nieuws

Bouw nog steeds de sector met minste vrouwelijke topverdieners

bouwbreed 688

Bouw nog steeds de sector met minste vrouwelijke topverdieners

Terwijl het aantal vrouwen onder de topverdieners in Nederland gestaag toeneemt, is de bouw nog steeds de bedrijfstak waar het kleinste percentage vrouwelijke topverdieners te vinden is. Van de meest verdienende werknemers bij grote ondernemingen (met minimaal 500 banen) is slechts 4,1 procent vrouw.

Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld de zorg, waar 30 procent van de meest verdiende werknemers vrouw is, of met persoonlijke dienstverlening (34 procent), is dit percentage erg laag.

Gemiddelde in Nederland veel hoger

Ook ligt het percentage vrouwelijke topverdieners in de bouw nog ver onder het gemiddelde van Nederland: gemiddeld bestaat de lijst met topverdieners van grote bedrijven in 2017 uit 20 procent vrouw. Dit was een 2010 nog 15 procent. Totaal telde Nederland in 2017 bijna 6.600 topverdieners.

In de bouw zijn in vergelijking met andere sector de minste vrouwen actief.

Minste vrouwen in de bouw actief

Het lage percentage topverdieners hangt volgens het CBS samen met het feit dat er nog steeds erg weinig vrouwen in de sector werken. De bouw is nog steeds de bedrijfstak met de minste vrouwen per werknemersbaan. Van het aantal werknemers bij grote ondernemingen is slechts 10 procent vrouw. In de zorg is dat maar liefst 84 procent.

Gemiddeld in Nederland bleef het aandeel vrouwen met een baan op hetzelfde aandeel steken als in 2010: van de 8,1 miljoen banen werd in 2017 ruim 47 procent bezet door een vrouw. Bij 500-plusorganisaties werd in 2017 van alle banen zelfs iets meer dan de helft ingenomen door een vrouw, in 2010 was dit ook al het geval.

In 2017 was 64 procent van de van de topverdieners bij 500-plusorganisaties 50+. Bijna 29 procent van de topverdieners was tussen de 40 en de 50 jaar en nog geen 7 procenttussen de 30 en de 40 jaar. Slechts een kleine fractie (0,5 procent) was jonger dan 30 jaar, aldus het CBS.

Het onderzoek

Voor dit onderzoek heeft het CBS gekeken naar de 0,2 procent best betaalde banen binnen private en publieke organisaties, op basis van het jaarloon. Voor die banen is vastgesteld of ze werden vervuld door een man of een vrouw. Daarbij zijn alleen organisaties met minimaal 500 werknemersbanen onderzocht, de zogenoemde ‘500-plusorganisaties’. Het idee is dat hiermee de toonaangevende mensen binnen de grotere organisaties zijn geselecteerd.

Cobouw maakte eerder een top 50 met vrouwen in de bouw

Reageer op dit artikel