nieuws

Bouwceo’s over 2019 | Job Dura (Dura Vermeer): ‘Bouwkosten stabiliseren, daardoor minder discussies met opdrachtgevers’

bouwbreed Premium 3837

Bouwceo’s over 2019 | Job Dura (Dura Vermeer): ‘Bouwkosten stabiliseren, daardoor minder discussies met opdrachtgevers’
Job Dura en Lowick Barg, Dura Vermeer foto Guido Benschop

Job Dura verwacht in 2019 extreem ambitieuze woningbouwplannen met veel hoogbouw en met grote aantallen woningen. “Maar het is de vraag of die haalbaar zijn. Bouwers willen behapbare risico’s.”

Natuurlijk is er vrees en zijn er zorgen. Toch verwacht Job Dura dat “2019 minstens een even leuk bouwjaar wordt als 2018”. “Dura Vermeer heeft in 2018 een goed jaar gehad, in 2019 hopen we gestaag door te groeien. We hebben voldoende ruimte om te investeren.”

De stijgende bouwkosten zullen de bouw in het nieuwe jaar niet meer uit het lood slaan. Dura verwacht stabiliteit. “Niet meer die onstuimige groei als het afgelopen jaar. Dat geeft rust. Je krijgt minder discussies met opdrachtgevers.” De bouwkosten blijven nog wel hoog. Maar zolang Dura Vermeer zelf projecten ontwikkelt en de kosten doorbelast aan de klant, kan de bouwer de hoge bouwkosten dragen. “Als je geen ontwikkelende aannemer bent, heb je het nog even moeilijk.”

Grote projecten brengen grote risico’s mee

Over de woningmarkt is hij positief. Al doemt er wel een gevaar op. “We zien dat er steeds meer extreem ambitieuze plannen komen. Qua hoogbouw en qua volume. Het ambitieniveau van voor de crisis is weer helemaal terug. Daar maak ik me wel zorgen om. Het is de vraag of die projecten haalbaar zijn. Grote projecten brengen risico’s met zich mee. Vaak zitten er veel koopwoningen bij, krijg je die wel verkocht? Verder zijn grote projecten complexer en zijn er technische risico’s en prijsstijgingsrisico’s. Bouwers willen overzichtelijkheid met behapbare risico’s”, waarschuwt Dura de plannenmakers.

Op de inframarkt verwacht Dura meer gezonde projecten waarbij er een goede balans is tussen de risico’s en de verdiensten. Volgens de topman is er afgelopen jaar veel gepraat met publieke opdrachtgevers over betere contractvormen, het verlagen van tenderkosten en het eerder trechteren bij aanbestedingen, zodat bouwers geen torenhoge kosten maken en toch naast het net vissen. “Ik heb er vertrouwen in dat de samenwerking beter wordt, al moet je afwachten of het echt gebeurt. Maar zoals het afgelopen jaren ging, kon het niet langer. Dat is wel een hot topic in de boardrooms”, weet Dura. Maar goud geld kan er op de inframarkt nog steeds niet verdiend worden. “De marges zijn voorlopig structureel te laag”.

Job Dura is fan van alliantiecontracten

Job Dura is fan van het alliantiemodel als contractvorm. Enkele provincies zijn daarmee volgens hem al voorspoedig aan de slag. “Dat werkt veel prettiger. Gemeenten en Rijksoverheid zouden dat veel meer moeten doen. Veel meer de risico’s delen. De risico’s vooraf in kaart brengen, samen oppakken en oplossen met een gezamenlijk risicopot.”

Dura Vermeer is net als andere grote bouwers selectiever geworden. Waar doe je wel mee en waar niet? Maar met VolkerWessels wil Job Dura zijn bedrijf niet vergelijken. Dat bedrijf ziet geen verdienmodel meer in DBFMO-projecten. “Dura Vermeer deed nooit mee met de allergrootste werken”, reageert Job Dura. Het verhaal van VolkerWessels klopt dat de inframarkt al jaren niet gezond en acceptabel was. “Maar daar wordt hard aan gewerkt”, doelt hij op de gesprekken en intenties van opdrachtgevers.

Werk is er in ieder geval genoeg in de infra. “Niet meer zo in de nieuwbouwasfaltmarkt, dat zal wat minder zijn.Maar het programma dat er aan komt met renovatie en onderhoud biedt mooie kansen.”

Tekort betaalbare woningen is maatschappelijk issue

De utiliteitsmarkt is de bouw volgens hem ook weer gunstig gezind. “Die markt zat in 2016 op een dieptepunt. Projecten die de afgelopen jaren voorbereid waren, komen nu op de markt.” Concreet betekent het voor Dura Vermeer de bouw van nieuwe kantoren, onderwijsgebouwen, laboratoria en datacentra. In de industriebouw ziet de topman ook tekenen van herstel, onder andere in de havens. “Door de gestegen olieprijzen.”

Het enige waar hij minder positief over zijn, is de woningmarkt: “Hoe krijg je de planvoorraad weer op peil? Gaan we binnen én buiten de stad bouwen? En wie voeren de regie in Nederland? De gemeenten moeten de urgentie inzien. Het tekort aan betaalbare woningen is tenslotte een maatschappelijk issue.” Maar mobiliteit moet wat hem betreft ook hoger op de agenda, in combinatie met woningbouwplannen.

Wat er volgens Job Dura zeker in 2019 los gaat komen is werk als als gevolg van de energietransitie: warmtenetten, windmolens op land en op zee, elektriciteitsnetten, nul-op-de-meterhuizen. Linksom of rechtsom moeten er keuzes gemaakt worden. Dura geeft een voorbeeld: “Nul op de meter is duur, dus er zal meer gebruik gemaakt moeten worden van warmtenetten. Die moeten dan wel aangelegd worden.”

Veiligheid in 2019 hoger op de agenda in de bouw

Verder ziet de bouwtopman de sector verdere stappen maken in digitalisering van het bouwproces, circulariteit, CO2-reductie. “En we zullen in het nieuwe jaar veel harder werken aan veiligheid in de bouw. Dat zal steeds hoger op de agenda komen.” Ook het werven van personeel blijft in 2019 op alle niveaus een uitdaging.

Niet alles heeft de bouw zelf in de hand. De bouw vaart wel omdat de economie het goed doet, realiseert de bouwdirecteur zich. “Ik heb een goed vertrouwen dat de markt doorzet. De rente is stabiel, de economie groeit, de vraag op de woningmarkt is groter dan het aanbod. De werkloosheid is laag. Dat geeft een bepaalde zekerheid.”

Wel is er bij hem de vrees dat die economie in het komende jaar mogelijk beïnvloed wordt door buitenlandse politieke ontwikkelingen. Welke? “De economische teruggang in Duitsland, de Brexit, de situatie in Italië. Dat soort zaken. En het is te hopen dat het consumenten- en producentenvertrouwen overeind blijft.”

Reageer op dit artikel