nieuws

Langere proeftijden, meer ruimte voor tijdelijke contracten: zo wil dit kabinet vaste banen aantrekkelijker maken

bouwbreed Premium 1070

Langere proeftijden, meer ruimte voor tijdelijke contracten: zo wil dit kabinet vaste banen aantrekkelijker maken

De regels voor tijdelijke contracten worden soepeler. Dat blijkt uit een nieuwe wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees.

Koolmaas wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Zojuist heeft hij de Wet arbeidsmarkt in balans aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor werkgevers moet het hierdoor aantrekkelijker worden om mensen een vast contract aan te bieden.

De wet bevat de volgende maatregelen.

Ontslag door samenloop van omstandigheden

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan een van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

Transitievergoeding vanaf dag één

Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Nu geldt dit pas vanaf een dienstverband vanaf twee jaar. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Dit wordt voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar.

Voordelige WW-premie vast contract

De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

Compensatie transitievergoeding

Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

Langere proeftijden

Verlenging van de proeftijd voor werkenden die meteen een vaste contract krijgen, van twee maanden naar vijf maanden.

Drie tijdelijke contracten in drie jaar

De opeenvolging van tijdelijke contracten, de zgn. ketenbepaling, wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar te aan te gaan. Dit wordt drie jaar.

Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

Werken op payrollbasis

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Ook krijgen ze recht op een adequaat pensioen. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.

Ziekteverzuimkosten

De AFNL en de NOA vroegen deze week dinsdag nog aandacht voor de hoge ziekteverzuimkosten. Dit wetsvoorstel rekent daar niet mee af.

 

 

Reageer op dit artikel