nieuws

Van Ark zet mes in verstikkende en troebele asbestregels

bouwbreed 2205

Van Ark zet mes in verstikkende en troebele asbestregels

De regels voor het verwijderen van asbest worden soepeler en minder rigide. Staatssecretaris Tamara van Ark wil innovaties belonen en certificatie-eisen aanpassen.

Het is al langer onrustig in asbestland. De deadline voor het naderende asbestverbod op daken in 2024 nadert en corporaties klagen steen en been over de hoge saneringskosten. Het asbeststelsel zou bovendien veel te rigide zijn en innovaties in de weg staan.

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken onderzocht de asbestregels en wil acht verbeteringen doorvoeren.

Zo wil Van Ark dat het toezicht eenduidiger wordt en meer gericht is op risico’s. Veel regels worden nu in de praktijk als “verstikkend” ervaren.

Discussies over bescherming van werknemers

Duidelijkheid moet er volgens haar ook komen over de mate waarin werknemers zijn beschermd tegen risico’s van werken met asbest. Opdrachtgevers, bedrijven en toezichthouders discussiëren dikwijls over de noodzaak van die beschermingsmiddelen, al dan niet via de rechter.

Daarnaast wil de staatssecretaris innovatie stimuleren; nieuwe werkwijzen moeten volgens Van Ark sneller de markt op kunnen.

De deskundigheid bij complexe asbestwerkzaamheden die toch in de laagste risicoklassen vallen, wil Van Ark beter borgen. Regels moeten daarvoor worden aangepast, toekomstige certificaatvereisten zullen in de toekomst beter aansluiten op de daadwerkelijke risico’s in de praktijk.

Belangenspel

Ascert, de Stichting Certificatie Asbest, is ook onderdeel van discussie. Van Ark stelt vast dat de belangen van verschillende partijen onvoldoende worden behartigd in het Centraal College van Deskundigen. Zo zijn werknemers daar niet goed in vertegenwoordigd.

Beoordelingen na asbestsaneringen moeten volgens Van Ark “meer onafhankelijk en meer kostenefficiënt gaan plaatsvinden.” Nu zijn ze volgens haar niet altijd van goede kwaliteit. Soms bestaat de indruk dat de eindbeoordeling te streng is.

Onderzoek vindt nog plaats naar zogenoemde deelcertificaten, zodat bedrijven zich specifiek kunnen richten op een bepaalde tak van sport binnen de asbestverwijderingsbranche.

Reageer op dit artikel