nieuws

Dit zijn ze: de talenten van de bouw

bouwbreed Premium 12621

Dit zijn ze: de talenten van de bouw

Iedereen weet het: jong talent in de bouw is schaars. Steeds minder jongeren stromen van bouwopleidingen af en velen die wel een technische opleiding doen, kiezen voor bedrijven als Google en ASML. Toch zijn er wél jongeren die hun passie hebben gevonden in de bouw. Van talenten die op hun zestiende zijn begonnen en inmiddels al projectleider zijn, of talenten die zovéél weten over BIM dat elk bedrijf ze wil hebben. Cobouw zocht talentvolle jongeren op en maakte er deze lijst van. Geen ranglijst, maar een willekeurige lijst met 36 jonge talenten tot en met 36 jaar die allemaal om verschillende redenen de toon zetten in de bouw. Een lijst die natuurlijk nooit helemaal af is.

De bouwtalenten

Jakko Heinen, 29
BIM-consultant en eigenaar BIM-Connected

Tijdens het schrijven van zijn masterscriptie aan de TU/e werd het Heinen duidelijk dat de slimme en innovatieve dingen die met BIM kunnen worden gedaan, nog nauwelijks worden toegepast. Zijn ongeloof, maar ook de vraag waarom hier nog zo beperkt gebruik van wordt gemaakt was voor hem de trigger om hier verder mee aan de slag te gaan. Begin 2016 startte hij zijn eigen bedrijf naast zijn traineeship bij Rijkswaterstaat. Nauwelijks 1,5 jaar later zette hij zich volledig in voor BIM-Connected.  Inmiddels heeft  hij al diverse koppelingen met softwarepakketten gerealiseerd, met als kers op de taart zijn eerste pilotproject op Schiphol Vertrekhal 1a.

“Hoe ik de bouwwereld ga veranderen? In ieder geval zeker niet alleen! Met mijn team gaan we ervoor zorgen dat we de digitalisering vooral tastbaar en herkenbaar kunnen maken voor organisaties, zodat we via die weg onze sector verder kunnen digitaliseren, met het doel om makkelijker en slimmer te gaan werken.”

Missie: Bijdragen aan de implementatie van het gebruik van BIM in de levenscyclus van een gebouw. “Binnen de BIM wereld zie ik nog veel mogelijkheden om BIM naar een hoger niveau te brengen door actief te ondernemen met mijn bedrijf wil ik hierin mijn bijdrage leveren.”

Wapenfeit: Schiphol Vertrekhal 1a.


Ewout Smits, 28
Projectleider innovaties WTH vloerverwarming (TBI)

Tijdens zijn Master Architectural Engineering is hij bouwkundige vraagstukken op een andere manier gaan bekijken. Een gebouw is volgens hem zoveel meer dan alleen een middel tot huisvesting. “Het zou een drijvende motor moeten zijn in de leefomgeving, gebaseerd op de nieuwste technieken: uitwisseling van energiestromen; een buffer van weersomstandigheden in plaats van een blokkade; een opslag van materialen en de drijvende kracht in een circulaire economie”, is de overtuiging van Smits. Bij TBI heeft hij deze gedachtegang verder kunnen ontplooien in een traineeship, waarin hij kennis heeft gemaakt met innoveren. Uiteindelijk is hij terecht gekomen bij WTH, waar hij een innovatieafdeling heeft vormgegeven en waar hij nu zijn missie aan het verwezenlijken is: de wereld een betere plek maken.

Missie: Om de wereld een betere plek te maken hanteert hij ‘simpelweg’ de 3 p’s: People Planet Profit). “Het zwaartepunt ligt vanuit mijn passie puur op het redden van onze Planet, maar de focus vanuit mijn dagelijks handelen zit hem in People. Dit is uiteindelijk voor wie je het doet en de doelgroep die je kunt motiveren en overtuigen mee te werken aan een betere Planet. Profit komt in mijn ogen vanzelf als je People goed voor elkaar hebt, waarbij een betere Planet altijd de vanzelfsprekende randvoorwaarde is.”

Wapenfeit: innovatieafdeling opgezet bij WTH.


Jorian van Bruchem, 27
Uitvoerder bij Trebbe

Van Bruchem is met zijn 27 jaar één van de jongste uitvoerders binnen Trebbe. Op zijn zestiende begon hij al in de bouw en in slechts tien jaar heeft hij zich ontwikkeld van leerling timmerman naar timmerman, naar meewerkend uitvoerder en tot slot naar zelfstandig uitvoerder. Een jaar geleden kwam Van Bruchem Trebbe binnen op een project in Almere waar hij als deeluitvoerder naast een hoofduitvoerder zou werken. De hoofduitvoerder bleef langer bij een ander project aanwezig, waardoor de jonge uitvoerder meteen voor de leeuwen werd gegooid. Hij maakte direct indruk op zijn nieuwe werkgever, en daarom is Van Bruchem volgens Trebbe een enorm waardevol talent voor het bedrijf.

“Wat ik als jonge uitvoerder extra bijdraag? Ik denk dat ik een andere mentaliteit heb dan veel van mijn oudere collega’s. In de bouw heerst bij sommige ouderen soms nog een mentaliteit van: we doen het zo. Die mentaliteit vind ik niet prettig, want werk kan altijd veranderen.”

Missie: “Ik zou ooit nog eens een groot, impactvol gebouw willen maken. Zoals een ziekenhuis bijvoorbeeld.”

Wapenfeit: Van Bruchem zorgt volgens Trebbe voor een strakke planning, rust op de bouwplaats en een vloeiend proces.  


Rafke Hazen, 30
Design & buildmanager van Strukton Worksphere

Rafke Hazen heeft in de 5,5 jaar dat ze bij Strukton werkt, diverse functies vervuld. Ze begon als trainee en inmiddels is ze in vaste dienst actief als Design & Buildmanager. Deze functie, waarvan ze van te voren nooit verwacht had dat ze die zou vervullen, is haar op het lijf geschreven. Ze houdt namelijk erg van organiseren, plannen en regelen. Ze is nu het aanspreekpunt voor de klant en stuurt het ontwerpteam aan. Volgens Strukton ligt Hazen’s kracht vooral in de manier waarop ze samenwerkt, met haar collega’s, maar ook met opdrachtgevers en klanten. Daarnaast is het jonge talent ook actief in het bestuur van het jongerennetwerk Scope.

“De bouw is een prachtige sector, maar er zijn nog wel flink wat uitdagingen waar we met z’n allen voor staan. Hoe ik denk dat we die moeten aangaan? Door samen te werken! Voor mij is dat heel normaal, maar niet voor iedereen.”

Missie: met een team iets maken waar de eindgebruiken helemaal happy mee is, zoals een fijne leeromgeving voor studenten van de HU.

Wapenfeit (en):
Binnen slechts 3 jaar heeft Hazen zich vanuit een traineeship ontwikkeld tot zelfstandig Design & Build manager. Dit is een zeer intensief traject geweest en nog met een al even intensieve leercurve. Het meest trots is ze op  haar bijdrage aan de Nieuwbouw van de Hogeschool in Utrecht, waar ze als kartrekker van een integraal team een huisvestingsvraagstuk mocht oplossen.


Freek Wullink, 34
Consultant bij Arcadis

Wullink startte in 2014 het circulaire economie team binnen Arcadis. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een breed interdisciplinair team binnen verschillende projecten rondom de circulaire economie. Als adviseur helpt Wullink organisaties de risico’s en mogelijkheden die voortkomen uit dit nieuwe paradigma te identificeren. Onderdeel hiervan is het uitdragen van het gedachtengoed door het geven van lezingen en workshops en het geven van duurzame adviezen bij de ontwikkeling van nieuwe circulaire gebouwen. Het bouwtalent maakte zich hard voor de aansluiting van Arcadis bij het Madaster, waardoor de volgende stap naar de digitale circulaire wereld weer een stuk dichter bij komt.

Wapenfeit (en):
Circulair renoveren van de het hoofdkantoor van Arcadis Nederland. Schrijven van verschillende papers over de circulaire economie. Nieuwe samenwerkingsverbanden vormgegeven met jonge start-ups, aansluiting bij het Madaster om de transitie te versnellen.

Hoe gaat Wullink de bouwwereld veranderen?
“Door op een andere manier met elkaar samen te werken. Een manier van samenwerken waarin vertrouwen de basis is en de hele bouwketen transparant en open is. Dit vraagt om nieuwe contractvormen, anders communiceren, digitaliseren en het vastleggen en beheren van informatie.”


Başak Karabulut, 32
Duurzaamheidsadviseur en projectmanager bij Arcadis

Karabulut wilde eigenlijk altijd iets met kunst doen. Ze is namelijk erg creatief, maar ook goed in natuurkunde. Toen zei een docent op een dag tegen haar: waarom ga je niet de bouw in? Eigenlijk had ze daar nooit over nagedacht, maar het bleek op haar lijf geschreven. Ze volgde de MAVO en eindigde op de TU Delft. Bij Arcadis begon ze na haar studie als trainee. Inmiddels is ze projectmanager én duurzaamheidsadviseur. De gebouwde omgeving zo duurzaam mogelijk maken is haar passie. Zo’n grote passie dat ze zeker weet dat ze over twintig jaar nog steeds hiermee bezig is.

“Eigenlijk is de bouw maar een stugge mannenwereld. Maar wel een mooie wereld, waar veel kansen liggen. Met nieuwe technieken als BIM en het Madaster denk ik dat er veel belangrijke stappen gezet kunnen worden.”

Wapenfeit (en):
Onder andere was Karabulut duurzaamheidsadviseur bij de Hotelschool Den Haag,  bij het Concertgebouw Amsterdam en bij de Hogeschool Utrecht.

Hoe gaat Karabulut de bouwwereld veranderen?
“Door duurzaamheid nog meer in te laten bedden in de organisatie vanuit mijn intrinsieke motivatie.”


Wouter Huurman, 29
Adviseur Arcadis

Huurman is de ‘innovatieve geest’ van Arcadis als het gaat om verduurzaming van bestaande gebouwen. Hij was de initiële bedenker van de tool ‘van het aardgas af’ die voor gebouweigenaren in beeld brengt wat ze kunnen doen om hun gebouwen te verduurzamen. Deze digitale toepassing werd volgens Arcadis met veel enthousiasme in de markt ontvangen en is inmiddels al bijna honderd keer toegepast. Huurman is een bouwkundige die naast de dagelijkse praktijk ook de wereld een warm hart toedraagt. Of het nu de visser op Fiji is, de werkvoorbereider bij een bouwgigant in China, de Nepalese straatjongen die nog nooit naar school geweest is of de professor in een ziekenhuis; iedereen heeft kennis en kan van elkaar leren, is zijn opvatting.

“Als wij elkaars drijfveren kennen en daar rekening mee houden, helpen we niet alleen elkaar, maar tillen we een organisatie naar een hoger niveau. Zo’n volgende stap en maakt van de wereld een mooiere plek.’’

Missie: het gasvrij maken en verder verduurzamen van de gebouwde omgeving op gebied van energie, grondstoffen en gezondheid.

Wapenfeit (en): Hij was de initiële bedenker van de tool ‘van het aardgas af’ die voor gebouweigenaren in beeld brengt wat ze kunnen doen om hun gebouwen te verduurzamen. In deze digitale toepassing zit alle denkbare data op het gebied van duurzaamheid en is inmiddels bijna honderd keer toegepast.


Sanne van Leeuwen, 31
Projectleider bij TNO

Van Leeuwen werkt sinds vijf jaar bij TNO, waarvan vier jaar bij de groep InnovatieCentrum Bouw. Ze heeft een hele andere achtergrond, eigenlijk is ze scheikundige. Toch heeft ze zich in een paar jaar tijd de bouwwereld al eigen gemaakt. Niet voor niets werd ze binnen een jaar projectleider. Zo leidt ze onder andere het TKI-project ‘Façade panels with an invisible thermal solar collector for energy’, publiceerde onlangs samen met enkele collega’s het boekje ‘Circulair bouwen in perspectief’ en stuurt ze de jaarlijkse kennisontwikkelingsprogramma’s op gebied van circulair bouwen. In september organiseerde ze samen met haar naaste collega Peter Kuindersma een symposium over Circulair Bouwen, waarbij een keur aan circulaire innovaties gepresenteerd werd.

“In die paar jaar tijd dat ik in de bouw werk, heb ik ontdekt wat voor een geweldige sector het is. De ene keer werk ik met energiedeskundigen, de andere keer met ontwerpers. Ik werk met veel diverse partijen samen en ik denk dat die samenwerking de manier is om de bouw naar een hoger niveau te tillen. Met zorgvuldig onderzoek en veel uitproberen in de praktijk.”

Missie: een duurzame gebouwde omgeving waarin kwaliteit en veiligheid onderzocht en geborgd zijn.

Wapenfeiten: Organisatie van Symposium 3D-geprinte gevel: Toekomst of Utopie (oktober 2016), organisatie symposium Circulair Bouwen (september 2018), leider van (deel)onderzoeksprogramma’s Circulair Bouwen binnen TNO, projectleider van (TNO-deel van) TKI-project ENVISION, hoofdauteur TNO-boekje “Circulair bouwen in perspectief” (2018)


Rudy van Gurp, 36
Commercieel manager Van Wijnen

Na het afronden va de HTS was Rudy Van Gurp ervan overtuigd dat hij een geboren techneut zou zijn. Hij startte daarom als werkvoorbereider bij een regionale aannemer en zijn missie was: ‘Alles wat ik uitwerk moet ik ook kunnen maken’. Hij leerde enorm veel van de ‘mannen van buiten’. Maar hij leerde ook waar het bij de bouw werkelijk om draait: de eindgebruikers. Bij TBI kreeg hij de kans om de rol van kopersbegeleiding te vervullen en dat pakte hij aan. Nadat Korteweg onderdeel is geworden van Hazenberg (TBI) is hij zichzelf gaan ontwikkelen tot projectmanager voorbereiding. In 2012 greep hij de kans om samen met collega’s van ERA contour en Koopmans na te denken over de invulling van het concept LekkerEIGENhuis. Ook kwam hij in het technisch team van WoonLAB.

Na de ontwikkeling van diverse concepten was hij toe aan de volgende stap en maakte hij de overstap naar Van Wijnen.  “Als commercieel manager voel ik mij verantwoordelijk om betaalbare woningen voor iedereen te kunnen maken. Daarbij hebben we in de vastgoedbranche nieuwe woonproducten en nieuwe innovaties nodig. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe innovaties en met mijn creativiteit vertaal ik wensen van opdrachtgevers en eindgebruikers naar nieuwe producten. Dit kan zijn een nieuwe productiemethode, 3D betonprinten van woningen in Eindhoven, een nieuw financieringsmodel van vastgoed of een nieuwe woonvorm.”

Missie: Innoveren en waarde creëren, met woonproducten voor alle doelgroepen met de eindgebruiker in het vizier.

Wapenfeit (en):
– Invulling gegeven aan het concept LekkerEIGEnhuis en WoonLAB
– Bij Van Wijnen werkt hij aan nieuwe productiemethodes, 3D betonprinten, een nieuw financieringsmodel en nieuwe woonvormen


Mitchell van der Muren, 26
HR Specialist bij Van Wijnen

Na zijn stage kwam Mitchell van der Muren in dienst bij Van Wijnen. Op zeer jonge leeftijd ging hij naast zijn studie al aan de slag met recruitment, waarbij hij voor zowel regio West en Zuid het recruitmentbeleid opnieuw heeft ‘geladen’. Na zijn master vond hij dat het tijd werd om zich breder te ontwikkelen binnen het HR-vak en verder te kijken dan enkel het recruitment. Op dit moment slaat hij als HR-specialist een brug tussen het HR beleid op het hoofdkantoor en in de regio’s. Door eerst zijn HBO te behalen gevolgd door zijn Master brengt hij volgens Van Wijnen ‘het praktische inzicht samen met de lange termijnvisie’. “Dit samen brengt een frisse blik binnen de traditionele bouwsector en komt hij met een vernieuwende blik op HR-gebied”, aldus Van Wijnen.

Missie: “Van Wijnen te ontwikkelen als beste werkgever binnen de bouw. Hierbij streef ik naar een goede balans tussen organisatie en medewerker.”

Wapenfeit (en):

 • HR analytics;
 • Ontwikkeling arbeidsmarktcommunicatie;
 • Ontwikkeling (campus)recruitment;

Dico Smitsman, 26
Projectontwikkelaar Van Wijnen

Dico werkt al vier jaar bij Van Wijnen Projectontwikkeling West. Hij begon in 2014 als junior en heeft zich volgens Van Wijnen snel kunnen ontwikkelen tot volwaardig projectontwikkelaar.  Smitsman heeft een eigen visie, en heeft volgens de organisatie een empathisch en analytisch denkvermogen, iets wat je als projectontwikkelaar naar eigen zeggen nodig hebt. Daarnaast vindt hij dat de klant bij ieder project centraal dient te staan. Keuzevrijheid is hierin een belangrijk onderdeel. Inmiddels ontwikkelt hij een project waarbij dit het geval is. Kopers hebben binnen dit project de keuze in kapvorm, gevelindeling, gevelsteen, metselwerkverband tot en met de kleur van de kozijnen aan toe en dit alles binnen seriematige woningbouw. “Met name bij dit soort projecten is het een uitdaging om verschillende disciplines met elkaar samen te laten werken. Als projectontwikkelaar ben jij de inspirator en dat is hetgeen wat in mijn ogen het vak zo mooi en uitdagend maakt.”

Missie: ‘‘ Het ontwikkelen en realiseren van mooie duurzame projecten – waarbij de wensen van de klant centraal staat – en de ontwikkeling perfect aansluit in de bestaande omgeving. ‘’

Wapenfeit (en):

– Appartementencomplex ontwikkeld met koop- en huurappartementen waarbij het huurdeel specifiek is ontwikkeld voor de toekomstige bewoners, jongeren met een zorgbehoefte.

– Woningbouwontwikkeling waarbij keuzevrijheid centraal staat.


Foto: Ruben Hamberg

Marloes Mes, 31
Omgevingsmanager Integrale Projecten Van Gelder

Als omgevingsmanager is Marloes Mes 1,5 jaar geleden meteen ‘groots’ begonnen bij Van Gelder. In eerste instantie deed ze alleen onderhoudsprojecten, maar inmiddels werkt ze ook al aan aanlegprojecten, waar hele andere vergunningen voor nodig zijn. Mes is het meest trots op het onderhoudsproject aan de N50 tussen Knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid (onderdeel van project Zamen perceel Noord), waar ze te maken had met intensief verkeersmanagement.

“De weg is in beide richtingen twee weken dicht geweest, maar we hebben nagenoeg geen klachten gehad en de wegbeheerders waren ook zeer tevreden. Het was rustig in de omgeving, dankzij een zeer goede voorbereiding.”

Wapenfeit (en):

Als belangrijkste wapenfeit ziet zij het omgevingsmanagement bij het groot onderhoud aan de N50.

Missie: Het omgevingsmanagement nog verder op de kaart zetten in de bouwwereld. Dit draait volgens haar om veel meer dan communicatie met stakeholders. “Bij omgevingsmanagement draait het ook om vergunningen, kabels en leidingen, archeologie, niet gesprongen explosieven, ecologie en vooral de tijdige voorbereiding van dat alles. Het is dus heel breed en kan echt het verschil maken in een project.”


Rick Marechal, 25
Projectleider uitvoering Design & Construct Speciale projecten Van Gelder

Pas 25 jaar oud en sinds deze zomer al projectleider uitvoering Design & Construct. Wat goed is komt snel, dat is volgens Van Gelder volledig van toepassing op Rick Marechal. In maart 2015 kwam Marechal binnen als werkvoorbereider en drie jaar later maakte hij de stap omhoog. Binnen zijn nieuwe functie is hij betrokken bij een groot project van Liander.

“In dat project werken we heel nauw samen met de opdrachtgever. We hebben zelfs iedere week een samenwerkingsdag. Daardoor voel je je bijna onderdeel van die organisatie en krijg je ook meer voor elkaar. Bovendien kun je problemen eerder tackelen. Ik zou er in de toekomst voor willen pleiten om veel vaker samen met de opdrachtgever op deze manier de doelen te realiseren.”

Wapenfeit (en): In drie jaar tijd de stap gemaakt van werkvoorbereider tot projectleider. En dat heeft hij al op zijn 25ste bereikt.

Missie: “Onszelf blijven verbeteren binnen projecten. Constant kijken of er dingen zijn die anders ingevuld kunnen worden. In de afgelopen jaren heb ik gezien dat wij een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt in het bijhouden van alles rondom een project. De kwaliteit van ons werk is daardoor flink omhoog gegaan.”


Terry Agtersloot, 28
Laagspanningsmonteur in opleiding Van Gelder

In de groenteelt, daar is Terry Agtersloot begonnen. In het niets lijkt dit op de bouw, maar toch heeft hij de elektrotechnische sector zich in een jaar tijd zich al eigen gemaakt. Hij is nog geen volwaardig monteur, maar zo voelt hij zich al wel. “De meeste collega’s in het veld zien mij al als monteur. Dat ben ik bij lange na nog niet, maar ik ben blij dat de meeste collega’s in het veld vergeten dat ik een leerling ben.”

Wapenfeit (en):
Vanuit de groenteelt heeft hij de elektrotechnische sector in een jaar tijd eigen gemaakt.

Hoe denkt het Agtersloot de bouwwereld te gaan veranderen? “Een betere vraag voor mij is: hoe wil ik de bouwwereld verbeteren? Veiligheid en kwaliteit is iets waar ik mij voor inzet. In de toekomst, wanneer ik zelf verantwoordelijk ben om iets uit te voeren, zullen die twee componenten dan ook hoog in het vaandel staan. Voeg daar nog goed overzicht aan toe op een project en je kunt goed en efficiënt te werk gaan.”


Jeffrey van der Putten, 33
Projectleider Ballast-Nedam Road Specialities (BNRS) 

“Bouwer van de toekomst’, is dat wie ik ben? Of past ‘Bouwer aan de toekomst’ beter bij mij? Dit zijn leuke vragen die je jezelf kunt stellen als je in je ontwikkelingsproces zit. Een proces dat snel kan gaan, of wat langer kan duren. Natuurlijk is dat afhankelijk van de keuzes die je maakt in het leven.”

Jeffrey van der Putten werkt sinds 2018 bij Ballast Nedam. Hij heeft een lange, educatieve route afgelegd. Hij begon op de Mavo en eindigde aan de technische universiteit. In zijn loopbaan startte hij in de civieltechnische wereld als calculator, daarna is hij doorgegroeid van werkvoorbereider naar projectorganisator, naar projectleider. Hij heeft in deze diverse functies aan grote, spraakmakende projecten gewerkt, voor provincies, maar ook voor het nationaal belang, zoals aan vliegvelden. “Bij dergelijke projecten is het van belang dat je de bagage uit alle lagen kunt gebruiken.”

Wapenfeit (en): Volgens Ballast Nedam is Van der Putten een ‘creatieve visionair’ en belangrijke inspirator voor veel mensen. Hij heeft daarnaast aan belangrijke civieltechnische projecten gewerkt, zoals aan vliegvelden.

Hoe denkt hij de bouwwereld te gaan veranderen?
“Ik verander de bouwwereld niet door zelf te veranderen. Ik verander de bouwwereld door mezelf te blijven en te zorgen dat iedereen zichzelf blijft. Eigen identiteit is het kostbaarste waardoor veranderingen mogelijk zijn nu en in de toekomst.”


Jan de Vries, 35
Business Developer Offshore, Ballast Nedam

Jan de Vries begon negen jaar geleden als management trainee bij Ballast Nedam. Hij stond ‘met zijn poten in de klei’, maar tenderde ook mee aan de grootste infraprojecten in Nederland. Hij heeft gewerkt aan grote complexe projecten als A2 Maastricht, maar ook aan Butendiek, het meest ambitieuze offshore windpark dat Ballast Nedam heeft gebouwd. Vorig jaar heeft De Vries  Ballast Nedam Offshore geherintroduceerd. Nu is hij bezig met het uitbouwen van Ballast Nedam Offshore/Renewable.

“De sleutel van een project zit echt in de samenwerking binnen het projectteam. Dit werd nog duidelijker op zee. Daar werk je geïsoleerd met elkaar aan een doel. Het moet draaien als een geoliede machine. Dit voor elkaar krijgen is het gaafste wat er is! En dit in een windwereld die steeds groter en professioneler wordt.”

Wapenfeit (en):
Hij heeft gewerkt aan grote complexe projecten als A2 Maastricht en Butendiek. Vorig jaar heeft hij Ballast Nedam Offshore geherintroduceerd. Nu is hij bezig met het uitbouwen van Ballast Nedam Offshore/Renewables .

 Hoe ga jij de bouwwereld veranderen?
“Door anders te denken en anders doen. Bij elk project wat ik beetpak stel ik mijzelf en het team de volgende vraag: wat wil de klant en hoe kunnen we dat gezamenlijk bereiken. Zodra het meer van het zelfde wordt, wordt het tijd om anders en slimmer te gaan werken.”


Rik de Gorter, 29
Uitvoerder/ werkvoorbereider Ballast Nedam

Al zeven jaar is Rik de Gorter in dienst bij Ballast Nedam. Hij begon als trainee en is opgeklommen tot uitvoerder/ werkvoorbereider. Ook is hij een half jaar voor een stageproject van Ballast Nedam in Gambia geweest. Daar heeft hij gemerkt dat hij het erg leuk vindt om zijn kennis te delen met mensen die niet de opleidingsmogelijkheden heeft gehad zoals hij. “Het is erg tof om te zien dat mensen daadwerkelijk wat van je leren en dit toe kunnen passen in hun werk. Niet alleen voor zolang als ‘wij’ er met een project bezig zijn, maar ook waar ze later nog wat mee kunnen.” Binnenkort krijgt hij opnieuw deze kans, dan gaat hij naar Sri Lanka om samen met de lokale bevolking te bouwen aan een nieuwe waterzuivering.

Wapenfeit (en):
Gorter is erg trots op het feit dat hij mocht meewerken aan de bouw van de Nieuwe Botlekbrug in Rotterdam en aan het Van Harinxmakanaal-aquaduct in Harlingen.

Hoe ga jij de bouwwereld veranderen?
“Door kennis te delen met mensen die niet de opleidingskansen als ik heb gehad. Ik kijk ernaar uit om in Sri Lanka Nederlandse methodieken en veiligheidsaspecten kan overbrengen op de lokale bevolking.”


Erik Hooijschuur, 33
Projectleider Ballast Nedam

Hooijschuur werkt sinds zijn afstuderen bij Ballast Nedam. Hij heeft in een korte tijd een flinke groei meegemaakt, waardoor hij nu projectleider is. Hoe gek het ook klinkt, hij is niet zozeer geïnteresseerd in techniek (waarvan hij de waarde niet onderschat), maar meer de organisatie, processen en menselijke kant. “Gedurende mijn cursus ‘de congruentiemanager’ zei een medestudent ooit; “Werk jij in de bouw? Dat geloof ik niet! Daar ben jij toch helemaal geen type voor”. Dit omschrijft in een notendop waarom ik denk dat ik onderscheidend kan zijn in de bouw.” Hooijschuur heeft met deze manier van werken veel bereikt in zijn loopbaan, zo heeft hij de uitbreiding van de Johan Cruijf ArenA als eindverantwoordelijke begeleid.

Wapenfeit (en) :

–          Hooijschuur heeft de businesscase over het gebruik van prefab cellen succesvol afgerond. Uiteindelijk is die businesscase gebruikt voor de cellen van Justitieel Complex Zaanstad. In een half jaar stonden 667 cellen op hun plek.
–          Hij heeft werkprocessen van de werkvoorbereiding verder ontwikkeld.
–          Hij heeft een projectmanagementplan met een collega ontwikkelt en geïmplementeerd.
–          Als eindverantwoordelijke heeft hij de uitbreiding van de Johan Cruijf ArenA succesvol afgerond.

Hoe ga jij de bouwwereld veranderen?
“Door niet te blijven hangen in de gebaande paden. Het is mijn overtuiging dat een opdrachtgever ons inhuurt, omdat we een specialist zijn en ze onze hulp nodig hebben om hun doel te verwezenlijken. Daarbij probeer ik onderscheidend te zijn. Bij de Johan Cruijf ArenA bijvoorbeeld hebben we een looproute gedurende evenementen door onze bouwplaats gemaakt als oplossing voor een trap die gesloopt moest worden. Vanuit bouwoogpunt was dit niet gewenst, maar uiteindelijk bleek  het een succesvolle en zeer effectieve oplossing waarmee de belangen van de opdrachtgever zijn gewaarborgd.”


Eleonore Florentine Cecile Aghina, 28
Projectontwikkelaar Synchroon (TBI)

Het was niet makkelijk voor Aghina, om zich als jonge onervaren vrouw te mengen in een wereld die nog steeds gedomineerd wordt door mannen. Ze startte ze na haar afstuderen aan de TU Delft als management trainee bij TBI. Ze ging aan de slag in drie totaal verschillende bedrijven, bij een aannemer in de woningbouw (Koopmans Bouw), een installateur in de woningbouw (Comfort Partners) en een projectontwikkelaar (Synchroon), om te ontdekken waar haar passie lag. Elke keer stortte ze zich weer in het diepe en moest zich opnieuw bewijzen. “Als jonge vrouw in de bouw-/ mannenwereld moest ik steeds weer mijn plek zien te veroveren en bewijzen dat ook vrouwen in de bouwwereld thuishoren.”

In de drie verschillende functies heeft ze veel geleerd, bereikt en ervaring opgedaan. “De uitdaging en verantwoordelijkheid die ik sinds mijn start bij TBI heb gekregen, hebben gezorgd dat ik vaak juist niet koos voor de bekende weg. Na mijn traineeship startte ik daarom als projectontwikkelaar bij Synchroon, een bedrijf waar ik continu uitgedaagd wordt en nog lang niet uitgeleerd ben. Met de ervaring die ik nu heb, sta ik sterker in m’n schoenen.”

Wapenfeit (en):

 • Aghina heeft bij Koopmans een nieuwe innovatieve werkmethode onderzocht en geïmplementeerd in een groot project die de faalkosten fors omlaag zal drijven
 • Bij Comfort Partners heeft ze als business ontwikkelaar duurzaamheid een nieuwe duurzaamheidsafdeling opgezet (én stond ik met één van de duurzaamheids projecten in de finale van de TBI Innovatieprijs)
 • Bij Synchroon is ze specialist geworden op het gebied van deelmobiliteit. Dat wordt ingezet in stedelijke ontwikkelingen om zo niet alleen de druk op de groeiende steden te verminderen, maar ook bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. 

Djorhia Nijssen-Treskes, 28
1e BIM-modelleur/ BIM coördinator BAM

Djorhia Nijssen begon pas 1,5 jaar geleden bij BAM en is inmiddels al uitgegroeid tot eerste BIM-modelleur van BAM. Ze heeft in die korte tijd het BIM Opleidingsplan helpen mee- ontwikkelen, een extern team van buitenlandse modelleurs getraind, en BIM software geoptimaliseerd. Nijssen doet bovendien veel pogingen ‘paperless werken’ de nieuwe standaard te maken. Want daarvan is ze een groot voorstander. ‘Ga een dag op pad met Djorhia en papier verdwijnt waar techniek verschijnt’, zegt BAM trots over haar.

Wapenfeit (en):
– Mede- ontwikkelaar van het BIM opleidingsplan
– Operationele beheer van software applicaties met betrekking tot techniek bij BAM
– Het trainen en begeleiden van een extern team van buitenlandse modelleurs binnen een integraal project.
– De invoer van paperless werken.

Hoe ga je de bouwwereld veranderen?
“Door te inspireren en ervaringen te delen. Door het proces en onze werkwijze waar nodig om te gooien en continu onszelf af te vragen hoe iets optimaler en duurzamer kan. Door mijzelf en mijn collega’s uit te dagen om elke dag steeds iets beter, leuker en efficiënter te werken. Soms moet je daarvoor iets vier keer proberen totdat je het juiste vindt, maar als je het dan vindt, geeft dat zo’n goed gevoel en heb je het voordeel er zo uit. Het leuke in de huidige tijd is dat dit goede plan over twee jaar waarschijnlijk weer achterhaald is en je weer verder moet en kan optimaliseren.”


Jesse Mom, 28
BIM Engineer BAM

Als afstudeerder begon Jesse Mom bij BAM en werkt daar nu alweer drie jaar als BIM engineer. In die paar jaar heeft hij al diverse indrukwekkende dingen gedaan, zo heeft hij een Augment-reality app gemaakt voor beheer, onderhoud en ondersteuning. Hij heeft het engineeringsproces van Interflow (specialist schone lucht van BAM) geoptimaliseerd, met als resultaat besparing van 10-15 procent in de engineering. Inmiddels is Mom als BIM regisseur actief voor het project De Zalmhaven in Rotterdam, het hoogste gebouw van Nederland.

Wapenfeit (en):

 • Om te kijken wat Augmented Reality kan bieden voor BAM in het beheer en onderhoud heeft Mom in samenwerking met BAM Facility Management voor het Zaans Medisch Centrum een volledig werkend Augmented reality platform en app ontwikkeld. Deze app ondersteunt service engineers bij onderhoud en geeft instructies over hoe dit uit te voeren.
 • Mom heeft het engineeren van unieke gevelelementen voor het Groninger Forum geoptimaliseerd door software te schrijven die input levert aan de freesmachine.
 • In samenwerking met Interflow heeft Bom het engineeringsproces van clean rooms en Flex OK’s geoptimaliseerd. Dit heeft een besparing van 10-15% in het engineerings- en productieproces opgeleverd.

Hoe wil je de bouwwereld veranderen?
“Door altijd te blijven vragen, kritisch te zijn. Daarnaast heb ik een duidelijke lange termijnvisie waar het naartoe gaat met de bouwindustrie. Ook wil ik me blijven verdiepen in bestaande processen en ga ik die processen digitaliseren en optimaliseren.”


Sven Westerneng, 33 jaar
Projectleider Van ’t Hek

Westerneng was nog maar zestien jaar oud toen hij bij een kleine aannemer in de GWW ‘aan de schop’ stond. Na het behalen van zijn diploma MBO Middenkaderfunctionaris Infra, de ervaring en diverse stages was de keuze om HBO Civiele Techniek te gaan studeren een logische stap. Drie jaar later en met zijn diploma op zak, kreeg hij de functie als projectleider ontwerp en realisatie aangeboden bij dit zelfde bedrijf. Na ruim 4 jaar was het voor Westerneng tijd om zijn blik verruimen en maakte hij de overstap naar de Van ’t Hek Groep. Hij startte op diverse plekken binnen het funderingsbedrijf en werd uiteindelijk projectleider. Inmiddels doet hij dit alweer zes jaar.

Missie: “Ooit wil ik een organisatie leiden.”

Hoe ga je de bouwwereld veranderen?
“De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is in de laatste jaren steeds meer verschoven van vertrouwen naar wantrouwen. Hierdoor is wat in het contract staat steeds belangrijker geworden en is er een verharding in de bouw ontstaan. De afstand tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is steeds groter geworden en projecten worden niet meer gezamenlijk uitgevoerd. Door vertrouwen te geven, hoop ik het vertrouwen van opdrachtgevers terug te krijgen. Discussies moeten niet per email worden uitgevochten, maar aan tafel zodat beide partijen hun zienswijze kunnen uitspreken.”

Wapenfeit (en):
Westerneng begon al op zijn zestiende en heeft zich in een korte tijd opgewerkt als projectleider.


Dennis Jonges, 28
Projectleider Van ‘t Hek

Op jonge leeftijd liep Jonges al rond over de werf in Zuidoostbeemster. Zijn vader werkt namelijk al dertig jaar binnen de organisatie, samen met nog twee broers. Sinds 2012 werkt Jonges er zelf ook. Hij werd door positieve ervaringen ‘besmet’ met de funderingswereld en daarom koos hij na de havo voor de studie Civiele Techniek aan de HvA. Hij studeerde af bij het ingenieursbureau Hektec (onderdeel van Van t Hek) en werd constructeur. Inmiddels werkt hij alweer vijf jaar bij het bedrijf en heeft zelfs een project in Nigeria begeleid. Hij heeft ook nog een opleiding projectmanagement afgerond waardoor hij in 2018 kon starten als projectleider bij Van ’t Hek.

Missie: “Nog veel leren om dit werk met passie te blijven doen.”

Hoe ga jij de bouwwereld veranderen?
“Ik ben van mening dat ik persoonlijk de bouwwereld niet kan veranderen. De bouwwereld verandert constant en beweegt mee met de vraag vanuit de klant. Wat je hierin kan veranderen is zoveel mogelijk mee bewegen met de vraag en proberen de markt voor te blijven.”

Wapenfeit (en):
– Hij heeft een  project in Nigeria begeleid.


Arie-Jan Tol, 36
Teamleider Engineering Hektec (Van ’t Hek)

Arie-Jan Tol kwam op zijn 23ste al stage lopen bij Hektec (ingenieursbureau binnen Van ’t Hek) en is er na de afronding van zijn studie blijven hangen. Hij werd allround constructeur en is volledig meegegroeid met Hektec, dat inmiddels niet meer alleen afdeling ‘trilling en metingen’ meer is, maar een volwaardig ingenieursbureau. Tol bleef zich snel ontwikkelen en heeft zich opgewerkt van junior constructor tot teamleider engineering. Hij heeft nu de leiding over een team constructeurs, werktuigbouwkundigen en BIM-tekenaars. Daarnaast heeft hij nauw contact met de afdeling monitoring en control.

Missie: “Ik wil bedrijfsleider van Hektec worden en blijven doen wat we nu doen. Maar dan beter, efficiënter en een nog betere service verlenen aan onze klant, ook als ze er niet om vragen.”

Wapenfeit (en):

Ameland – Reconstructie Veerdam; volledig ontwerp van damwand, verankering, meerpalen, hoekpalen, botspalen etc.
Groningen – Sontbrug; volledig ontwerp onderbouw (palen + damwand + hulpconstructies) en het ontwerp van het definitieve remmingswerk.
Amsterdam – Rai Hotel; ontwerp bouwkuip. Waarbij Hektec het complete (zeer complexe) stempelframe heeft ontworpen.
Amsterdam – The Valley; ontwerp bouwkuip (damwand + stempeling en groutankers) + gewi-ankers testen vanaf het water. 

Hoe denk jij de bouwwereld te gaan veranderen?
Mijn doel binnen Hektec is om naast de theoretische en praktische adviezen veel te betekenen op het gebied van engineering en monitoring. Om na advies en uitvoering nog een stap verder te gaan door te monitoren. Om op die manier de kwaliteit van het product aan te kunnen toen, maar ook om hier op voort te borduren en te verbeteren. Waarbij de kennis die we op doen kunnen gebruiken voor nieuwe ontwerpen, en we de stap kunnen maken naar parametrisch ontwerpen.”


Nik van Nuland , 31
Commercieel manager Heijmans verwerving en gebiedsontwikkeling

Met een opleidingsachtergrond bij Design Academy Eindhoven en landschapsarchitectuur op de AHK had Van Nuland niet direct verwacht dat hij bij een ontwikkelende aannemer projecten van de grond zou trekken. Maar bij zijn start in de gebiedsontwikkeling van Strijp-S in 2013 werd hem al snel duidelijk dat creativiteit en commercie vaak een doorslaggevende factor kunnen zijn bij het ontwikkelen van gebouwen en gebieden. Dit heeft hij 1,5 jaar gedaan voordat hij bij Heijmans terecht kwam. Daar ging hij als ontwikkelaar van commercieel vastgoed aan de slag met de transformatieopgave van een Philips-complex. Sinds juni 2017 is hij commercieel manager om de strategische fit van tenders en acquisities te analyseren en de procedure te doorlopen.

Missie: “Ik geloof heilig in de toegevoegde waarde van gebiedsontwikkelingen. Gebiedsontwikkelingen vormen een raamwerk waarin met stakeholders ambities uitgevoerd kunnen worden dan slechts solitaire gebouwontwikkelingen. Door de gebiedsaanpak juist te faseren kunnen ook sociaal maatschappelijke baten inbegrepen worden. Veelal hebben we de neiging om te denken in een begin en een eind, terwijl de stedelijke omgeving steeds in beweging is. Daarbij wordt ketensamenwerking een steeds belangrijker onderdeel. We zullen moeten samenwerken met eindgebruikers maar ook met de aanbieders van verschillende services zoals energie, mobiliteit en bijvoorbeeld de zorg.”

Wapenfeit (en):

 • Heeft de transformatie van het voormalige Philips laboratorium (27.000m2) aangepakt middels een sterke conceptpositionering en samenwerking met marktpartijen.
  Het eindresultaat: na 13 jaar leegstand is het een florerend ecosysteem voor de creatieve industrie.   

Shafiq Khatibi, 31
Werkvoorbereider Heijmans

Dat het leven een leerschool is, ervoer Shafiq Khatibi al op jonge leeftijd. Toen zijn vader – een pro-westerse gouverneur in het noordwesten van Afghanistan werd vermoord, zag zijn moeder zich genoodzaakt om met haar vier jonge zoons naar het Westen te vluchten. “We landden in Nederland en mijn moeder, zelf universitair geschoold, drukte ons op het hart om gebruik te maken van de kansen die dit nieuwe land en dit nieuwe leven ons bood. We volgden haar advies en rondden alle vier succesvol een universitaire studie af.”

Khatibi werd een gedreven en enthousiaste bouwkundige. Hij droeg bij aan diverse complexe projecten voor ProRail, NS, Rijkswaterstaat en een aantal grote gemeenten, terwijl hij werkzaam was bij een ingenieursbureau. Afgelopen september is hij in dienst getreden bij Heijmans en is hij als werkvoorbereider aan de slag gegaan voor het project NACH-Amsterdam (de nieuwe rechtbank van Amsterdam).

Missie:  “Ik vind dat je als bouwer verantwoordelijk bent om tegemoet te komen aan de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties te beperken en te belemmeren. Als Bouwkundige word ik graag door mijn opdrachtgever uitgedaagd om naar de slimste en beste manier te zoeken om dit doel te bereiken.”

Wapenfeit (en):
Als Bouwkundige heeft Khatibi aan diverse complexe projecten gewerkt voor onder andere ProRail, Rijkswaterstaat, NS en vijf grote gemeenten.


Bianca Coolen, 34
Adviseur Life Cycle Engineering/ Teamcoördinator bij Heijmans

“Bouwtalent, wauw wat een mooi compliment! Zo zie ik mezelf helemaal niet, ik doe gewoon mijn werk met veel enthousiasme en plezier. Nu is dat werk wel wat bijzonder in onze branche, we zijn zogezegd een bijzondere bloedgroep merk ik.”

Coolen, afkomstig uit een compleet andere sector namelijk de Lucht- en Ruimtevaartechniek, werkt nu twee jaar bij Heijmans en heeft in 2014 ook al bij het bedrijf gewerkt. Toen was echter het gat op het gebied van asset management tussen de luchtmacht en de bouw te groot en dus besloot ze daar niet door te gaan. Toen ze later opnieuw gevraagd werd door Heijmans om dat gat te dichten, leek dat haar een mooie uitdaging.

“Inmiddels zijn we 2 jaar verder en hoef ik niet meer uit te leggen waar asset management en RAMS voor staat, wat de meerwaarde van een goede risico-analyse is en wat we met data allemaal gaan kunnen binnenkort. Dat geeft me enorm veel energie, dat we concrete stappen maken en bijvoorbeeld zelf conditiemetingen gaan doen om degradatie te bepalen. Dat we bezig zijn met sensoren en data, dat we onze ontwerpen daadwerkelijk gaan verslimmen. Super toch?”

Wapenfeit (en):
Als RAMS-manager was Coolen verantwoordelijk voor de procesbeschrijvingen op gebied van asset management en de borging van de RAMS-aspecten in alle fasen van de asset life cycle.

– Ze is medeverantwoordelijk voor het analyseren en opstellen van de businesscase om van een klassiek RAW-contract om te gaan naar een prestatiecontract van openbare verlichting


Martijn van Opstal, 29
Project Controller Van Oord Nederland

Bedrijfskundige Martijn van Opstal voelt zich helemaal thuis bij familiebedrijf Van Oord. Zijn master Finance komt hem goed van pas in zijn werk als project controller voor grote waterbouwkundige projecten. Zoals bij de Merwedebrug, waar haarscheurtjes werden gerepareerd of de nu lopende grondige versterking van de Afsluitdijk. Stilzitten is er voor Van Opstal niet bij en zijn talent komt volgens Van Oord vooral tot uiting bij zijn zoektocht naar manieren om de control van projecten te verbeteren. Zo bouwt hij met bestaande software dashboards die de kosten van projecten realtime inzichtelijk maken voor project managers en directie. Zelf zit hij het liefst de hele dag met z’n neus in Excel, maar hij weet dat toegankelijke en gebruiksvriendelijke informatie een voorwaarde is om een project tijdig en volgens kwaliteitsnormen en budget uit te voeren. Van zijn manager krijgt hij veel ruimte voor innovatie en implementatie van nieuwe werkwijzen. Die ruimte benut hij optimaal en dit heeft hem een plek opgeleverd in het Junior Leadership Program.

Waarom de waterbouw?
“Nederlanders staan erom bekend dat ze altijd aan hun land aan het knutselen zijn, in projecten die soms technisch ongekend en enorm complex zijn en bovendien heel erg zichtbaar. Dat fascineert me m’n hele leven al en omdat ik uit een familie van bouwers kom, was één en één voor mij drie. De waterbouwkundige wereld is zo divers, van kustsuppletie tot het bouwen van een haven en installeren van windmolens op zee. Het gaat ook altijd over grote getallen: de hoeveelheid zand voor de Maasvlakte waarmee je tientallen Rotterdamse Kuipen kunt vullen, budgetten die in de miljoenen lopen en veel betrokken partijen. Het belang van kostenbeheersing en een goede prognose is dus groot. Laat mij daar maar aan werken.”

Wapenfeit (en):

 • Nadat Van Opstal de eerste twee jaar geheel zelfstandig de financiële administratie, inclusief projecten, heeft gevoerd voor Paans van Oord (onderdeel van Van Oord Nederland), heeft hij ruim een jaar geleden de overstap gemaakt naar Project Control. In de rol van project controller is hij voortvarend aan de slag gegaan en is hij nu betrokken bij twee grote projecten: Havendijk Den Oever en de Afsluitdijk.
 • Op basis van zijn interesse voor automatisering en digitalisering heeft Van Opstal een aantal nieuwe software toepassingen geïntroduceerd en geïmplementeerd die efficiency verbeteringen en proces verbeteringen hebben opgeleverd.

Kars Pastoor, 31
Procesmanager bij Provades

Bij toeval kwam Kars Pastoor in de bouw- en infrasector terecht. Eigenlijk heeft hij HBO Bedrijfskunde gestudeerd, maar hij kon tijdelijk aan het werk bij een detacheringsbureau om de database binnen een infraproject op te schonen (N302). Toen ontstond er een vacature voor het coördineren van een D&C-oplevering. Pastoor werkt nu acht jaar bij Provades en houdt zich vooral bezig met het stroomlijnen van processen en het scheppen van orde in chaos van data.

“Of je zonder bouwopleiding een talent in de bouw kan zijn? Jazeker! Waar een techneut een probleem op wil lossen, wil een procesman of -vrouw het overzicht en de aansluiting verbeteren en dat werpt sneller vruchten af.”

Wapenfeit (en):
Pastoor’s grootste talent is volgens Provades moeilijke dingen makkelijk maken. Als processen/ structuren/ data moeilijk zijn kan hij ze ordenen en structuren. Dit kwam onder ander tot uiting in het project ZuidPlus.

Hoe zou de bouwwereld moeten veranderen?
“Ik zou willen dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer vanzelfsprekend als één team optrekken tijdens de voorbereiding en realisatie van projecten. Wat mij betreft mag deze samenwerking al starten voor gunning.”


Denise Hofman, 26
Adviseur Contracten/ Projectmanagement Provades

Nog maar zeven maanden werkt Denise Hofman als adviseur contracten bij Provades en vormt nu al een grote waarde voor het bedrijf. Niet voor niets is ze ingestuurd als bouwtalent. Ze is geen techneut (ze heeft Bouwtechnische Bedrijfskunde gestudeerd), maar heeft de bouw altijd een prachtige sector gevonden en daarom was het voor haar een vrij logische stap daarin te gaan werken. Als niet techneut kijkt ze op een totaal andere manier naar projecten, waardoor ze naar eigen zeggen veel meerwaarde levert.

“Ik ben ervan overtuigd dat een techneut en niet-techneut elkaar in het werk versterken. Vergelijk het met iets simpels: je hoeft niet te kunnen koken om van eten te genieten, maar het is wel handig om affiniteit met eten te hebben. Als je niet kunt koken, maar wel affiniteit hebt met eten kan je de kok helpen zijn/haar recept te verbeteren. En dit werkt vice versa; door de kok leert de proever en ontwikkelt de proever nieuwe dingen.”

Wat zou jij aan de bouw/infra willen veranderen?
“De verandering die ik graag zou willen zien, is de echte passie voor het bouwen. Met ‘het hart’ samenwerken aan projecten. Mensen kiezen voor de sector bouw & infra, omdat men affiniteit heeft met bouwen; iets creëren. Op dit moment wordt de focus te vaak en te veel gelegd op het papierwerk: het contract, de verificatie, terwijl mijn inziens de focus juist hoort te liggen daar waar men energie van krijgt…Het bouwen, het creëren, iets samen realiseren. Het ‘papierwerk’ hoort ondersteunend te zijn aan het daadwerkelijke bouwen.”

Wapenfeit (en):
Hofman’s grootste talent is haar analytisch vermogen, zowel op organisatorisch als op menselijk gebied. “Door met een overkoepelende blik te kunnen kijken, leg ik relaties tussen processen, zie ik de knelpunten en maak ik verbindingen.” Dit is onder andere tot uiting gekomen toen ze actief was bij projecten als Kunstgenese 2, Lelystad Airport en Waalbrug.


Zes bouwtalenten die korter dan een jaar in de bouw actief zijn

Jasper van de Loo, 25
Projectcoördinator bij Van Gelder 

Jasper van de Loo is nog maar heel kort aan het werk bij Van Gelder. Via de Construction University van Building Heroes startte hij daar twee maanden geleden. Hij is bij Van Gelder actief in de wegenbouw, terwijl hij geen achtergrond in dit vakgebied heeft. Hij studeerde namelijk Civiele Techniek en Water management (TU Delft). Van de Loo vindt zichzelf geen typische bouwer, maar denkt dat hij juist daarom andere inzichten kan meebrengen in de bouw. “Ik ben idealistisch ingesteld en ik hoop dat ik daarvan een stukje kan overbrengen.”

Missie: “Ik vind de thema’s duurzaamheid en energie heel belangrijk en ik zou graag zien dat de bouw- en infrasector daar het voortouw in neemt. Er is heel veel mogelijk, denk aan het gebruik van nieuwe materialen en het slimmer ontwerpen van gebouwen. Het zou daarom mooi zijn als bedrijven hierin wat meer ‘out of the box’ zouden durven denken. Ik vind het mooi als een bedrijf staat voor idealen en met innovatieve oplossingen komt.

Hoe denk jij de bouwwereld te gaan veranderen? “Ik zou graag mee willen werken aan innovatieve projecten in de bouw- en infra. Er is zo veel mogelijk als er wat minder conservatief gedacht wordt.


Annefleur Buisman , 28
Werkvoorbereider IBB Kondo

Nog maar twee maandjes werkt Annefleur Buisman bij IBB Kondor en staat te boek als een ‘olifant in een porseleinkast’. Buisman vindt het namelijk tijd voor verandering. En daaraan wil ze, als vrouw die weet waarover ze praat, graag bijdragen. “Ik wil helpen om het ouderwetse hiërarchische stelsel in de bouw te veranderen: echt gelijkwaardig samenwerken aan hetzelfde doel.”

Buisman noemt zichzelf een ‘apart geval’, omdat ze de stap heeft gemaakt van de architectuur naar de aannemerij. Bij IBB Konder krijgt Buisman de kans om die vernieuwing door te voeren. “Weet je wat tof is? Ik krijg ruimte en vertrouwen. Zo ben ik in een geheel nieuw team gestart dat SHARE heet. We maken snelle ontwikkelingen door, die bij de andere projecten niet te zien zijn. Ik heb het gevoel dat we met ons projectteam SHARE in positieve zin verandering brengen. Er wordt in elk geval over ons gesproken als een frisse wind die laat zien dat het anders kan.”

Hoe denk jij de bouwwereld te gaan veranderen?
“Ik denk als de samenwerking binnen de bouwsector meer gestimuleerd wordt, er meer bereikt wordt en ook sneller. De bouw verandert: technologie gaat sneller dan we aankunnen, er is een schaarste aan vaklieden. Dus er moet gekeken worden naar oplossingen. Door er samen over na te denken, samen te werken, open, eerlijk en transparant kom je denk ik een heel eind. Ieder heeft zijn eigen expertise en als je die verschillende expertises samenbrengt en kijkt hoe we samen slimmer kunnen bouwen komen we heel ver. Ik merk wel dat bouwbedrijven zich graag vasthouden aan het oude en vertrouwde. Verandering gaat niet vanzelf, is soms zelfs eng. Ik denk zelf dat het niet zwart of wit is, maar grijs. En juist in dat grijs is veel te winnen.”


Arjen Oosterhoff, 26
Bouwkundige bij VolkerWessels Bouw Schiphol

Nog maar zes maanden is Oosterhoff in dienst bij VolkerWessels Bouw Schiphol en toch heeft hij nu al kunnen laten zien dat hij een meerwaarde kan bieden tijdens het ontwerptraject. Mede daardoor heeft het jonge bouwtalent nu al de kans gekregen om aan te schuiven bij overleggen bij een andere vestiging van het bedrijf. Hier mag hij samen met projectcoördinatoren en ontwerpleiders in gesprek, om een betere afstemming tussen de ontwerpafdeling en werkvoorbereiding te organiseren. Eigenlijk zou hij aan het werk gaan als werkvoorbereider, omdat er geen functie was op de ontwerpafdeling, maar VolkerWessels heeft  hem tóch die kans gegeven. “Nu we een paar maanden verder zijn weet ik het zeker: dit is een topkans geweest en ik heb hem gegrepen.”

Hoe denk jij de bouwwereld te gaan veranderen?
“Er komen steeds meer projecten waarbij er een ontwerpverantwoordelijkheid wordt weggelegd bij de aannemer. De extra risico’s die hierdoor bij de aannemer komen te liggen zijn aanzienlijk, maar krijgen onvoldoende aandacht. Als gevolg hiervan nemen faalkosten toe en loopt de planning uit de hand. Het oppakken van een deel van de ontwerpfase biedt daarentegen ook uitstekende kansen om ontwerpen te optimaliseren. Zolang dit maar op de juiste manier wordt aangevlogen. Een juiste begeleiding en bewaking van het ontwerptraject is dan ook essentieel voor de voortgang en kwaliteit van het ontwerp. En dus het project, te waarborgen.  Hier wil ik als deskundige actief aan bijdragen: het begeleiden van het ontwerptraject bij de aannemer.”

Missie: “Ik wil de ontwerpleider van de toekomst worden.”


Pepijn Reesink, 25 
Werkvoorbereider bij Lokhorst Bouw & Ontwikkeling

Sinds maart van dit jaar is Pepijn Reeskink actief als werkvoorbereider bij de afdeling bouwservices van Lokhorst Bouw & Ontwikkeling. Als ‘groentje’ in de bouw vond hij het de eerste maanden niet makkelijk zijn draai te vinden. “De manier van communiceren, afspraken maken en het wegwijs maken binnen de processen en systemen van een bouwbedrijf zijn elementen die tijd nodig hebben om onder de knie te krijgen. Ik merk dat dit naar mate ik ervaringen rijker ben en ook door goede begeleiding steeds beter gaat en er meer automatismen komen in mijn dagelijkse werkzaamheden.”

Toch heeft Reesink in die paar maanden al heel wat bereikt. Eind oktober heeft hij een uitbreiding van een kantorenpand in Amsterdam opgeleverd. Een project waarbij los van de traditionele taken Lokhorst ook een ontwerpende functie heeft gehad.

Missie:
“Mijn missie is om gedurende mijn loopbaan te blijven ontwikkelen en mijn steentje bij te dragen aan innovatie en duurzaam bouwen. Ik vind ontwikkeling belangrijk en dit staat in direct verband met innovatie en duurzaamheid. Uiteindelijk wil ik een leidinggevende functie vervullen binnen een vooruitstrevend, innovatief en gezond bedrijf.”

Hoe denk jij de bouwwereld te gaan veranderen?
“Door bedrijf breed een meer klantgerichte aanpak te realiseren. Dit begint bij de timmerlieden die een klantgerichte aanpak hanteren. De klant moet centraal staan, niet tijd of geld. Daarnaast loop ik tegen de gunfactor aan. Bij een gezonde verstandshouding willen partners net een stapje extra voor elkaar doen. Ik vind dat dit tot stand gebracht kan worden door een transparante en open samenwerking. Ik wil dit realiseren door eerst op de werkvloer te kijken wat er beter kan en welke stappen daarvoor gezet moeten worden. Uiteindelijk wil ik vanuit een leidinggevende functie een grotere invloed uitoefenen en mijn steentje bij te dragen.”


Frank van Es, 29
Risicomanager Besix

Slechts een paar maanden (sinds juni 2018) is Frank van Es actief bij Besix en inmiddels is hij alweer aangesteld voor zijn derde functie. Toen hij in juni begon was hij werkvoorbereider, daarna werd hij al snel procescoördinator en nu gaat hij beginnen als risicomanager. Van Es is goed in een netwerk opbouwen en dat heeft hij dan ook direct bij Besix toegepast. “Ik loop liever naar iemand toe om wat te vragen dan te mailen, naar mijn beeld creëer je zo duurzame relaties en bevordert dit het samenwerken.” Via deze weg hoopt Van Es, Besix en de bouwwereld snel te leren kennen en hoopt hij ook snel zijn eigen stem te kunnen laten horen op het gebied van technologie en innovatie.

Missie: “Mijn missie is om mensen beter met elkaar te laten werken en bewuster maken hoe we allemaal samen de eindstreep moeten halen. Grote projecten hebben de neiging om eilanden te creëren binnen de organisatie waardoor inefficiënt gewerkt wordt en dit ten koste gaat van innovatie.”

Hoe denk jij de bouwwereld te gaan veranderen?
“Door technologie slim in te zetten als uitbreiding op de capaciteiten en kennis van mensen. Als we technologie kunnen gebruiken om standaard taken weg te nemen bij mensen, dan ontstaat er meer ruimte om aandacht en tijd te besteden om innovatief en duurzaam te bouwen. De mens blijft hierbij centraal en technologie is een middel naar verbetering.”


Thijs Litjens, 25
Werkvoorbereider Heijmans

Thijs Litjens werkt nu sinds april 2018 als werkvoorbereider bij Heijmans. Net als de andere jonge bouwtalenten die nog minder dan een jaar tijd in de bouw werken, is hij daar terecht gekomen via de Construction University van Building Heroes. Building Heroes is ervan overtuigd dat Litjens in de toekomst hét verschil kan gaan maken in de bouw. Op dit moment heeft hij nog geen noemenswaardige stappen gemaakt bij Heijmans, maar vooral ervaring opgedaan. En dat gaat hem in de toekomst verder brengen, gelooft hij.

Missie: “Ik wil de bouw renoveren. Processen verbeteren, werkwijzen en samenwerkingen verbeteren.”

Hoe denk je de bouwwereld te gaan veranderen?
“Ik denk de bouwwereld te veranderen door samenwerken in Building Information Modelling te stimuleren. Ook met gebruik van Model-sharing. Hiermee wil ik het ontwerp-/ontwikkelproces verkorten en de rol van de aannemer in het bouwproces te verbeteren.”

 

Reageer op dit artikel