nieuws

EIB: personeelsnood bouw in 2019 en 2020 nijpender

bouwbreed Premium 1745

EIB: personeelsnood bouw in 2019 en 2020 nijpender
Een op vijf bouwbedrijven heeft te weinig personeel

De spanning op de arbeidsmarkt loopt de komende jaren verder op, omdat de vraag naar personeel groter zal zijn dan het aanbod.

Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw in een studie naar de bouwarbeidsmarkt. Het aantal vacatures stijgt, de werkvoorraad in maanden groeit en het aandeel bouwbedrijven met een personeelstekort is historisch hoog. Allemaal signalen dat de problemen op de bouwarbeidsmarkt in ieder geval in 2019 en 2020 aanhouden.

Vorig jaar achtte het EIB het nog kansrijk dat velen die de bouw op een of andere manier verlaten hadden, weer terugkeerden. Ze waren ergens anders gaan werken, of waren in de ww beland. De bouw zou hen met open armen ontvangen. Maar inmiddels is dat “reservoir” aan kandidaten kleiner geworden.

Vooral in 2019 en 2020 is de vraag naar personeel in de bouw groot

De komende vijf jaar moeten vanwege een aantrekkende vraag 36.000 nieuwe arbeidsplaatsen in de bouw gecreëerd worden. Vooral in 2019 en 2020 zullen bedrijven uit gaan breiden. Daarnaast moeten 58.000 mensen uit de bouw vervangen worden, voornamelijk vanwege pensionering. In totaal zijn er dus 94.000 nieuwe mensen nodig.

Deze jongeren staan te popelen om in de bouw te werken

Deze jongeren staan te popelen om in de bouw te werken

Omdat de opleidingen op stoom komen en na 2020 steeds meer gediplomeerden afleveren, 52.000 in de periode 2019-2023, kan aan een behoorlijk deel van de vraag naar personeel worden voldaan, verwacht Taco van Hoek, directeur van het EIB. “Op middellange termijn ziet de arbeidsmarkt er niet dramatisch uit, rustiger.” Op lange termijn kan technologische ontwikkeling de vraag naar vaklieden significant beperken, zodat meer productie met minder mensen kan worden gerealiseerd.

Bouw niet sexy? Het lukt steeds beter om nieuw personeel te werven

Positief vindt Van Hoek ook dat de bouw er goed in weet te slagen om de werkgelegenheid flink uit te breiden. In 2018 zijn er 17.000 banen bijgekomen, dat is een groei van de werkgelegenheid van 4 procent. Van die banen zijn 10.000 vast. “Men zegt wel dat de bouw niet aantrekkelijk en niet sexy is, maar het lukt bedrijven toch nieuw personeel te werven en het bestaande personeel vast te houden”, constateert de EIB-directeur tevreden. De instroom is al vanaf 2015 aan het stijgen. En de uitstroom loopt terug. “Bedrijven zijn wel degelijk in staat om personeel te binden. De condities zijn gunstiger: er is volop werk en dat betekent dat de beloning toeneemt.”

Lees meer over het personeelstekort

Lees meer over het personeelstekort

De personeelsproblemen in de bouw zijn volgens het EIB ontstaan doordat de crisis dieper en langer was dan bij eerdere periodes van laagconjunctuur. Om bij een volgende crisis de personeelsproblemen voor te zijn, beveelt het EIB onder meer aan om de vraag van opdrachtgevers te bundelen en een stabielere opdrachtenstroom te creëren, zodat bouwers kunnen investeren in onder andere prefab, standaardisering en technologische vooruitgang. “Het is namelijk lastig om te investeren als je het ene jaar duizend woningen mag bouwen en het jaar erna vierhonderd. Een beetje continuïteit helpt”, zegt Van Hoek. Volgens hem liggen de kaarten gunstig, omdat in de woningbouw de komende decennia veel moet gebeuren op het gebied van verduurzaming en circulariteit.

Reageer op dit artikel