nieuws

Bodem zakt vooral in Groningen en westen: schade loopt op tot 22 miljard

bouwbreed Premium 802

Bodem zakt vooral in Groningen en westen: schade loopt op tot 22 miljard

De Nederlandse bodem zakt, vooral in Groningen en het westen van het land. Slappe bodems leiden tot grote schade aan tunnels, funderingen en rioleringen. Daarnaast heeft bodemdaling gevolg voor overstromingsrisico.

Volgens onderzoeksleider Ramon Hanssen van de TU Delft laat de nieuwe kaart de ernst van het probleem van bodemdaling in Nederland goed zien.  De digitale landkaart wordt dinsdag gepresenteerd tijdens het congres Geobuzz in Den Bosch.

De kaart laat, naast de verschillende grondsoorten in Nederland, ook de locatie van olie- of gasvelden zien. De resultaten worden constant bijgewerkt en zijn  gebaseerd op meer dan 30.000 meetpunten van satellietradars, GPS en zwaartekrachtmetingen. Klik hier voor de laatste versie die altijd gratis beschikbaar is.

Warme zomers laten de bodem extra zakken

“De kaart wordt actueel gehouden met de nieuwe satellietmetingen die dagelijks beschikbaar komen. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden bijgehouden of de bodemdaling afneemt bij verminderde gaswinning in Groningen.”

Volgens de onderzoekers wordt de versnelde bodemverzakking onder meer veroorzaakt door de relatief warme zomers, waardoor veenbodems meer uitdrogen. Ook delfstoffenwinning en het zwaar belasten van veen-kleigrond door gebouwen en asfaltwegen spelen een rol.

16 miljard euro schade aan funderingen

Het Planbureau voor de Leefomgeving schat dat de maatschappelijke kosten door bodemdaling in slappe bodems kunnen oplopen tot  22 miljard euro tot het jaar 2050. Daarvan gaat het om 5,2 miljard euro aan stedelijke infrastructuur, 16 miljard euro aan funderingen en 1.2 miljard euro in het landelijk gebied. Ten gevolge van de gaswinning in Groningen heeft de Commissie Bodemdaling vanaf 1980 een bedrag gereserveerd van 850 miljoen euro, waarvan zo’n  300 miljoen euro al is uitgegeven.

Reageer op dit artikel