting BuildinG (onze opdrachtgever) heeft onder andere als doel innovaties te bevorderen in Noord-Nederland. Daarom hebben ze twee jaar geleden al een testhal gerealiseerd, voor bouwkundige innovaties op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen. Voor deze testhal ligt een kaal terrein: daar wilden ze iets mee doen. Ohpen Ingenieurs en ingenieursbureau PolyCiviel (onze partner in dit project) werden erbij betrokken en samen bedachten we een ‘living lab’ voor gww-innovaties, met de focus op klimaatadaptatie, duurzaam materiaalgebruik en energietransitie. Mijn droom is om van de proeftuin de wijk van de toekomst te maken.”

Maar er zijn toch wel meer van dit soort proeftuinen in Noord-Nederland?
“Voor zover ik weet wordt er inderdaad in Emmen ook een proeftuin opgezet. Ook zijn we samen met Koninklijke Oosterhof Holman bezig met een andere proeftuin in Leeuwarden, maar dan gericht op energie.”
Bijt dit elkaar niet?
“Nee, de focus van deze proeftuinen is verschillend. Bovendien zijn wel meer proeftuinen nodig, als we meer innoveren echt willen bevorderen.”

CV René Garlich
René Garlich is nu ruim twee jaar hoofd van Ohpen Ingenieurs, een
ingenieursbureau actief in noord, midden en west-Nederland. Garlich
was voordat hij bij Ohpen Ingenieurs kwam werkzaam bij MACG en Sweco en is daarvoor 14 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Almere.

Waarom doen jullie dit eigenlijk als Ohpen Ingenieurs?
‘‘We doen dit vanuit onze missie: wij vinden het belangrijk de klimaatdoelstellingen te gaan halen en de afspraken uit de Bouwagenda te realiseren. Bovendien vinden wij het leuk om gekke en creatieve dingen op te pakken. Zelf innoveren wij ook veel samen met onze klanten en ons netwerk.”

Vorige week is de eerste steen gelegd. Hoe komt de proeftuin er straks uit te zien?
“Het wordt een tuin met een aantal percelen die partijen kunnen huren, om hun innovaties op te testen en te onderzoeken. Wij zorgen voor de basisfaciliteiten zoals paden, toegangswegen, parkeerplaatsen, drainage, watersystemen, riolering, buffersystemen enzovoorts. Als er in de loop van de tijd specifiekere faciliteiten nodig zijn kunnen wij die ook realiseren. Het wordt een tuin waarin ook zaken mogen mislukken. Waar je als bedrijf kunt testen, zonder je aan strikte regelgeving te houden. (Bijna) alles moet er kunnen.”

Bij de aanleg van de tuin gebruiken jullie ook eigen innovaties?
“Daar kan ik nog niet te veel over zeggen, want we zijn die zelf ook nog aan het testen. Maar in de basis gaat het om innovaties gericht op CO2 – absorptie, lichtreflectie, hittestress, waterdoorlatende verharding, waterbuffering en dat soort zaken. Het zijn innovaties die je nog nergens in Nederland tegenkomt. We testen deze in samenwerking met Hanzehogeschool en de Rug. En het leuke is natuurlijk dat
de proeftuin zo al opgebouwd wordt uit innovaties.”

Hoeveel innovaties kunnen er uiteindelijk terecht?
“Dat ligt eraan hoeveel ruimte ze innemen. Er is behoorlijk wat vierkante meter beschikbaar.”

Wanneer gaat de tuin open?
“We verwachten ergens in het voorjaar. Maar ‘early adopters’ kunnen zich nu al aanmelden. We nodigen ze graag uit om mee te helpen met de opbouw van de proeftuin.”

Reageer op dit artikel