nieuws

Nieuwe directeur Bouwagenda waarschuwt: ‘Voor je het weet zegt de sector; hoezo innoveren, we hebben weer business’

bouwbreed Premium 1471

Nieuwe directeur Bouwagenda waarschuwt: ‘Voor je het weet zegt de sector; hoezo innoveren, we hebben weer business’

Niet alleen geld, niet alleen genoemd worden in brieven van ministers. Etty Schippers, de nieuwe directeur van de Bouwagenda, wil meer. Aan de bak. Richting bouwplaats waar uiteindelijk echt het verschil kan worden gemaakt. ‘‘Of ik al ergens wakker van lig? Nee, maar het is wel een immense opgave.”

Wie had dat gedacht? De Bouwagenda krijgt een vrouwelijke directeur. De 37-jarige Etty Schippers.

Man-vrouw, wat maakt het uit, denkt haar mannelijke voorganger Ben Spiering: “Uit steeds meer onderzoek komt naar voren dat vrouwen het in topfuncties geweldig doen, juist bij transities.’’

Zelf haalt ze ook de schouders op als het onderwerp ter sprake komt. “Het lot van de bouw ligt in handen van een vrouw… ?” Schippers kan er wel om lachen.

Etty Schippers over Bernard Wientjes (rechts) “Hij blijft het gezicht naar buiten toe.”: Foto Suzanne van de Kerk

“Mooie kop misschien, maar het is niet helemaal waar. Dat zal ik ook nooit pretenderen. De bouw moet zelf aan de bak. Wij zijn er ‘slechts’ om vernieuwing aan te jagen en doorbraken te realiseren.”

Mooie verrassing

Er is nog een reden waarom de invloed van Schippers niet mag worden overschat. Net zoals het ooit zo bejubelde én aangevallen Bouwteam van oud-minister Spies, heeft de Bouwagenda een tijdelijk karakter. Over twee jaar is het klaar en moet de gemiddelde bouwdirecteur weer op eigen benen staan.

Maar wie is ze? Voorzitter Bernard Wientjes behoefde geen uitleg bij zijn introductie, maar Schippers is voor velen wel de grote onbekende. Niet voor Bernard trouwens.

Schippers: “Ik ben er al vanaf het begin bij (najaar 2016, red). Eigenlijk was alleen Wientjes er en voor de rest niets. Ik begon als kwartiermaker (namens het ministerie van Economische Zaken, red ). Daarna werd ik manager strategie en beleid. Maar toen ik werd gevraagd als directeur, kwam dat toch als een mooie verrassing.”

‘Klimaatakkoord moet concreter worden’

Geen nieuwkomer dus, maar iemand die weet waarover het gaat. De afgelopen maanden stonden vooral in het teken van het Klimaatakkoord. Nu is het zaak om plannen om te zetten in daden.

’’Er is geen tijd te verliezen’’, benadrukt Schippers. ‘‘Het halfway point nadert. Eind dit jaar bestaan we twee jaar, weer twee jaar later is het echt klaar. Nu beramen we ons flink op volgende stappen. We zijn er namelijk nog lang niet.’’

Voorganger Spiering vindt dat er al veel is bereikt (zie kader), ook de nieuwkomer ziet dat zo. “Kijk maar eens naar de verduurzaming van de huursector, daar komt extra geld voor. En als waar is wat RTL Nieuws bracht over de miljoenennota, (jaarlijks 100 miljoen euro erbij voor groene corporaties) is dat goed nieuws, maar we willen meer van dit soort doorbraken bereiken.”

Lobbymachine of…

Geld losweken bij overheden en opdrachtgevers? Als een succesvolle lobbymachine? Is dat in the end de bedoeling van De Bouwagenda?

“Nee, maar het helpt natuurlijk wel. Wij willen belemmeringen wegnemen en betere condities krijgen om te innoveren en om überhaupt te kunnen verduurzamen. Vervolgens moet het echt gaan lopen. Wij willen onze ambities ook echt terugzien op de bouwplaats.”

Innoveren

Schippers noemt de aangepaste inzet van de Verhuurdersheffing winst. Maar vooral ook het feit dat het Bouw Techniek Innovatiecentrum nu aanspraak kan maken op middelen die via het topsectorenbeleid loskomen, is volgens haar van wezenlijk belang. Qua aanbesteden valt er nog wel een wereld te winnen: hoe stimuleer je innoveren binnen tenders?

“Dat is een lastige opgave, maar wel noodzakelijk. Te veel mensen zeggen nog dat innoveren niet loont in de bouw. Zij pleiten voor meer programmatische manieren van aanbesteden. Opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat doen dat wel, maar het gebeurt nog niet op grote schaal. De Aanbestedingswet hoeft niet aangepast, maar dit vraagt wel om aandacht. Innovaties komen pas echt los bij opschaling.”

Bernard Wientjes tijdens een Cobouw Café in Veenendaal. “De bouw moet innoveren.” Foto: Suzanne van de Kerk

Agenderen is iets anders dan concreet maken. Het is een fenomeen waar wel meer instituten en wetten last van hebben. Op papier ziet alles er mooi uit, de praktijk is meestal weerbarstiger.

Schippers erkent dat de invloed van De Bouwagenda aan grenzen is gebonden. “Neem de verduurzaming. Je wilt dat de bouw, de brede sector, zelf in staat is om de opgave van Parijs voor elkaar te krijgen. Wij doen er alles aan om partijen bij elkaar te brengen, maar uiteindelijk moeten de bouwbedrijven het wel zelf oppakken.”

‘Of ik dingen anders ga doen? Ik ben een ander mens’

Hoe krijg je een mammoettanker in beweging? En gaat ze het anders doen dan haar voorganger?

“Ik ben een ander mens”, reageert Schippers subtiel. “En nogmaals, we naderen ons halfway point. Daarna moeten anderen het doen. Of ik al ergens wakker van lig? Nee, maar het is wel een immense opgave. Niet voor niets noemen wij het een revolutie. En het is heel goed om te zien dat ministers, het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap samen optrekken.”

Ze gaat door.

“Maar we moeten deze nieuwe manier van samenwerken wel levendig houden en het momentum niet verliezen. Voor je het weet zegt de sector: hoezo De Bouwagenda, we hebben weer business, en legt de overheid weer alles van bovenaf op.”

Don’t waste good times

Hé, wat zegt Schippers nou? Dreigt de aandacht voor innovatie in de bouw ‘weer te verslappen’? “Zo scherp wil ik het niet stellen. Maar ik merk wel dat er in de branche weer ietsje minder aandacht is voor innovatie. Wellicht logisch, want de noodzaak lijkt minder als het goed gaat, maar aan de andere kant is er nu juist ook geld om te innoveren.”

Don’t waste the crisis, zeggen ze in magere jaren, don’t waste the good days, klinkt haar huidige liedje.

Prinsjesdag nadert. Vorig jaar stond De Bouwagenda nog in het Regeerakkoord, deze dinsdag rekent Schippers niet op Haagse extraatjes. “Maar we voelen wel steun van de regering. En dat is niet te onderschatten zo belangrijk.”


Ben Spiering: ‘De Bouwagenda heeft mijn hart gestolen’

Verslappen Etty Schippers volgt Ben Spiering op bij de Bouwagenda. Eigenlijk zou de Rijkswaterstaat-medewerker tot aan het einde van dit jaar directeur blijven.

“Maar nu er een concept Klimaatakkoord ligt, is het logisch dat dat moment naar voren is gehaald.” Spiering vindt dat er al veel is bereikt in 1,5 jaar tijd.

Ben Spiering tijdens het Cobouw Café in Zaanstad: “Cobouw is kritischer dan de Volkskrant.” Foto: Cynthia van Dijke

“In december 2016 hadden we een vliegende start. En dankzij De Bouwagenda staat de sector ook weer zo hoog op de politieke agenda. Zonder twijfel: Dit is het het beste wat de bouw had kunnen overkomen.”

Extra geld voor verduurzaming, genoemd worden in het Regeerakkoord, een zeer stevige inbreng in het concept Klimaatakkoord, een meer open houding tussen verschillende belangenclubjes… Het zijn volgens Spiering stuk voor stuk prachtige resultaten.

“Twee dingen zijn er nu noodzakelijk. Het kabinet moet akkoorden omzetten in besluitvorming en de sector moet de uitvoering van de plannen waar gaan maken.”

Zelf had hij het ook niet willen missen. “De dynamiek, de energie en de openheid waarmee het relatief kleine team in de hoogste versnelling doorgaat. En als je met iemand met het profiel als Bernard Wientjes mag werken… ook hij is een zege voor de bouw.”

De koning is dood, leve de nieuwe?” Precies. Het is niet erg om ‘dood’ te zijn. Het goede aan Etty is dat ze vanaf het begin betrokken is bij De Bouwagenda. En ze kent Den Haag en het bestuurlijke deel als haar broekzak.”

Vrouwen doen het geweldig, juist bij transities

Dat ze als vrouw ‘leidinggeeft aan een belangrijk bouwinstituut’, doet niet ter zake, vindt hij. “Uit steeds meer onderzoek komt naar voren dat vrouwen het op topfuncties geweldig doen, juist bij transities. Maar het gaat om de achterliggende kwaliteiten.”

Spiering blijft Schippers, Wientjes en consorten volgen. “De Bouwagenda heeft mijn hart gestolen.”

Hij besluit dat de Bouwagenda in goede handen is bij Schippers. Zelf keert hij terug bij Rijkswaterstaat. Ook niet onhandig. “Juist bij de grootste uitvoeringsorganisatie kan ik een bijdrage leveren aan het verder mobiliseren van de sector. Juist daar moet nog veel gebeuren!”

 

Reageer op dit artikel