nieuws

Minister gaat omstreden Bouwwet opnieuw testen

bouwbreed 1738

Minister gaat omstreden Bouwwet opnieuw testen

De Wet kwaliteitsborging mag bouwen niet duurder maken en moet de bouwkwaliteit aantoonbaar verbeteren. Pas dan treedt de wet die nog altijd geen steun kreeg van de Eerste Kamer in werking. Zo reageert minister Ollongren op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat vorige week het licht zag.

Test, test, test. Het kabinet wil al zeker een decennium het bouwtoezicht aanpassen met een verplicht opleverdossier en private kwaliteitsborgers, maar vooralsnog is het een grote testcase.

Zeker sinds 2008 wordt er getest of gesproken over tests. Eerst zonder een wetsvoorstel, toen met, en nu verschillende partijen nog altijd kritisch zijn, nog maar een keertje met.

De laatste keer pakten die testen met bouwbedrijven en waarborginstellingen niet allemaal goed uit. Vooral in Den Haag ging het mis. Er werd zelfs gesproken over instortingsgevaar bij woningen in aanbouw.

Leren van experimenteren

“Vals alarm”, reageerde de toenmalige VVD-minister (Blok) in iets andere woorden op het uitgelekte rapport. “Voor experimenten kun je niet zakken, daar moet je van leren.”

En dus koesterde Blok het wetsvoorstel van toen. Maar de PvdA zag dat niet zitten en dwong op de valreep toch nog  een aantal cruciale wijzigingen af. Die maakten de positie van gemeenten weer iets sterker.

Eind goed al goed? Niet dus. Die aanpassingen van de PvdA maakten het wetsvoorstel weer zo ingewikkeld en verwarrend dat het wetsvoorstel onbehandeld bleef in de Eerste Kamer. Het CDA was dit keer de aanvoerder van het verzet.

Om een lang verhaal kort te maken. Sinds de zomer van 2017 ligt de wet kwaliteitsborging voor het bouwen, stil.

Knuppel in het hoenderhok

Juist als je denkt, nu zal het toch wel een keertje goed komen met dat privaat bouwtoezicht dat geen privaat bouwtoezicht mag heten, lanceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport over de Eindhovense parkeergarage en de hardleerse bouw. De voorzitter van die Raad, Tjibbe Joustra, deed daar een schepje bovenop.

Bouw niet klaar voor privaat bouwtoezicht, kopte Cobouw op basis van een interview met Joustra. Onmiskenbaar legde hij daarmee een ‘bommetje’ onder het toch al omstreden wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Of toch niet?

Ollongren denkt daar anders over. In een brief aan de Tweede Kamer maakt zij Joustra’s woorden onschadelijk alsof hij er niets van begrepen heeft:

“Privatisering, daar is helemaal geen sprake van”, pareert Ollongren. Wie het wetsvoorstel goed leest, weet dat ze gelijk heeft. Hoe je het ook wendt of keert, gemeenten blijven hun verantwoordelijkheid namelijk behouden als bevoegd gezag.

Tjibbe Joustra: “Bouw niet klaar voor privatisering.” Reactie minister: “Dat is ook niet aan de orde.”

Slim van de minister? Of verdraait ze Joustra’s woorden? Bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid geven ze niet thuis.

De journalist van Cobouw legt zich er niet bij neer.

Is Joustra nou voor of tegen het wetsvoorstel?

Weer blijft het stil. “Wij doen daar niet zo direct een uitspraak over. Je zult het moeten doen met de quotes van Tjibbe uit je interview”, aldus de Onderzoeksraad.

Check, dubbelcheck, Bubbledeck

Hoe dan ook maakt de minister wel degelijk een pas op de plaats met het wetsvoorstel, waarop Bouwend Nederland ook nog altijd wat heeft aan te merken.

In reactie op de kritische bevindingen van de OVV over de bouwsector, de parkeergarage, breedplaat- en Bubbledeckvloeren, kondigt Ollongren nieuwe proefprojecten aan. Uit die proeven moet blijken of de wet inderdaad doet wat het belooft.

Ollongren: “Tot aan de inwerkingtreding wil ik samen met marktpartijen lopende en nieuwe proefprojecten benutten om voldoende zekerheid te verkrijgen dat het stelsel leidt tot een betere bouwkwaliteit tegen aanvaardbare kosten. Dat is voor mij een belangrijke voorwaarde voor invoering.”

Vereniging Eigen Huis zal er blij mee zijn. Die vreest ook vooral voor hogere kosten.

Wat nu?

Nog meer testen dus. Dan nog is het de vraag of Ollongren binnenkort steun krijgt in de Eerste Kamer. De discussie over de exacte rol van de gemeenten is namelijk nog altijd niet afgerond.

Ollongren poogt al ruim een half jaar een akkoord te sluiten met wethouders, maar afgelopen zomer werd ze teruggefloten toen ze de Kamer iets te enthousiast informeerde over de gang van zaken.

Of de kou inmiddels uit de lucht is, is onduidelijk, maar als het aan Ollongren ligt, stemt de senaat nog altijd zo snel mogelijk over het wetsvoorstel.

De Eerste Kamer wacht echter een debat in de Tweede Kamer af. VVD’er Daniel Koerhuis hoopt dat dat debat volgende week plaatsvindt.

Spannend wordt het dus zeker, al zijn de eerste reacties op social media op die nieuwe proeven alweer behoorlijk cynisch.

“Belanden die rapporten dan weer in een of andere la”, reageert de één. De ander: “Experimenteren heeft weinig zin. In de praktijk zal moeten blijken of die wet een succes in. Dus snel invoeren of wegstoppen tussen zes planken en diep begraven.”

Alle breedplaatvloeren opnieuw testen?

Hoe dan ook gaat Ollongren ijverig verder met het invoeren van een verplichte veiligheidsfunctionaris op de bouwplaats. De minister wil een nieuwe eis in het Bouwbesluit opnemen en samenwerkingsverplichtingen in algemene voorwaarden aanpassen.

Of de bevinding van de OVV (problemen zijn ontstaan door gekozen vloerontwerp en niet door de gebrekkige hechting) gevolgen hebben voor de eerder onderzochte gebouwen met breedplaatvloeren in Nederland, is nog onduidelijk.

Simon Wijte van bureau Hageman gaat dat onderzoeken in opdracht van de minister. Eind november hoopt de minister daar meer over te kunnen vertellen.

Reageer op dit artikel